ČSN EN ISO 7345 (730553) Zrušená norma

Tepelná izolace - Fyzikální veličiny a definice

ČSN EN ISO 7345 Tepelná izolace - Fyzikální veličiny a definice
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 7345:1987. Evropská norma EN ISO 7345:1995 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 7345:1987 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakékoliv změny. V této mezinárodní normě jsou definovány fyzikální veličiny používané v oblasti tepelné izolace a uvádí příslušné symboly a jednotky. Norma dále obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Fyzikální veličiny a definice, kapitolu 3 - Energetické vlastnosti budov, kapitolu 4 - Symboly a jednotky pro jiné veličiny, kapitolu 5 - Indexy a Přílohu A. Celkem je definováno cca 20 veličin. ČSN EN ISO 7345 (73 0553) byla vydána v listopadu 1997.

Označení ČSN EN ISO 7345 (730553)
Katalogové číslo 26203
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963262031
Norma byla zrušena k 1. 11. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 7345 (730553)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)