ČSN EN 25667-1 (757051) Zrušená norma

Jakost vod. Odběr vzorků. Část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků (ISO 5667-1:1980)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 25667-1:1993. Určuje obecné zásady, kterých je třeba dbát při sestavování programů vzorkování pro účely popisu jakosti, řízení jakosti, a identifikace zdrojů znečištění vody, včetně dnových sedimentů a kalů. Podrobnější ustanovení pro určité situace při odběru vzorků budou uvedeny v navazujících mezinárodních normách. Účelem této části je zdůraznit významnější vlivy, které je třeba brát v úvahu při navrhování programů odběru vzorků vody, dnových sedimentů a kalů. Podrobnější informace jsou obsaženy v následujících částech. Vzorky se odebírají a zkoušejí především pro stanovení hodnot fyzikálních, chemických, biologických a radiologických ukazatelů jakosti vod. Za pozornost stojí zejména v oddíle prvním ( Určení cílů) kapitoly: 4. "Požadavky", 5. "Zvláštní hlediska ve vztahu k variabilitě". Dále pak v oddíle druhém (Určení situací odběru vzorku) kapitoly: 7. "Všeobecná bezpečnostní opatření", 8. "Zvláštní hlediska, okolnosti a úvahy při vzorkování", 9. "Jednotlivé situace odběru vzorků - Přírodní vody", 10. "Vzorkování v průmyslu", 11. "Průmyslové odpadní vody", 12. "Splaškové odpadní vody a odtoky z čistíren", 13. "Splašky z jednotné kanalizace a vody z dešťové kanalizace". Dále pak v oddíle třetím ( Doba a četnost odběru vzorku) kapitoly: 15. "Druhy vzorkovacích programů", 16. "Statistická hlediska", 17. "Abnormální variabilita", 18. "Doba odběru vzorku a směsné vzorky". Konečně v oddíle čtvrtém (Měření průtoku a situace opravňující k měření průtoku pro účely kontroly jakosti vody) kapitoly: 20. "Zdůvodnění měření průtoku při kontrole jakosti vody" a 21. "Metody vhodné k měření průtoku". ČSN EN 25667-1 (75 7051) byla vydána v březnu 1995. Nahradila spolu s ČSN ISO 5667-2, ČSN ISO 5667-3 část 2 ČSN 83 0520 z 20.5.1977, dále část 2 ČSN 83 0530 ze 14.4.1981 a konečně část 2 ČSN 83 0540 ze 17.2.1984 (vše jiná čísla).

Označení ČSN EN 25667-1 (757051)
Katalogové číslo 17410
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1995
Datum účinnosti 1. 4. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963174105
Norma byla zrušena k 1. 9. 2007
a nahrazena ČSN EN ISO 5667-1 (757051)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)