ČSN EN 20898-1 (021005) Zrušená norma

Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 1: Šrouby

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví mechanické vlastnosti pro šrouby při zkouškách při normální teplotě.
Norma platí pro šrouby:
- se jmenovitým průměrem závitu d <= 39 mm (hrubý a jemný závit);
- se závitem ISO podle ISO 68;
- s kombinacemi průměrů a roztečí podle ISO 261 a ISO 262;
- s tolerancemi závitů podle ISO 965-1 a ISO 965-2;
- libovolného tvaru;
- z nelegované nebo legované oceli.
Norma neplatí pro stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti se závitem a nestanoví žádné požadavky na vlastnosti jako:
- svařitelnost;
- odolnost proti korozi;
- tepelnou odolnost nad +300 nebo pod -50 stupňů C.
Norma uvádí odkazy na normy, označování pevnostních tříd šroubů, oceli pro šrouby různých pevnostních tříd, mechanické vlastnosti šroubů, dva zkušební programy pro zkoušení mechanických vlastností šroubů, minimální mezní a zkušební zatížení pro metrické závity ISO a jemné metrické závity ISO, zkušební metody pro zkoušky v tahu a zkoušky tvrdosti, zkoušku zkušebním zatížením na celých šroubech, zkoušku tahem na šikmé podložce na celých šroubech, zkoušku rázem v ohybu na obrobených vzorcích, zkoušku úderem na hlavu, zkoušku oduhličení, zkoušku opakovaným popouštěním, stanovení stavu povrchu a značení pevnostních tříd šroubů. Dodatek normy uvádí vlastnosti při zvýšených teplotách.
Norma nahrazuje:
- ČSN 02 1005 z 22.11.1961 a ČSN 02 1006 z 25.7.1962 v celém rozsahu;
- ČSN 02 1005 Část 14 z 4.12.1984 v kapitole II, III a v kapitole I a V ustanovení týkající se šroubů a závrtných šroubů.

Označení ČSN EN 20898-1 (021005)
Katalogové číslo 17169
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1995
Datum účinnosti 1. 4. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963171692
Norma byla zrušena k 1. 9. 2000
a nahrazena ČSN EN ISO 898-1 (021005)
Tato norma nahradila ČSN 02 1005 (021005) z prosince 1962
ČSN 02 1006 (021006) z března 1963
Dostupnost skladem (tisk na počkání)