ČSN EN 10213-1 (421262) Zrušená norma

Technické dodací podmínky pro ocelové odlitky pro tlakové nádoby - Část 1: Všeobecně

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma platí pro ocelové odlitky pro výrobu tlakových nádob. Zahrnuje materiály, které jsou používány k výrobě součástí tlakových nádob podle konstrukčních kódů. Tato norma platí pro odlitky vyráběné z nelegovaných a legovaných ocelí (charakterizovaných jejich chemickým složením a mechanickými vlastnostmi). ČSN EN 10213 Část 1 stanoví všeobecné technické dodací podmínky.
Norma obsahuje tři další části, stanovující požadavky na:
- značky ocelí pro použití za normální teploty a za zvýšených teplot (viz EN 10213-2);
- značky ocelí pro použití za nízkých teplot (viz EN 10213-3);
- značky austenitických a austeniticko-feritických ocelí (viz EN 10213-4).
V případech, kdy jsou odlitky ve slévárně svařovány, platí tato evropská norma.
Tato EN neplatí pro opravy vadných odlitků (plechy, trubky, výkovky) zavařením a pro přivařování dalších dílů k odlitkům mimo slévárnu nebo mimo výrobce.

Označení ČSN EN 10213-1 (421262)
Katalogové číslo 26140
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963261409
Norma byla zrušena k 1. 7. 2008
a nahrazena ČSN EN 10213 (421262)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 10213 +A1 (421262)
Ocelové odlitky pro tlakové účely