ČSN (normy i změny) z března 1995

zobrazit normy po skupinách

02 Strojní součásti

ČSN EN 26157-1 (021016) - březen 1995

Spojovací součásti. Povrchové vady. Část 1: Šrouby pro všeobecné použití

190 Kč

ČSN EN 26157-3 (021016) - březen 1995

Spojovací součásti. Povrchové vady. Část 3: Šrouby pro zvláštní použití

230 Kč

ČSN EN 24015 (021101) - březen 1995

Spojovací součásti. Šrouby se šestihrannou hlavou s redukovanou hladkou částí dříku. Výrobní třída B (ISO 4015:1979)

190 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN ISO 2093 (038515) - březen 1995

Elektrolyticky vyloučené povlaky cínu. Specifikace a zkušební metody

230 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 7407 (267407) - březen 1995

Bezpečnostní předpisy pro regálové zakladače

190 Kč

ČSN 26 7408 (267408) - březen 1995

Bezpečnostní předpisy pro automatické malé regálové zakladače

125 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN 32 8620 (328620) - březen 1995

Záchranné prostředky. Záchranné vesty. Technické požadavky a zkušební metody

125 Kč

ČSN 32 8622 (328622) - březen 1995

Záchranné prostředky. Záchranné kruhy. Technické požadavky a zkušební metody

125 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(441) (330050) - březen 1995

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.03t, Z1 8.04t

1 020 Kč

ČSN IEC 28 (330210) - březen 1995

Elektrotechnické předpisy. Mezinárodní norma odporu mědi

125 Kč

39 Zbraně pro civilní potřebu

ČSN 39 5001 (395001) - březen 1995

Expanzní zbraně. Technické požadavky. Zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10056-2 (420032) - březen 1995

Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného "L" z konstrukčních ocelí. Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

125 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0512-10 (560512) - březen 1995

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 10: Stanovení obsahu mokrého lepku

125 Kč

ČSN 56 0512-11 (560512) - březen 1995

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 11: Stanovení bobtnavosti lepku

65 Kč

ČSN 56 0512-13 (560512) - březen 1995

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 13: Stanovení maltózy

125 Kč

ČSN 56 0512-14 (560512) - březen 1995

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 14: Stanovení diastatické mohutnosti

125 Kč

ČSN 56 0512-15 (560512) - březen 1995

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 15: Stanovení cukru podle Schoorla

125 Kč

ČSN 56 0512-16 (560512) - březen 1995

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 16: Stanovení škrobu podle Ewerse

125 Kč

ČSN 56 0512-17 (560512) - březen 1995

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 17: Stanovení poškozeného škrobu

125 Kč

ČSN 56 0512-19 (560512) - březen 1995

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 19: Stanovení popela nerozpustného v kyselině

65 Kč

ČSN 56 0512-4 (560512) - březen 1995

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 4: Stanovení škůdců

65 Kč

ČSN 56 0512-5 (560512) - březen 1995

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 5: Stanovení zrnitosti

65 Kč

ČSN 56 0512-6 (560512) - březen 1995

Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 6: Stanovení očkovitosti

65 Kč

ČSN 56 0520-1 (560520) - březen 1995

Metody zkoušení krup, rýže, jáhel, pohanky a luštěnin. Část 1: Všeobecná ustanovení

65 Kč

ČSN 56 0520-2 (560520) - březen 1995

Metody zkoušení krup, rýže, jáhel, pohanky a luštěnin. Část 2: Odběr vzorků

190 Kč

ČSN 56 0520-3 (560520) - březen 1995

Metody zkoušení krup, rýže, jáhel, pohanky a luštěnin. Část 3: Senzorické zkoušení

65 Kč

ČSN 56 0520-4 (560520) - březen 1995

Metody zkoušení krup, rýže, jáhel, pohanky a luštěnin. Část 4: Stanovení škůdců

65 Kč

ČSN 56 0520-5 (560520) - březen 1995

Metody zkoušení krup, rýže, jáhel, pohanky a luštěnin. Část 5: Stanovení příměsí, nečistot a zrnitosti

65 Kč

ČSN 56 0520-6 (560520) - březen 1995

Metody zkoušení krup, rýže, jáhel, pohanky a luštěnin. Část 6: Stanovení vody

65 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN 26801 (635209) - březen 1995

Pryžové a plastové hadice. Stanovení objemové roztažnosti (ISO 6801:1983)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.12t

190 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN 69 0010-4-27 (690010) - březen 1995

Tlakové nádoby stabilní technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.27: Určování dovoleného přetlaku tlakovou zkouškou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

255 Kč

ČSN 69 0201 (690201) - březen 1995 aktuální vydání

Chemická zařízení. Průměry, jmenovité objemy, výpočtové přetlaky a výpočtové teploty

65 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0202 (730202) - březen 1995 aktuální vydání

Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

190 Kč

ČSN 73 0205 (730205) - březen 1995

Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti

230 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 25663 (757525) - březen 1995

Jakost vod. Stanovení dusíku podle Kjeldahla. Odměrná metoda po mineralizaci se selenem (ISO 5663:1984)

190 Kč

ČSN EN 26461-1 (757861) - březen 1995

Jakost vod. Stanovení spor siřičitany redukujících anaerobů (klostridií). Část 1: Metoda pomnožení v tekutém médiu (ISO 6461-1:1986)

125 Kč

ČSN EN 26461-2 (757861) - březen 1995

Jakost vod. Stanovení spor siřičitany redukujících anaerobů (klostridií). Část 2: Metoda membránových filtrů (ISO 6461-2:1986)

125 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 29865 (800856) - březen 1995

Textilie. Stanovení nepromokavosti plošných textilií Bundesmannovou zkouškou deštěm (ISO 9865:1991)

190 Kč

81 Strojní zařízení textilního průmyslu

ČSN ISO 6169 (810206) - březen 1995

Textilní stroje a příslušenství. Přírubové cívky pro družení a skaní

190 Kč

ČSN ISO 6171 (811965) - březen 1995

Textilní stroje a příslušenství. Okrajové dráty a příslušné drážky pro mykací stroje. Hlavní typy a rozměry

125 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 27740 (855721) - březen 1995

Chirurgické nástroje. Skalpely se snímatelnými čepelemi. Mezní rozměry (ISO 7740:1985)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.99t

250 Kč