ČSN EN 14364 (646438) Zrušená norma

Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Specifikace pro trubky, tvarovky a spoje

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje požadované vlastnosti potrubního systému a jeho součástí vyráběných z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) používaných pro tlakové a beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě. V potrubním systému mohou být společně používány trubky a tvarovky různých jmenovitých tlaků a tříd tuhosti.
Tato norma je použitelná pro trubky, tvarovky a jejich spoje o jmenovitých rozměrech DN 100 až DN 3000, které se používají pro tlakové nebo beztlakové rozvody povrchové nebo odpadní vody při teplotách do 50 °C.

Označení ČSN EN 14364 (646438)
Katalogové číslo 77225
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 11. 2006
Datum účinnosti 1. 12. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963772257
Norma byla zrušena k 1. 8. 2009
a nahrazena ČSN EN 14364 +A1 (646438)
Tato norma nahradila ČSN EN 1115-3 (643145) z listopadu 1997
ČSN EN 1115-5 (643145) z listopadu 1997
ČSN EN 1636-3 (643167) z února 1999
ČSN EN 1636-5 (643167) z února 1999
ČSN EN 1115-1 (643145) z června 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)