ČSN ISO 11609 (681540) Zrušená norma

Stomatologie - Zubní pasty - Požadavky, metody zkoušení a označování

ČSN ISO 11609 Stomatologie - Zubní pasty - Požadavky, metody zkoušení a označování
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s ISO 11609:1995. Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky a metody zkoušení fyzikálních a chemických vlastností, označování a/nebo etiketování zubních past, které jsou spolu se zubním kartáčkem určeny pro ústní hygienu. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Požadavky, kapitolu 5 - Zkušební metody, kapitolu 6 - Označování a etiketování. Dále norma obsahuje normativní Přílohu A a informativní Přílohy B a C. Za pozornost stojí kapitola 4 - Požadavky, protože alespoň zmiňuje několik hygienicky významných požadavků: Podle čl.4.1 nesmí celkový obsah fluoru překročit limity stanovené národními zákony a předpisy; v žádném případě nesmí obsah fluoru překročit 0,15 % (m/m). Podle čl.4.2 nesmí ani obsah těžkých kovů překročit limity stanovené národními zákony a předpisy; v žádném případě nesmí obsah těžkých kovů překročit 20 mg.kg-1. Podle čl.4.6 nesmí zubní pasta vyvolat podráždění nebo poškození tkáně dutiny ústní. Konečně čl.4.6 stanoví i provedení zkoušky mikrobiologické kontaminace. Poznámka recenzenta: Norma neobsahuje žádný odkaz na známou Směrnici Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování zákonů Členských Států vztahujících se ke kosmetickým výrobkům a její četné novely. ČSN ISO 11609 (68 1540) byla vydána v listopadu 1997. Touto normou se nahrazují články 8, 11 a 15 ČSN 68 1505 z 1.9.1986.

Označení ČSN ISO 11609 (681540)
Katalogové číslo 26198
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963261980
Změny a opravy Z1 3.99t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2011
a nahrazena ČSN EN ISO 11609 (681540)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 11 609
  • ČSN ISO 11609:1997
  • ČSN ISO 11 609:1997