Třída 02 - STROJNÍ SOUČÁSTI

Zobrazit obsah třídy 2 - Strojní součásti

ČSN EN ISO 16228 (020001) - srpen 2018

Spojovací součásti - Typy kontrolních dokumentů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 8991 (020010) - leden 2022

Systém označování spojovacích součástí

340 Kč

ČSN EN ISO 225 (021001) - červen 2011

Spojovací součásti - Šrouby a matice - Značky a popis rozměrů

440 Kč

ČSN ISO 8992 (021002) - září 2011

Spojovací součásti - Všeobecné požadavky na šrouby a matice

190 Kč

ČSN EN ISO 1891-2 (021003) - srpen 2016 aktuální vydání

Spojovací součásti - Terminologie - Část 2: Termíny a definice povrchových úprav

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.21t

695 Kč

ČSN EN ISO 1891-4 (021003) - březen 2020 aktuální vydání

Spojovací součásti - Slovník - Část 4: Kontrola, prohlídka, dodání, přijetí a kvalita

550 Kč

ČSN ISO 1891 (021003) - srpen 2011

Spojovací součásti - Terminologie

770 Kč

ČSN 02 1005-6 (021005) - duben 1986

Šrouby a matice. Technické dodací předpisy. Závitořezné šrouby a šrouby do plechu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.96t

222 Kč

ČSN EN ISO 898-1 (021005) - květen 2014 aktuální vydání

Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 1: Šrouby se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč

550 Kč

ČSN EN ISO 898-2 (021005) - listopad 2012

Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 2: Matice se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč

340 Kč

ČSN EN ISO 898-3 (021005) - leden 2019

Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 3: Ploché podložky se specifikovanými třídami pevnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

540 Kč

ČSN EN ISO 898-5 (021005) - březen 2014 aktuální vydání

Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli – Část 5: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti se specifikovanými třídami pevnosti – Hrubá a jemná rozteč

230 Kč

ČSN ISO 898-7 (021005) - květen 1995

Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 7: Zkouška krutem a minimální krouticí momenty pro šrouby se jmenovitým průměrem 1 mm až 10 mm

125 Kč

ČSN ISO 3800 (021006) - srpen 1997

Spojovací součásti se závitem - Zkouška únavy osovým zatížením - Zkušební metody a vyhodnocení výsledků

340 Kč

ČSN EN ISO 3506-1 (021007) - říjen 2020 aktuální vydání

Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 1: Šrouby specifických tříd a pevnostních tříd

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 3506-2 (021007) - říjen 2020 aktuální vydání

Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 2: Matice specifických tříd a pevnostních tříd

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 3506-3 (021007) - červen 2010 aktuální vydání

Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 3: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti nenamáhané tahem

230 Kč

ČSN EN ISO 3506-4 (021007) - červen 2010 aktuální vydání

Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 4: Šrouby do plechu

230 Kč

ČSN EN ISO 4042 (021008) - březen 2019 aktuální vydání

Spojovací součásti - Systémy elektrolyticky vyloučených povlaků

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč

ČSN EN 28839 (021009) - únor 1995

Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Šrouby a matice vyrobené z neželezných kovů

125 Kč

ČSN 02 1010 (021010) - leden 1961

Výchozí materiál pro šrouby a matice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 4.63, Zb 7.63, Zc 2.71, Zd 12.73, Ze 1.82t, opr. 6.82

97 Kč

ČSN EN ISO 2320 (021011) - červenec 2016 aktuální vydání

Spojovací součásti - Samojistné šestihranné matice z oceli - Funkční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 885 (021012) - květen 2014

Obecné účely šroubů - Metrické řady - Poloměry pod hlavou

125 Kč

ČSN EN ISO 10683 (021013) - březen 2019 aktuální vydání

Spojovací součásti - Neelektrolyticky nanášené povlaky ze zinkových mikrolamel

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN ISO 4759-1 (021014) - listopad 2001

Tolerance spojovacích součástí - Část 1: Šrouby a matice - Výrobní třída A, B a C

590 Kč

ČSN EN ISO 4759-3 (021014) - leden 2017 aktuální vydání

Tolerance spojovacích součástí - Část 3: Kruhové podložky pro šrouby a matice - Výrobní třída A, C a F

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16426 (021015) - červenec 2003

Spojovací součásti - Systém prokazování jakosti

340 Kč

ČSN EN 26157-1 (021016) - březen 1995

Spojovací součásti. Povrchové vady. Část 1: Šrouby pro všeobecné použití

190 Kč

ČSN EN 26157-3 (021016) - březen 1995

Spojovací součásti. Povrchové vady. Část 3: Šrouby pro zvláštní použití

230 Kč

ČSN EN ISO 6157-2 (021016) - únor 2005

Spojovací součásti - Povrchové vady - Část 2: Matice

230 Kč

ČSN EN ISO 15330 (021017) - listopad 2000

Spojovací součásti - Zátěžová zkouška pro zjištění vodíkové křehkosti - Metoda rovnoběžné opěrné plochy

230 Kč

ČSN EN ISO 3269 (021018) - březen 2020 aktuální vydání

Spojovací součásti - Přejímací kontrola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 272 (021019) - květen 2014

Spojovací součásti - Šestihranné výrobky - Rozměry pro klíč

125 Kč

ČSN 02 1020 (021020) - prosinec 1973

Válcové zahloubení pro šrouby se šestihrannou hlavou a šestihrannou maticí s podložkou

65 Kč

ČSN 02 1021 (021021) - září 1984

Opěrné plochy pro spojovací součásti

65 Kč

ČSN EN 27721 (021022) - březen 1996

Spojovací součásti. Šrouby se zápustnou hlavou. Rozměry hlavy a jejich kontrola (ISO 7721:1983)

125 Kč

ČSN EN ISO 7721-2 (021022) - červen 1996

Spojovací součásti. Šrouby se zápustnou hlavou. Část 2: Hloubky křížových drážek (ISO 7721-2:1990)

125 Kč

ČSN ISO 7041 (021023) - květen 2014

Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou), typ 2 - Pevnostní třídy 9 a 12

190 Kč

ČSN 02 1024 (021024) - prosinec 1973

Válcové zahloubení pro šrouby s válcovou hlavou

65 Kč

ČSN EN ISO 888 (021025) - leden 2015

Spojovací součásti - Šrouby a závrtné šrouby - Jmenovité délky a délky závitu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.19t

255 Kč

ČSN EN ISO 16048 (021026) - červenec 2003

Pasivace spojovacích součástí z korozivzdorné oceli

125 Kč

ČSN EN ISO 14581 (021027) - duben 2014

Spojovací součásti - Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč

ČSN EN ISO 14582 (021028) - duben 2014

Spojovací součásti - Šrouby se zápustnou vysokou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč

ČSN 02 1029 (021029) - únor 1950

Neobrobené drážky T pro šrouby s hlavou T

32 Kč

ČSN 02 1030 (021030) - březen 1991

Obrobené T - drážky

65 Kč

ČSN EN ISO 4753 (021031) - červen 2012 aktuální vydání

Spojovací součásti - Konce částí s vnějším metrickým závitem ISO

190 Kč

ČSN EN ISO 10684 (021032) - únor 2005

Spojovací součásti - Žárové povlaky zinku nanášené ponorem

350 Kč

ČSN ISO 3508 (021033) - listopad 1995

Spojovací součásti. Výběhy vnějšího závitu součástí se závitem podle ISO 261 a ISO 262

65 Kč

ČSN 02 1034 (021034) - září 1987

Výběhy vnitřního metrického závitu

65 Kč

ČSN EN ISO 15065 (021035) - září 2005

Kuželová zahloubení pro šrouby se zápustnou hlavou podle ISO 7721

190 Kč

ČSN ISO 4755 (021036) - srpen 1997

Spojovací součásti - Drážka pro vnější metrické závity

65 Kč

ČSN 02 1037 (021037) - září 1987

Drážky vnitřního metrického závitu

65 Kč

ČSN EN ISO 4757 (021040) - květen 1996

Spojovací součásti. Křížové drážky pro šrouby (ISO 4757:1983)

190 Kč

ČSN 02 1041 (021041) - leden 1980

Drážky přímé pro šrouby. Rozměry

125 Kč

ČSN EN 14399-1 (021042) - červen 2019 aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 1: Obecné požadavky

440 Kč

ČSN EN 14399-10 (021042) - červen 2019 aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 10: Systém HRC - Sestavy šroubu a matice s kalibrovaným předpětím

350 Kč

ČSN EN 14399-2 (021042) - červen 2019 aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 2: Vhodnost pro předpínání

340 Kč

ČSN EN 14399-3 (021042) - červen 2019 aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 3: Systém HR - Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihrannou maticí

350 Kč

ČSN EN 14399-4 (021042) - červen 2019 aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 4: Systém HV - Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihrannou maticí

340 Kč

ČSN EN 14399-5 (021042) - červen 2019 aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 5: Ploché kruhové podložky

230 Kč

ČSN EN 14399-6 (021042) - červen 2019 aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 6: Ploché kruhové podložky se zkosením

190 Kč

ČSN EN 14399-7 (021042) - únor 2019 aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 7: Systém HR - Sestavy šroubu se zápustnou hlavou a šestihrannou maticí

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

ČSN EN 14399-8 (021042) - únor 2019 aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 8: Systém HV - Sestavy lícovaného šroubu se šestihrannou hlavou a šestihrannou maticí

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN 14399-9 (021042) - červen 2019 aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 9: Systém HR nebo HV - Přímé indikátory napětí pro sestavy šroubu a matice

350 Kč

ČSN EN 15048-1 (021043) - leden 2017 aktuální vydání

Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spoje - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15048-2 (021043) - leden 2017 aktuální vydání

Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spoje - Část 2: Požadavky na použitelnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10664 (021045) - červenec 2015 aktuální vydání

Vnitřní hexalobulár pro šrouby

190 Kč

ČSN EN 20273 (021050) - leden 1996

Spojovací součásti. Díry pro šrouby (ISO 273:1979)

125 Kč

ČSN 02 1051 (021051) - duben 1994

Spojovací součásti. Hloubka děr pro závrtné šrouby

65 Kč

ČSN ISO 7378 (021052) - květen 2014

Spojovací součásti - Šrouby - Díry pro závlačky a dráty

125 Kč

ČSN EN ISO 10666 (021055) - listopad 2000

Samovrtné šrouby se závitem do plechu - Mechanické a funkční vlastnosti

190 Kč

ČSN EN ISO 10644 (021060) - leden 2010 aktuální vydání

Nedemontovatelné sestavy ocelových šroubů a plochých podložek - Hodnoty tvrdosti podložky 200 HV a 300 HV

190 Kč

ČSN 02 1065 (021065) - březen 1953

Šrouby a matice. Lícování závitu

32 Kč

ČSN EN ISO 10484 (021066) - únor 2005

Zkouška matic rozšiřováním

125 Kč

ČSN EN ISO 10485 (021067) - únor 2005

Zkouška matic zkušebním zatížením na kuželové podložce

125 Kč

ČSN 02 1080 (021080) - leden 1984

Skrutky do dreva (vruty). Technicko dodacie predpisy

190 Kč

ČSN EN ISO 16047 (021090) - srpen 2005

Spojovací součásti - Zkoušení točivým momentem/upínací silou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.13t

530 Kč

ČSN EN 14831 (021091) - říjen 2005

Spojovací součásti - Charakteristiky utahování - Zjednodušená metoda zkoušky točivým momentem/úhlem natočení

340 Kč

ČSN EN 24015 (021101) - březen 1995

Spojovací součásti. Šrouby se šestihrannou hlavou s redukovanou hladkou částí dříku. Výrobní třída B (ISO 4015:1979)

190 Kč

ČSN EN ISO 4014 (021101) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby se šestihrannou hlavou - Výrobní třídy A a B

230 Kč

ČSN ISO 15071 (021102) - květen 2014

Šestihranné šrouby s přírubou - Malá řada - Výrobní třída A

230 Kč

ČSN EN ISO 8765 (021103) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby se šestihrannou hlavou a metrickým závitem s jemnou roztečí - Výrobní třídy A a B

230 Kč

ČSN 02 1104 (021104) - duben 1961

Přesné šrouby se šestihrannou hlavou s pojistným otvorem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.68, Zb 9.70t, Zc 10.73, Zd 8.86t

189 Kč

ČSN 02 1105 (021105) - duben 1961

Přesné šrouby se šestihrannou hlavou se zářezem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 11.63, Zb 7.68, Zc 10.73, Zd 8.86t

97 Kč

ČSN EN 1665 (021106) - duben 1999

Šrouby se šestihrannou hlavou a přírubou - Těžká řada

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

266 Kč

ČSN EN 1662 (021107) - duben 1999

Šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou - Lehká řada

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN ISO 4017 (021108) - červenec 2015 aktuální vydání

Spojovací součásti - Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě - Výrobní třídy A a B

230 Kč

ČSN EN ISO 8676 (021109) - listopad 2011 aktuální vydání

Šrouby se šestihrannou hlavou s metrickým závitem s jemnou roztečí k hlavě - Výrobní třídy A a B

230 Kč

ČSN ISO 4162 (021110) - květen 2014

Šestihranné šrouby s přírubou - Malá řada - Výrobní třída A s prvkem pohonu výrobní třídy B

230 Kč

ČSN 02 1111 (021111) - říjen 2003 aktuální vydání

Lícované šrouby s dlouhým závitem

190 Kč

ČSN 02 1112 (021112) - říjen 2003 aktuální vydání

Lícované šrouby s krátkým závitem

190 Kč

ČSN ISO 7379 (021113) - květen 2014

Lícované šrouby s vnitřním šestihranem

190 Kč

ČSN 02 1115 (021115) - říjen 1952

Odtlačovací šrouby s čípkem

32 Kč

ČSN 02 1116 (021116) - říjen 1952

Odtlačovací šrouby s hrotem

32 Kč

ČSN 02 1121 (021121) - březen 1962

Upínací šrouby s osazeným koncem

65 Kč

ČSN 02 1122 (021122) - březen 1962

Upínací šrouby s nákružkem a s čípkem

65 Kč

ČSN 02 1124 (021124) - březen 1962

Upínací šrouby do obrobených upínacích drážek T

32 Kč

ČSN 02 1128 (021128) - srpen 1986

Šrouby s válcovou hlavou s dírami v hlavě

125 Kč

ČSN 02 1130 (021130) - srpen 1986

Šrouby s malou válcovou hlavou

65 Kč

ČSN EN ISO 1207 (021131) - březen 2012 aktuální vydání

Šrouby s nízkou válcovou hlavou s drážkou - Výrobní třída A

190 Kč

ČSN EN ISO 7048 (021132) - listopad 2011 aktuální vydání

Šrouby s válcovou hlavou s křížovou drážkou

190 Kč

ČSN EN ISO 12474 (021133) - červen 2011

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s jemným metrickým závitem

230 Kč

ČSN 02 1135 (021135) - srpen 1986

Šrouby s válcovou hlavou čočkovitou

125 Kč

ČSN EN ISO 1580 (021137) - duben 2012 aktuální vydání

Šrouby se zaoblenou válcovou hlavou s drážkou - Výrobní třída A

190 Kč

ČSN EN ISO 7045 (021138) - duben 2012 aktuální vydání

Šrouby se zaoblenou válcovou hlavou s křížovou drážkou typu H nebo typu Z - Výrobní třída A

190 Kč

ČSN EN 14219 (021140) - září 2003

Šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou s jemným metrickým závitem - Malá řada

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.07t

210 Kč

ČSN ISO 15072 (021141) - květen 2014

Šestihranné šrouby s přírubou s metrickým jemným závitem - Malá řada - Výrobní třída A

230 Kč

ČSN EN ISO 4762 (021143) - srpen 2004 aktuální vydání

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

230 Kč

ČSN EN ISO 10642 (021144) - duben 2020 aktuální vydání

Spojovací součásti - Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7380-1 (021145) - březen 2012

Šrouby s plochou zaoblenou hlavou - Část 1: Šrouby s plochou zaoblenou hlavou s vnitřním šestihranem

190 Kč

ČSN EN ISO 7380-2 (021145) - březen 2012

Šrouby s plochou zaoblenou hlavou - Část 2: Šrouby s plochou zaoblenou hlavou s vnitřním šestihranem a nákružkem

190 Kč

ČSN 02 1146 (021146) - srpen 1986

Šrouby s půlkulovou hlavou

125 Kč

ČSN EN ISO 14579 (021147) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč

ČSN EN ISO 14580 (021148) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby se sníženou válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč

ČSN EN ISO 14583 (021149) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby se zaoblenou válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč

ČSN EN ISO 14584 (021150) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby s čočkovitou zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč

ČSN EN ISO 2009 (021151) - duben 2012 aktuální vydání

Šrouby se zápustnou hlavou s drážkou - Výrobní třída A

190 Kč

ČSN EN ISO 7046-1 (021152) - duben 2012 aktuální vydání

Šrouby se zápustnou hlavou (společný typ hlavy) s křížovou drážkou typu H nebo typu Z - Výrobní třída A - Část 1: Šrouby z oceli třídy pevnosti 4.8

190 Kč

ČSN EN ISO 7046-2 (021152) - duben 2012 aktuální vydání

Šrouby se zápustnou hlavou (společný typ hlavy) s křížovou drážkou typu H nebo typu Z - Výrobní třída A - Část 2: Šrouby z oceli třídy pevnosti 8.8, šrouby z korozivzdorné oceli a neželezného kovu

190 Kč

ČSN EN ISO 2010 (021155) - duben 2012 aktuální vydání

Šrouby s čočkovitou zápustnou hlavou s drážkou - Výrobní třída A

190 Kč

ČSN EN ISO 7047 (021156) - duben 2012 aktuální vydání

Šrouby s čočkovitou zápustnou hlavou (společný typ hlavy) s křížovou drážkou typu H nebo typu Z - Výrobní třída A

190 Kč

ČSN 02 1161 (021161) - květen 1974

Šrouby s vysokou rýhovanou hlavou

65 Kč

ČSN 02 1162 (021162) - květen 1974

Šrouby s nízkou rýhovanou hlavou

65 Kč

ČSN 02 1165 (021165) - červen 1949

Křídlaté šrouby

32 Kč

ČSN 02 1167 (021167) - červen 1961

Přesné otočné šrouby s okem

65 Kč

ČSN 02 1169 (021169) - říjen 2003 aktuální vydání

Šrouby pro přivařování

125 Kč

ČSN 02 1173 (021173) - březen 1953

Závrtné šrouby do matic pro obrobené upínací drážky T

32 Kč

ČSN 02 1174 (021174) - říjen 2003 aktuální vydání

Závrtné šrouby do oceli (délka závrtného konce ~ 1d)

125 Kč

ČSN 02 1176 (021176) - říjen 2003

Závrtné šrouby do litiny (délka závrtného konce ~ 1,25 d)

125 Kč

ČSN 02 1178 (021178) - říjen 2003 aktuální vydání

Závrtné šrouby do slitin hliníku (délka závrtného konce ~ 2d)

125 Kč

ČSN EN ISO 2342 (021180) - červenec 2004

Šrouby bez hlavy s drážkou, dříkem a plochým koncem

190 Kč

ČSN EN ISO 4766 (021181) - únor 2012

Šrouby bez hlavy s drážkou a plochým koncem

190 Kč

ČSN EN 27436 (021182) - listopad 1995

Spojovací součásti. Stavěcí šrouby s drážkou a s kuželovým důlkem (ISO 7436:1983)

125 Kč

ČSN EN 27435 (021183) - leden 1996

Spojovací součásti. Stavěcí šrouby s drážkou a s čípkem (ISO 7435:1983)

125 Kč

ČSN EN 27434 (021185) - leden 1996

Spojovací součásti. Stavěcí šrouby s drážkou a s hrotem (ISO 7434:1983)

125 Kč

ČSN 02 1186 (021186) - únor 1967

Stavěcí šrouby se čtyřhrannou hlavou a s kružnicovým ostřím

65 Kč

ČSN 02 1187 (021187) - duben 1973

Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a kuželovým koncem

65 Kč

ČSN EN ISO 4026 (021188) - červenec 2004

Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a plochým koncem

190 Kč

ČSN EN ISO 4028 (021189) - červenec 2004

Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a čípkem

190 Kč

ČSN EN ISO 4027 (021191) - červenec 2004

Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a hrotem

190 Kč

ČSN EN ISO 4029 (021192) - červenec 2004

Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a kuželovým důlkem

190 Kč

ČSN 02 1201 (021201) - září 1964

Přesné šrouby s malou šestihrannou hlavou

65 Kč

ČSN 02 1203 (021203) - září 1964

Přesné šrouby s malou šestihrannou hlavou a s dírou pro závlačku

65 Kč

ČSN 02 1205 (021205) - září 1964

Přesné šrouby s malou šestihrannou hlavou s pojistnou dírou v hlavě

65 Kč

ČSN 02 1207 (021207) - září 1964

Přesné šrouby s malou šestihrannou hlavou se závitem k hlavě

65 Kč

ČSN 02 1208 (021208) - září 1964

Přesné šrouby s malou šestihrannou hlavou s pojistnou dírou a se závitem k hlavě

65 Kč

ČSN 02 1226 (021226) - duben 1966

Závitořezné šrouby s válcovou hlavou

65 Kč

ČSN 02 1227 (021227) - duben 1966

Závitořezné šrouby s půlkulovou hlavou

32 Kč

ČSN 02 1228 (021228) - duben 1966

Zápustné závitořezné šrouby

65 Kč

ČSN 02 1229 (021229) - duben 1966

Zápustné závitořezné šrouby s hlavou čočkovitou

65 Kč

ČSN EN ISO 2702 (021230) - únor 2012 aktuální vydání

Ocelové šrouby do plechu zakalené - Mechanické vlastnosti

190 Kč

ČSN EN ISO 1479 (021231) - březen 2012 aktuální vydání

Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou

190 Kč

ČSN EN ISO 1481 (021232) - březen 2012 aktuální vydání

Šrouby do plechu se zaoblenou válcovou hlavou s drážkou

190 Kč

ČSN ISO 10509 (021233) - květen 2014 aktuální vydání

Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou s přírubou

190 Kč

ČSN EN ISO 7053 (021234) - leden 2020 aktuální vydání

Spojovací součásti - Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou s nákružkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7049 (021235) - březen 2012 aktuální vydání

Šrouby do plechu se zaoblenou válcovou hlavou s křížovou drážkou

190 Kč

ČSN EN ISO 1482 (021236) - březen 2012 aktuální vydání

Šrouby do plechu se zápustnou hlavou s drážkou

190 Kč

ČSN EN ISO 7050 (021237) - březen 2012 aktuální vydání

Šrouby do plechu se zápustnou hlavou s křížovou drážkou

190 Kč

ČSN EN ISO 1483 (021238) - březen 2012 aktuální vydání

Šrouby do plechu s čočkovitou hlavou s drážkou

190 Kč

ČSN EN ISO 7051 (021239) - březen 2012 aktuální vydání

Šrouby do plechu s čočkovitou hlavou s křížovou drážkou

190 Kč

ČSN EN ISO 14585 (021241) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby do plechu se zaoblenou válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč

ČSN EN ISO 14586 (021243) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby do plechu se zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč

ČSN EN ISO 14587 (021244) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby do plechu s čočkovitou zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč

ČSN EN ISO 10510 (021245) - listopad 2011 aktuální vydání

Šrouby do plechu s neztratitelnými plochými podložkami

125 Kč

ČSN EN ISO 15480 (021250) - leden 2020 aktuální vydání

Spojovací součásti - Samovrtné šrouby se závitem do plechu se šestihrannou hlavou a přírubou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15482 (021251) - listopad 2000

Samovrtné šrouby se závitem do plechu se zápustnou hlavou s křížovou drážkou

125 Kč

ČSN EN ISO 15483 (021252) - listopad 2000

Samovrtné šrouby se závitem do plechu se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou

125 Kč

ČSN EN ISO 15481 (021253) - listopad 2000

Samovrtné šrouby se závitem do plechu s válcovou hlavou zaoblenou s křížovou drážkou

125 Kč

ČSN EN ISO 4016 (021301) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby se šestihrannou hlavou - Výrobní třída C

230 Kč

ČSN EN ISO 4018 (021303) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě - Výrobní třída C

230 Kč

ČSN 02 1315 (021315) - leden 1966

Šrouby s půlkulovou hlavou a s nosem, do kovu

32 Kč

ČSN 02 1318 (021318) - leden 1966

Korečkové šrouby s plochou kulovou hlavou

32 Kč

ČSN ISO 8678 (021320) - srpen 1997

Spojovací součásti - Šrouby s nízkou zaoblenou hlavou malou a nízkým čtyřhranem - Výrobní třída B

125 Kč

ČSN 02 1324 (021324) - květen 1984

Zápustné šrouby s nosem

65 Kč

ČSN 02 1326 (021326) - leden 1966

Zápustné šrouby se čtyřhranem do kovu

32 Kč

ČSN 02 1327 (021327) - leden 1966

Zápustné šrouby se čtyřhranem do dřeva

32 Kč

ČSN 02 1329 (021329) - leden 1966

Korečkové šrouby zápustné

32 Kč

ČSN 02 1341 (021341) - leden 1966

Šrouby s hlavou T

125 Kč

ČSN 02 1343 (021343) - leden 1966

Šrouby s hlavou T a se čtyřhranem

65 Kč

ČSN 02 1352 (021352) - říjen 2003 aktuální vydání

Šrouby s velkou čtyřhrannou hlavou do tvrdého dřeva

125 Kč

ČSN 02 1365 (021365) - leden 1966

Křídlaté šrouby

32 Kč

ČSN 02 1367 (021367) - leden 1966

Hrubé otočné šrouby s okem

32 Kč

ČSN 02 1368 (021368) - leden 1966

Šrouby na zvedání základových šroubů

32 Kč

ČSN 02 1369 (021369) - září 2004 aktuální vydání

Závěsné šrouby

65 Kč

ČSN 02 1371 (021371) - říjen 2003 aktuální vydání

Hrubé šrouby s okem

125 Kč

ČSN 02 1372 (021372) - červenec 1963

Třmenové šrouby

32 Kč

ČSN 02 1386 (021386) - říjen 2003 aktuální vydání

Šrouby s hákem pro napínače

125 Kč

ČSN 02 1391 (021391) - říjen 2003 aktuální vydání

Šrouby do zdiva a do základů

230 Kč

ČSN 02 1393 (021393) - leden 1966

Základové šrouby

32 Kč

ČSN 02 1399 (021399) - leden 1966

Šrouby pro napínače a navařovací konce

32 Kč

ČSN EN ISO 4032 (021401) - květen 2014 aktuální vydání

Šestihranné matice (typ 1) - Výrobní třídy A a B

190 Kč

ČSN 02 1402 (021402) - říjen 2003 aktuální vydání

Přesné šestihranné matice malé

125 Kč

ČSN EN ISO 4035 (021403) - květen 2014 aktuální vydání

Šestihranné nízké matice se sražením (typ 0) - Výrobní třídy A a B

190 Kč

ČSN EN ISO 4033 (021404) - květen 2014 aktuální vydání

Šestihranné vysoké matice (typ 2) - Výrobní třídy A a B

190 Kč

ČSN EN ISO 8674 (021405) - květen 2014 aktuální vydání

Šestihranné vysoké matice (typ 2) s jemným metrickým závitem - Výrobní třídy A a B

190 Kč

ČSN EN 1661 (021406) - duben 1999

Šestihranné matice s přírubou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN ISO 4036 (021407) - květen 2014 aktuální vydání

Šestihranné nízké matice bez sražení (typ 0) - Výrobní třída B

190 Kč

ČSN EN ISO 8673 (021408) - květen 2014 aktuální vydání

Šestihranné matice (typ 1) s jemným metrickým závitem - Výrobní třídy A a B

190 Kč

ČSN EN ISO 8675 (021409) - květen 2014 aktuální vydání

Šestihranné nízké matice se sražením (typ 0) s jemným metrickým závitem - Výrobní třídy A a B

190 Kč

ČSN ISO 4161 (021410) - květen 2014

Šestihranné matice s přírubou, typ 2 - Hrubý závit

190 Kč

ČSN 02 1411 (021411) - říjen 2003 aktuální vydání

Korunové matice

125 Kč

ČSN 02 1412 (021412) - říjen 2003 aktuální vydání

Korunové matice nízké

125 Kč

ČSN 02 1413 (021413) - říjen 2003 aktuální vydání

Přesné korunové matice malé

125 Kč

ČSN 02 1416 (021416) - duben 1963

Drobné čtyřhranné matice nízké

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.68, Zb 10.73, Zc 3.81t, Zd 8.86

97 Kč

ČSN 02 1431 (021431) - prosinec 1970

Uzavřené matice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 3.81t, Zb 8.86

97 Kč

ČSN 02 1441 (021441) - září 1987

Válcové matice s dírami

65 Kč

ČSN 02 1444 (021444) - září 1987

Válcové matice s drážkou

65 Kč

ČSN 02 1449 (021449) - duben 1969

Kruhové matice se zářezy

125 Kč

ČSN 02 1450 (021450) - prosinec 1975

Kruhové matice se zářezy a s drážkou

125 Kč

ČSN 02 1455 (021455) - prosinec 1975

Šestihranné matice pro přivařování

32 Kč

ČSN EN ISO 21670 (021456) - červenec 2015 aktuální vydání

Spojovací součásti - Šestihranné matice s přírubou pro přivařování

190 Kč

ČSN 02 1461 (021461) - září 1987

Rýhované matice

65 Kč

ČSN 02 1462 (021462) - září 1987

Rýhované matice nízké

65 Kč

ČSN EN 14218 (021470) - září 2003

Šestihranné matice s přírubou - Jemný metrický závit

125 Kč

ČSN ISO 10663 (021471) - květen 2014

Šestihranné matice s přírubou, typ 2 - Jemná rozteč

190 Kč

ČSN EN 1664 (021474) - březen 1999

Samojistné šestihranné matice s přírubou, celokovové

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ISO 7044 (021475) - květen 2014

Samojistné šestihranné celokovové matice s přírubou, typ 2 - Výrobní třídy A a B

190 Kč

ČSN EN 1666 (021476) - březen 1999

Samojistné šestihranné matice s přírubou, (s nekovovou vložkou), s jemným metrickým závitem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.00t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

210 Kč

ČSN EN 1667 (021477) - březen 1999

Samojistné šestihranné matice s přírubou, celokovové, s jemným metrickým závitem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ISO 12125 (021478) - květen 2014

Samojistné šestihranné matice s přírubou (s nekovovou vložkou) s jemným metrickým závitem, typ 2 - Výrobní třídy A a B

190 Kč

ČSN ISO 12126 (021479) - květen 2014

Samojistné šestihranné celokovové matice s přírubou s jemným metrickým závitem, typ 2 - Výrobní třídy A a B

190 Kč

ČSN ISO 7720 (021480) - květen 2014

Samojistné šestihranné celokovové matice, typ 2 - Pevnostní třída 9

190 Kč

ČSN EN ISO 7719 (021482) - květen 2014 aktuální vydání

Samojistné šestihranné matice celokovové - Pevnostní třídy 5, 8 a 10

190 Kč

ČSN EN ISO 7042 (021483) - květen 2014 aktuální vydání

Samojistné šestihranné vysoké matice celokovové - Pevnostní třídy 5, 8, 10 a 12

190 Kč

ČSN EN ISO 10513 (021485) - květen 2014 aktuální vydání

Samojistné šestihranné matice vysoké celokovové s jemným metrickým závitem - Pevnostní třídy 8, 10 a 12

190 Kč

ČSN 02 1491 (021491) - říjen 2003 aktuální vydání

Pojistné matice dvoudílné

125 Kč

ČSN EN ISO 7040 (021492) - květen 2014 aktuální vydání

Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou) - Pevnostní třídy 5, 8 a 10

190 Kč

ČSN EN ISO 10512 (021494) - květen 2014 aktuální vydání

Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou) s jemným metrickým závitem - Pevnostní třídy 6, 8 a 10

190 Kč

ČSN EN ISO 10511 (021495) - květen 2014 aktuální vydání

Samojistné šestihranné matice nízké (s nekovovou vložkou)

190 Kč

ČSN EN 1663 (021497) - duben 1999

Samojistné šestihranné matice s přírubou (s nekovovou vložkou)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ISO 7043 (021498) - květen 2014

Samojistné šestihranné matice s přírubou (s nekovovou vložkou), typ 2 - Výrobní třídy A a B

190 Kč

ČSN 02 1529 (021529) - březen 1962

Matice do obrobených upínacích drážek T

32 Kč

ČSN EN ISO 4034 (021601) - květen 2014 aktuální vydání

Šestihranné matice (typ 1) - Výrobní třída C

190 Kč

ČSN 02 1611 (021611) - říjen 2003 aktuální vydání

Hrubé korunové matice

125 Kč

ČSN 02 1624 (021624) - říjen 2003 aktuální vydání

Čtyřhranné matice k základovým šroubům

125 Kč

ČSN 02 1665 (021665) - červen 1961

Křídlaté matice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 3.81t

97 Kč

ČSN 02 1669 (021669) - září 2004 aktuální vydání

Závěsné matice

65 Kč

ČSN 02 1682 (021682) - prosinec 1968

Matice pro napínače

32 Kč

ČSN 02 1683 (021683) - červen 1955

Matice pro napínače (krátká provedení)

65 Kč

ČSN EN ISO 887 (021700) - srpen 2001

Ploché kruhové podložky pro metrické šrouby a matice všeobecného použití - Přehled

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.08t

250 Kč

ČSN EN ISO 7089 (021701) - srpen 2001

Ploché kruhové podložky - Běžná řada - Výrobní třída A

190 Kč

ČSN EN ISO 7090 (021702) - srpen 2001

Ploché kruhové podložky se zkosením - Běžná řada - Výrobní třída A

190 Kč

ČSN EN ISO 10673 (021704) - leden 2010 aktuální vydání

Ploché podložky pro nedemontovatelné sestavy šroubů a podložek - Jemná, běžná a hrubá řada - Výrobní třída A

190 Kč

ČSN EN ISO 10669 (021705) - listopad 2000

Neztratitelné ploché kruhové podložky pro šrouby se závitem do plechu - Běžná a velká řada - Výrobní třída A

125 Kč

ČSN 02 1706 (021706) - květen 1972

Podložky pro třecí spoje

32 Kč

ČSN EN ISO 7092 (021707) - srpen 2001

Ploché kruhové podložky - Malá řada - Výrobní třída A

190 Kč

ČSN EN 28738 (021715) - únor 1996

Spojovací součásti. Podložky pro čepy. Výrobní třída A (ISO 8738:1986)

125 Kč

ČSN EN ISO 7091 (021721) - srpen 2001

Ploché kruhové podložky - Běžná řada - Výrobní třída C

125 Kč

ČSN 02 1724 (021724) - září 1975

Čtyřhranné podložky pro dřevěné konstrukce

32 Kč

ČSN 02 1726 (021726) - říjen 2003 aktuální vydání

Podložky pod nýty

125 Kč

ČSN EN ISO 7093-1 (021727) - srpen 2001

Ploché kruhové podložky - Velká řada - Část 1: Výrobní třída A

190 Kč

ČSN EN ISO 7093-2 (021727) - srpen 2001

Ploché kruhové podložky - Velká řada - Část 2: Výrobní třída C

125 Kč

ČSN 02 1728 (021728) - duben 1974

Podložky se čtvercovým otvorem pro dřevěné konstrukce

32 Kč

ČSN EN ISO 7094 (021730) - srpen 2001

Ploché kruhové podložky - Zvlášť velká řada - Výrobní třída C

125 Kč

ČSN 02 1731 (021731) - říjen 1954

Vyduté podložky

32 Kč

ČSN 02 1733 (021733) - únor 1979

Pružné podložky prohnuté. Rozměry. Technické předpisy

125 Kč

ČSN 02 1734 (021734) - únor 1979

Pružné podložky prohnuté tenké. Rozměry. Technické předpisy

125 Kč

ČSN 02 1739 (021739) - říjen 2003 aktuální vydání

Podložky pro tyče I, U, IE, UE

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.18t

85 Kč

ČSN 02 1740 (021740) - duben 1971

Pružné podložky s čtvercovým průřezem

125 Kč

ČSN 02 1741 (021741) - duben 1971

Pružné podložky s obdélníkovým průřezem

125 Kč

ČSN 02 1744 (021744) - říjen 1954

Ozubené podložky

32 Kč

ČSN 02 1745 (021745) - říjen 1954

Vějířovité podložky s vnějším ozubením

32 Kč

ČSN 02 1746 (021746) - říjen 1954

Vějířovité podložky s vnitřním ozubením

32 Kč

ČSN 02 1751 (021751) - říjen 1954

Pojistné podložky s jazýčkem

65 Kč

ČSN 02 1753 (021753) - říjen 2003 aktuální vydání

Pojistné podložky s nosem

125 Kč

ČSN 02 1754 (021754) - říjen 1969

Pojistné podložky pro kruhové matice se zářezy

65 Kč

ČSN EN ISO 1234 (021781) - březen 1999

Závlačky

125 Kč

ČSN 02 1810 (021810) - leden 2004 aktuální vydání

Vruty do dřeva se šestihrannou hlavou

65 Kč

ČSN 02 1812 (021812) - leden 2004 aktuální vydání

Vruty do dřeva s půlkulatou hlavou

65 Kč

ČSN 02 1814 (021814) - leden 2004 aktuální vydání

Vruty do dřeva se zápustnou hlavou

65 Kč

ČSN 02 1815 (021815) - leden 2004 aktuální vydání

Vruty do dřeva se zápustnou hlavou čočkovitou

65 Kč

ČSN 02 1822 (021822) - leden 2004 aktuální vydání

Vruty do dřeva s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

65 Kč

ČSN 02 1824 (021824) - leden 2004 aktuální vydání

Vruty do dřeva se zápustnou hlavou s křížovou drážkou

65 Kč

ČSN 02 1826 (021826) - leden 2004 aktuální vydání

Vruty do dřeva se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou

65 Kč

ČSN 02 1915 (021915) - červenec 1969

Zátky s válcovým závitem

65 Kč

ČSN 02 1940 (021940) - srpen 1971

Napínače s litinovými maticemi

65 Kč

ČSN 02 2011 (022011) - leden 1952

Přiřadění kuželových kolíků k čepům

32 Kč

ČSN 02 2014 (022014) - říjen 1952

Mazání čepů, připojovací rozměry

32 Kč

ČSN 02 2031 (022031) - září 1955

Přesné nýty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 11.56, Zb 7.78t

157 Kč

ČSN 02 2038 (022038) - říjen 2004 aktuální vydání

Nýty - Technické dodací předpisy

125 Kč

ČSN 02 2039 (022039) - červenec 1992

Dvoudílné nýty. Technické předpisy a rozměry

125 Kč

ČSN 02 2100 (022100) - říjen 1952

Čepy a kolíky. Přehled

32 Kč

ČSN EN 22340 (022101) - srpen 1995

Spojovací součásti. Čepy bez hlavy (ISO 2340:1986)

125 Kč

ČSN 02 2104 (022104) - červenec 1982

Svěrné délky čepů

230 Kč

ČSN EN 22341 (022109) - září 1995

Spojovací součásti. Čepy s hlavou (ISO 2341:1986)

125 Kč

ČSN 02 2112 (022112) - leden 1973

Čepy s hlavou, s mezními úchylkami průměru f8 a s dírou pro závlačku

32 Kč

ČSN 02 2114 (022114) - duben 1986

Čepy pro čepové řetězy

65 Kč

ČSN 02 2121 (022121) - listopad 1952

Čep se závitem

32 Kč

ČSN EN 28749 (022130) - listopad 1995

Spojovací součásti. Kolíky a rýhované kolíky. Zkouška střihem (ISO 8749:1986)

125 Kč

ČSN 02 2140 (022140) - říjen 1981

Kolíky s konci k roznýtování

190 Kč

ČSN EN ISO 8735 (022149) - únor 1999

Válcové kolíky s vnitřním závitem z kalené oceli nebo martenzitické korozivzdorné oceli

125 Kč

ČSN EN ISO 2338 (022150) - únor 1999

Válcové kolíky z nekalené oceli a austenitické korozivzdorné oceli

125 Kč

ČSN EN ISO 8733 (022151) - únor 1999

Válcové kolíky s vnitřním závitem z nekalené oceli nebo austenitické korozivzdorné oceli

125 Kč

ČSN EN ISO 8734 (022152) - únor 1999

Válcové kolíky z kalené oceli nebo martenzitické korozivzdorné oceli

125 Kč

ČSN EN 22339 (022153) - srpen 1995

Spojovací součásti. Kuželové kolíky nezakalené (ISO 2339:1986)

125 Kč

ČSN EN 28737 (022154) - srpen 1995

Spojovací součásti. Kuželové kolíky s vnějším závitem nekalené (ISO 8737:1986)

125 Kč

ČSN EN 28736 (022155) - září 1995

Spojovací součásti. Kuželové kolíky s vnitřním závitem nezakalené (ISO 8736:1986)

125 Kč

ČSN EN ISO 8752 (022156) - leden 2010 aktuální vydání

Pružné válcové kolíky - Štěrbinové, pro těžký provoz

190 Kč

ČSN 02 2157 (022157) - duben 1965

Kuželové kolíky s hlavou

65 Kč

ČSN EN ISO 8751 (022161) - říjen 2007 aktuální vydání

Pružné válcové kolíky - Svinuté, pro malé zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8750 (022162) - říjen 2007 aktuální vydání

Pružné válcové kolíky - Svinuté, pro běžné zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8748 (022163) - říjen 2007 aktuální vydání

Pružné válcové kolíky - Svinuté, pro velké zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13337 (022164) - leden 2010 aktuální vydání

Pružné válcové kolíky - Štěrbinové, pro lehký provoz

190 Kč

ČSN EN ISO 8744 (022170) - únor 1999

Rýhované kolíky - Kuželové rýhování v celé délce

125 Kč

ČSN EN ISO 8745 (022171) - březen 1999

Rýhované kolíky - Kuželové rýhování od poloviny do konce délky

125 Kč

ČSN EN ISO 8739 (022172) - únor 1999

Rýhované kolíky - Rýhování v celé délce, s vodicím čepem

125 Kč

ČSN EN ISO 8740 (022173) - únor 1999

Rýhované kolíky - Rýhování v celé délce, se sraženou hranou

125 Kč

ČSN EN ISO 8741 (022174) - únor 1999

Rýhované kolíky - Kuželové rýhování od konce do poloviny délky

125 Kč

ČSN EN ISO 8742 (022175) - únor 1999

Rýhované kolíky - Rýhování střední třetiny délky

125 Kč

ČSN EN ISO 8743 (022176) - únor 1999

Rýhované kolíky - Rýhování poloviny délky kolíku v jeho střední části

125 Kč

ČSN EN ISO 8746 (022190) - březen 1999

Rýhované hřeby s půlkulovou hlavou

125 Kč

ČSN EN ISO 8747 (022191) - únor 1999

Rýhované hřeby se zápustnou hlavou

125 Kč

ČSN 02 2195 (022195) - červen 1952

Šroubové hřeby

32 Kč

ČSN 02 2300 (022300) - prosinec 1967

Nýty. Přehled

65 Kč

ČSN 02 2301 (022301) - duben 2004 aktuální vydání

Nýty s půlkulovou hlavou

190 Kč

ČSN 02 2302 (022302) - duben 2004 aktuální vydání

Přesné nýty s půlkulovou hlavou

65 Kč

ČSN 02 2303 (022303) - duben 2004 aktuální vydání

Nýty s nízkou půlkulovou hlavou

65 Kč

ČSN 02 2304 (022304) - duben 2004 aktuální vydání

Přesné nýty s nízkou půlkulovou hlavou

65 Kč

ČSN EN ISO 14588 (022305) - březen 2002

Trhací nýty - Terminologie a definice

230 Kč

ČSN EN ISO 14589 (022306) - březen 2002

Trhací nýty - Mechanické zkoušení

230 Kč

ČSN ISO 1051 (022307) - květen 2014

Průměry stopek nýtů

125 Kč

ČSN 02 2311 (022311) - květen 2004 aktuální vydání

Zápustné nýty

190 Kč

ČSN 02 2313 (022313) - květen 2004 aktuální vydání

Zápustné nýty s velkou hlavou

65 Kč

ČSN 02 2315 (022315) - květen 2004 aktuální vydání

Zápustné nýty s čočkovitou hlavou

125 Kč

ČSN 02 2317 (022317) - květen 2004 aktuální vydání

Zápustné nýty s čočkovitou hlavou s úhlem 100°

65 Kč

ČSN 02 2320 (022320) - červenec 2004 aktuální vydání

Přesné nýty zápustné s čočkovitou hlavou

65 Kč

ČSN 02 2330 (022330) - prosinec 1967

Nýty s plochou hlavou

65 Kč

ČSN 02 2331 (022331) - prosinec 1967

Navrtané nýty s plochou hlavou

65 Kč

ČSN EN ISO 15973 (022340) - březen 2002

Trhací nýty uzavřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou - AIA/St

190 Kč

ČSN EN ISO 15974 (022341) - březen 2002

Trhací nýty uzavřené s předepsaným přetržením trnu a se zápustnou hlavou - AIA/St

190 Kč

ČSN EN ISO 15975 (022342) - červenec 2003

Trhací nýty uzavřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou AI/AIA

190 Kč

ČSN EN ISO 15976 (022343) - červenec 2003

Trhací nýty uzavřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou - St/St

190 Kč

ČSN EN ISO 15977 (022344) - červenec 2003

Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou - AIA/St

190 Kč

ČSN EN ISO 15978 (022345) - červenec 2003

Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a se zápustnou hlavou - AIA/St

190 Kč

ČSN EN ISO 15979 (022346) - červenec 2003

Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou - St/St

190 Kč

ČSN EN ISO 15980 (022347) - červenec 2003

Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a se zápustnou hlavou - St/St

190 Kč

ČSN EN ISO 15981 (022348) - červenec 2003

Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou - AIA/AIA

190 Kč

ČSN EN ISO 15982 (022349) - červenec 2003

Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a se zápustnou hlavou - AIA/AIA

190 Kč

ČSN EN ISO 15983 (022350) - červenec 2003

Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou - A2/A2

190 Kč

ČSN EN ISO 15984 (022351) - červenec 2003

Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a se zápustnou hlavou - A2/A2

190 Kč

ČSN EN ISO 16582 (022352) - červenec 2003

Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou - Cu/St nebo Cu/Br nebo Cu/SSt

190 Kč

ČSN EN ISO 16583 (022353) - červenec 2003

Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a se zápustnou hlavou - Cu/St nebo Cu/Br nebo Cu/SSt

190 Kč

ČSN EN ISO 16584 (022354) - červenec 2003

Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou - NiCu/St nebo NiCu/SSt

190 Kč

ČSN EN ISO 16585 (022355) - červenec 2003

Trhací nýty uzavřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou - A2/SSt

190 Kč

ČSN 02 2379 (022379) - prosinec 1992

Tažené nýty kuželové. Rozměry

65 Kč

ČSN 02 2380 (022380) - červenec 2004 aktuální vydání

Trubkové nýty tenkostěnné válcové - Rozměry

65 Kč

ČSN 02 2381 (022381) - červenec 2004 aktuální vydání

Trubkové nýty s lisovanou hlavou - Rozměry

65 Kč

ČSN 02 2382 (022382) - leden 1969

Nýty trubkové s lemovanou hlavou. Rozměry

65 Kč

ČSN 02 2502 (022502) - leden 1953

Převlečné průměry

32 Kč

ČSN 02 2503 (022503) - leden 1953

Klíny drážkové a drážky. Přiřadění k hřídelům

32 Kč

ČSN 02 2504 (022504) - leden 1953

Klíny ploské. Přiřadění k hřídelům

32 Kč

ČSN 02 2505 (022505) - leden 1953

Klíny tangenciální. Přiřadění k hřídelům

32 Kč

ČSN 02 2507 (022507) - říjen 2003 aktuální vydání

Pera a drážky - Přiřazení k hřídelům

125 Kč

ČSN 02 2512 (022512) - říjen 2003 aktuální vydání

Klíny drážkové bez nosu

65 Kč

ČSN 02 2513 (022513) - říjen 2003 aktuální vydání

Klíny vsazené

65 Kč

ČSN 02 2514 (022514) - říjen 2003 aktuální vydání

Klíny drážkové s nosem

65 Kč

ČSN 02 2531 (022531) - říjen 2003 aktuální vydání

Klíny ploské bez nosu

65 Kč

ČSN 02 2532 (022532) - říjen 2003 aktuální vydání

Klíny ploské s nosem

65 Kč

ČSN 02 2562 (022562) - říjen 2003 aktuální vydání

Pera těsná s mezními úchylkami šířky e7 nebo h9

125 Kč

ČSN 02 2570 (022570) - říjen 2003 aktuální vydání

Pera výměnná se dvěma přídržnými šrouby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.20t

85 Kč

ČSN 02 2575 (022575) - říjen 2003 aktuální vydání

Pera výměnná s jedním přídržným šroubem

65 Kč

ČSN 02 2702 (022702) - listopad 1964

Přídržky čepů

65 Kč

ČSN 02 2703 (022703) - listopad 1964

Pojistné desky hřídelů

65 Kč

ČSN 02 2706 (022706) - prosinec 1961

Upevňovací a zajišťovací součásti. Příchytky uzavřené. Jednostranné upevnění

65 Kč

ČSN 02 2707 (022707) - prosinec 1961

Upevňovací a zajišťovací součásti. Příchytky uzavřené. Jednostranné upevnění v ose

65 Kč

ČSN 02 2708 (022708) - prosinec 1961

Upevňovací a zajišťovací součásti. Příchytky otevřené. Oboustranné upevnění

65 Kč

ČSN 02 2709 (022709) - prosinec 1961

Upevňovací a zajišťovací součásti. Příchytky otevřené. Jednostranné upevnění

65 Kč

ČSN 02 2750 (022750) - duben 1963

Spony s páskou na hadice. Spony na hadice. Technické předpisy

125 Kč

ČSN 02 2751 (022751) - duben 1963

Spony s páskou na hadice. Spony so závlačkou

32 Kč

ČSN 02 2752 (022752) - duben 1963

Spony s páskou na hadice. Spony so skrutkou a maticou

32 Kč

ČSN 02 2753 (022753) - duben 1963

Spony s páskou na hadice. Spony s čapom

32 Kč

ČSN 02 2757 (022757) - duben 1963

Spony s páskou na hadice. Upínacie pásky

65 Kč

ČSN 02 2800 (022800) - září 1970

Klince a podobné súčiastky. Prehľad. Hřebíky a podobné součástky. Přehled

32 Kč

ČSN 02 2801 (022801) - říjen 2004 aktuální vydání

Hřeby a podobné součásti - Technické dodací předpisy

125 Kč

ČSN 02 2810 (022810) - září 1970

Stavebné klince s plochou hlavou

32 Kč

ČSN 02 2811 (022811) - září 1970

Klince pre strojové zbíjanie

65 Kč

ČSN 02 2812 (022812) - září 1970

Klince do krytiny

32 Kč

ČSN 02 2813 (022813) - září 1970

Klince do krytiny s veľkou hlavou

32 Kč

ČSN 02 2820 (022820) - září 1970

Kolárske klince

65 Kč

ČSN 02 2821 (022821) - září 1970

Pieskovačiky

32 Kč

ČSN 02 2826 (022826) - září 1970

Štvorhranné klince so zapustenou hlavou

32 Kč

ČSN 02 2827 (022827) - září 1970

Klince do rohovníkov. Hřebíky do rohovníků

32 Kč

ČSN 02 2830 (022830) - září 1970

Klince so zapustenou hlavou

32 Kč

ČSN 02 2840 (022840) - září 1970

Zámočnické klince

32 Kč

ČSN 02 2841 (022841) - září 1970

Čalúnnické klince

32 Kč

ČSN 02 2843 (022843) - září 1970

Klince do podvalov. Hřebíky do pražců

32 Kč

ČSN 02 2850 (022850) - září 1970

Pieskováčiky s háčkom

32 Kč

ČSN 02 2851 (022851) - září 1970

Klince do sudových obručí

32 Kč

ČSN 02 2852 (022852) - září 1970

Trsteniaky (Rákosníky)

32 Kč

ČSN 02 2865 (022865) - září 1970

Klince bez hlavy

32 Kč

ČSN 02 2866 (022866) - září 1970

Dvojhrotové klince

32 Kč

ČSN 02 2867 (022867) - září 1970

Sponky

32 Kč

ČSN 02 2868 (022868) - září 1970

Telegrafické svorky

32 Kč

ČSN 02 2903 (022903) - květen 1983

Pojistné kroužky pro hřídele a díry. Technické předpisy

125 Kč

ČSN 02 2910 (022910) - květen 1953

Stavěcí kroužky se stavěcími šrouby. Lehký druh

65 Kč

ČSN 02 2911 (022911) - květen 1953

Stavěcí kroužky se stavěcími šrouby. Těžký druh

32 Kč

ČSN 02 2912 (022912) - květen 1953

Stavěcí kroužky se závlačkou nebo s kuželovým kolíkem

65 Kč

ČSN 02 2914 (022914) - květen 1953

Stavěcí kroužky dělené. Potřebné místo

32 Kč

ČSN 02 2924 (022924) - květen 1953

Pojistný kroužek průchodky

32 Kč

ČSN 02 2925 (022925) - říjen 1967

Poistné drôtené krúžky

125 Kč

ČSN 02 2927 (022927) - říjen 1967

Poistné drôtené krúžky s hákom

65 Kč

ČSN 02 2928 (022928) - říjen 1967

Poistné drôtené krúžky zahnuté

65 Kč

ČSN 02 2929 (022929) - březen 1978

Pojistné třmenové kroužky

125 Kč

ČSN 02 2930 (022930) - únor 2003 aktuální vydání

Pojistné kroužky pro hřídele

190 Kč

TNI 02 2930 (022930) - listopad 2004

Pojistné kroužky pro hřídele - Rozměry drážek

125 Kč

ČSN 02 2931 (022931) - únor 2003 aktuální vydání

Pojistné kroužky pro díry

190 Kč

TNI 02 2931 (022931) - listopad 2004

Pojistné kroužky pro díry - Rozměry drážek

125 Kč

ČSN 02 2939 (022939) - říjen 1959

Pružné pojistky pro čepy s drážkou

65 Kč

ČSN 02 3109 (023109) - únor 1988

Hnací klínové řemeny klasických průřezů

230 Kč

ČSN 02 3110 (023110) - listopad 1985

Hnací klínové řemeny klasických průřezů. Základní rozměry a kontrolní metody

230 Kč

ČSN 02 3111 (023111) - červenec 1986

Hnací klínové řemeny klasických průřezů. Výpočet převodů a předávaných výkonů

340 Kč

ČSN 02 3112 (023112) - únor 1975

Úzké klínové řemeny pro průmyslové použití. Rozměry

125 Kč

ČSN 02 3114 (023114) - únor 1975

Úzké klínové řemeny pro průmyslové použití. Převody a přenášené výkony

230 Kč

ČSN 02 3179 (023179) - listopad 1985

Řemenice pro hnací klínové řemeny klasických průřezů. Základní parametry, rozměry a kontrolní metody

190 Kč

ČSN 02 3180 (023180) - listopad 1968

Řemenice pro klínové řemeny. Základní ustanovení

190 Kč

ČSN 02 3203 (023203) - květen 1980

Článkové vysokopevnostní řetězy pro důlní zařízení. Metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 3.86t

222 Kč

ČSN 02 3301 (023301) - březen 1968

Kloubové řetězy. Válečkové a pouzdrové řetězy. Technické předpisy

190 Kč

ČSN 02 3311 (023311) - červen 1972

Kloubové řetězy. Válečkové řetězy. Rozměry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 6.87t

255 Kč

ČSN 02 3312 (023312) - květen 1974

Kloubové řetězy. Válečkové řetězy s unášecími destičkami. Rozměry

125 Kč

ČSN 02 3315 (023315) - červen 1972

Kloubové řetězy. Válečkové řetězy s dlouhou roztečí. Rozměry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 6.87t

97 Kč

ČSN 02 3316 (023316) - květen 1974

Kloubové řetězy. Válečkové řetězy s dlouhou roztečí a unášecími destičkami. Rozměry

65 Kč

ČSN 02 3321 (023321) - červen 1972

Kloubové řetězy. Pouzdrové řetězy rychloběžné. Rozměry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 6.87t

157 Kč

ČSN 02 3329 (023329) - prosinec 1973

Pouzdrové řetězy pomaloběžné. Rozměry

65 Kč

ČSN 02 3330 (023330) - květen 1968

Kloubové řetězy. Gallovy řetězy

190 Kč

ČSN ISO 6811 (023501) - duben 2001 aktuální vydání

Kulová kluzná ložiska - Slovník

440 Kč

ČSN 02 3510 (023510) - srpen 1992

Kloubová ložiska. Technické požadavky

125 Kč

ČSN 02 3515 (023515) - červenec 1980

Kloubová ložiska. Hlavní rozměry

190 Kč

ČSN 02 3516 (023516) - říjen 1989

Kloubová ložiska s rozšířeným vnitřním kroužkem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.92t

222 Kč

ČSN ISO 10285 (023521) - prosinec 2008

Valivá ložiska - Lineární kuličková pouzdra - Hlavní rozměry a tolerance

230 Kč

ČSN 02 3645 (023645) - listopad 1984

Valivá ložiska. Výstředníkové upínací kroužky pro kuličková ložiska

65 Kč

ČSN 02 3655 (023655) - prosinec 1974

Valivá ložiska. Těsnění ložiskových těles. Plstěné těsnění a drážky

65 Kč

ČSN 02 3685 (023685) - srpen 1981

Valivá ložiska. Krátké válečky

230 Kč

ČSN 02 3690 (023690) - srpen 1981

Valivá ložiska. Dlouhé válečky

230 Kč

ČSN ISO 3096 (023695) - duben 1998

Valivá ložiska - Jehlové válečky - Rozměry a tolerance

125 Kč

ČSN EN 12385-1 +A1 (024302) - červenec 2009 aktuální vydání

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

340 Kč

ČSN EN 12385-10 +A1 (024302) - prosinec 2008 aktuální vydání

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 10: Spirálová lana pro všeobecné konstrukční účely

340 Kč

ČSN EN 12385-2 +A1 (024302) - prosinec 2008 aktuální vydání

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 2: Definice, označování a klasifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.11t

570 Kč

ČSN EN 12385-3 (024302) - srpen 2021 aktuální vydání

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 3: Informace pro používání a údržbu

340 Kč

ČSN EN 12385-4 +A1 (024302) - prosinec 2008 aktuální vydání

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 4: Pramenná lana pro všeobecné zdvíhací účely

350 Kč

ČSN EN 12385-5 (024302) - listopad 2021 aktuální vydání

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.22t

360 Kč

ČSN EN 12385-6 (024302) - listopad 2004

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 6: Pramenná lana pro důlní šachty

340 Kč

ČSN EN 12385-7 (024302) - červen 2004 aktuální vydání

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 7: Uzavřená vinutá lana pro důlní šachty

230 Kč

ČSN EN 12385-8 (024302) - červen 2004 aktuální vydání

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 8: Pramenná tažná a nosná tažná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob

230 Kč

ČSN EN 12385-9 (024302) - červen 2004 aktuální vydání

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 9: Uzavřená vinutá nosná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob

190 Kč

ČSN ISO 4346 (024303) - únor 1996

Ocelová lana pro všeobecné použití. Maziva. Základní požadavky

65 Kč

ČSN EN ISO 16841 (024304) - září 2014

Ocelová drátěná lana - Upínací oka pro lanové instalace - Typy a minimální požadavky

230 Kč

ČSN 02 4460 (024460) - říjen 1998

Šestipramenná ocelová lana - Splétání

340 Kč

ČSN 02 4468 (024468) - listopad 1964

Ocelová lana. Zaplétání ok na ocelových lanech

190 Kč

ČSN EN 13411-1 +A1 (024470) - červen 2009 aktuální vydání

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 1: Očnice pro vázací prostředky z ocelových drátěných lan

190 Kč

ČSN EN 13411-2 +A1 (024470) - červen 2009 aktuální vydání

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 2: Splétaná oka drátěných lan pro vázací prostředky

190 Kč

ČSN EN 13411-3 +A1 (024470) - červen 2009 aktuální vydání

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 3: Objímky a zajištěné objímky

340 Kč

ČSN EN 13411-4 (024470) - červen 2022 nové vydání

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 4: Zalévání kovem a pryskyřicí

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN 13411-5 +A1 (024470) - červenec 2009 aktuální vydání

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 5: Třmenové svorky pro zakončení drátěných lan

230 Kč

ČSN EN 13411-6 +A1 (024470) - červenec 2009 aktuální vydání

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 6: Nesymetrické klínové vidlicové objímky

340 Kč

ČSN EN 13411-7 (024470) - únor 2022 nové vydání

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 7: Symetrické klínové vidlicové objímky

230 Kč

ČSN EN 13411-8 (024470) - duben 2012

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 8: Kované koncovky a kování

230 Kč

ČSN EN 13411-9 (024470) - prosinec 2021 nové vydání

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 9: Pevné očnice

230 Kč

ČSN EN 13414-1 +A2 (024472) - červenec 2009 aktuální vydání

Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 1: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce

340 Kč

ČSN EN 13414-2 +A2 (024472) - červenec 2009 aktuální vydání

Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 2: Informace pro používání a údržbu poskytované výrobcem

340 Kč

ČSN EN 13414-3 +A1 (024472) - červenec 2009 aktuální vydání

Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 3: Lanové smyčky a vázací prostředky vinuté z lana s kabelovým vinutím

340 Kč

ČSN 02 4490 (024490) - leden 1970

Lehké očnice pro ocelová lana

65 Kč

ČSN ISO 1132-1 (024602) - červen 2005

Valivá ložiska - Tolerance - Část 1: Termíny a definice

440 Kč

ČSN ISO 281 (024607) - prosinec 2008 aktuální vydání

Valivá ložiska - Dynamická únosnost a trvanlivost

550 Kč

ČSN 02 4608 (024608) - únor 1999 aktuální vydání

Valivá ložiska - Označování valivých ložisek

350 Kč

ČSN ISO 76 (024610) - prosinec 2008 aktuální vydání

Valivá ložiska - Statická únosnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 3.19t

355 Kč

ČSN ISO 582 (024613) - říjen 1996

Valivá ložiska. Rozměry souřadnice zaoblení. Horní mezní hodnoty

190 Kč

ČSN 02 4614 (024614) - listopad 1984

Valivá ložiska. Klece s jehlovými válečky jednořadé. Technické požadavky

125 Kč

ČSN 02 4615 (024615) - leden 1993

Valivá ložiska. Kuličková ložiska jednořadová s kosoúhlým stykem sdružená. Technické předpisy

125 Kč

ČSN 02 4620 (024620) - prosinec 1994

Valivá ložiska. Uložení

125 Kč

ČSN 02 4625 (024625) - říjen 1994

Valivá ložiska. Úložné plochy pro montáž. Rozměry

230 Kč

ČSN 02 4630 (024630) - duben 1998 aktuální vydání

Valivá ložiska - Kuličková ložiska jednořadá

190 Kč

ČSN ISO 12043 (024671) - červen 2009 aktuální vydání

Valivá ložiska - Válečková ložiska jednořadá - Rozměry zaoblení pro plochý příložný kroužek a pro strany bez nákružku

190 Kč

ČSN ISO 10317 (024728) - prosinec 2009 aktuální vydání

Valivá ložiska - Kuželíková ložiska - Systém označování

190 Kč

ČSN 02 4735 (024735) - říjen 1992

Valivá ložiska. Axiální kuličková ložiska jednosměrná s kosoúhlým stykem alfa = 60°

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.96t

157 Kč

ČSN 02 4741 (024741) - srpen 1992

Valivá ložiska. Axiální klece s krátkými válečky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.96t

157 Kč

ČSN ISO 246 (024795) - prosinec 2009 aktuální vydání

Valivá ložiska - Válečková ložiska, příložné axiální kroužky - Hlavní rozměry

190 Kč

ČSN 02 4810 (024810) - prosinec 1959

Valivá ložiska. Ložisková tělesa dělená. Typ S 5

125 Kč

ČSN 02 4811 (024811) - prosinec 1959

Valivá ložiska. Ložisková tělesa dělená. Typ S 6

65 Kč

ČSN 02 4812 (024812) - prosinec 1959

Valivá ložiska. Ložisková tělesa dělená. Typ SD 5

32 Kč

ČSN 02 4813 (024813) - prosinec 1959

Valivá ložiska. Ložisková tělesa dělená. Typ SD 6

32 Kč

ČSN EN 13906-1 (026001) - leden 2014 aktuální vydání

Šroubové válcové pružiny vyráběné z drátů a tyčí kruhového průřezu - Výpočet a konstrukce - Část 1: Tlačné pružiny

350 Kč

ČSN EN 13906-2 (026001) - leden 2014 aktuální vydání

Šroubové válcové pružiny vyráběné z drátů a tyčí kruhového průřezu - Výpočet a konstrukce - Část 2: Tažné pružiny

230 Kč

ČSN EN 13906-3 (026001) - září 2014 aktuální vydání

Šroubové válcové pružiny vyráběné z drátů a tyčí kruhového průřezu - Výpočet a konstrukce - Část 3: Zkrutné pružiny

340 Kč

ČSN 02 6002 (026002) - leden 1988

Šroubovité pružiny válcové tlačné a tažné z drátu a tyčí kruhového průřezu. Technické dodací předpisy

550 Kč

ČSN 02 6006 (026006) - únor 1979

Šroubovité pružiny kuželové tlačné z drátu a tyčí kruhového průřezu tvářené za studena. Základní pojmy, výpočet a směrnice pro konstrukci

230 Kč

ČSN 02 6008 (026008) - březen 1977

Šroubovité pružiny válcové zkrutné z drátu a tyčí kruhového průřezu tvářené za studena. Základní pojmy, výpočet a směrnice pro konstrukci

340 Kč

ČSN 02 6009 (026009) - březen 1978

Šroubovité pružiny válcové zkrutné z drátu a tyčí kruhového průřezu tvářené za studena. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN EN 15800 (026011) - červenec 2009

Šroubovité pružiny válcované z drátu kruhového průřezu - Jakostní požadavky na tlačné pružiny svinuté za studena

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16984 (026060) - únor 2018 aktuální vydání

Talířové pružiny - Výpočet

230 Kč

ČSN EN 16983 (026063) - únor 2018 aktuální vydání

Talířové pružiny - Specifikace kvality - Rozměry

340 Kč

ČSN 02 6080 (026080) - říjen 1968

Tvarové pružiny z páskovej ocele. Technické dodacie predpisy

190 Kč

ČSN 02 7001 (027001) - leden 1971

Pístní kroužky. Technické předpisy

230 Kč

ČSN 02 7003 (027003) - červenec 1959

Strukturní složky pístních kroužků

590 Kč

ČSN 02 7010 (027010) - březen 1975

Pístní kroužky. Pístní kroužky. Přehled

125 Kč

ČSN 02 7011 (027011) - březen 1975

Pístní kroužky. Těsnicí kroužky válcové

190 Kč

ČSN 02 7012 (027012) - červen 1965

Pístní kroužky. Těsnicí pístní kroužky zkosené

65 Kč

ČSN 02 7013 (027013) - březen 1975

Pístní kroužky. Těsnicí pístní kroužky válcové s vyšší tangenciální silou

65 Kč

ČSN 02 7014 (027014) - březen 1975

Pístní kroužky. Těsnicí pístní kroužky zkosené s vyšší tangenciální silou

65 Kč

ČSN 02 7015 (027015) - červen 1965

Pístní kroužky. Stírací pístní kroužky polozkosené

125 Kč

ČSN 02 7016 (027016) - červen 1965

Pístní kroužky. Stírací pístní kroužky osazené

65 Kč

ČSN 02 7017 (027017) - březen 1975

Pístní kroužky. Stírací pístní kroužky osazené s vyšší tangenciální silou

65 Kč

ČSN 02 7018 (027018) - březen 1975

Pístní kroužky. Stírací pístní kroužky s výřezy

125 Kč

ČSN 02 7019 (027019) - březen 1975

Pístní kroužky. Stírací pístní kroužky s výřezy s vyšší tangenciální silou

125 Kč

ČSN 02 7020 (027020) - červen 1965

Pístní kroužky. Stírací pístní kroužky s výřezy, zkosené

125 Kč

ČSN 02 7021 (027021) - březen 1975

Pístní kroužky. Stírací pístní kroužky s výřezy zkosené s vyšší tangenciální silou

125 Kč

ČSN 02 7022 (027022) - březen 1975

Pístní kroužky. Stírací pístní kroužky s výřezy, střechovitě zkosené s vyšší tangenciální silou

125 Kč

ČSN 02 7026 (027026) - březen 1975

Pístní kroužky. Těsnicí pístní kroužky lichoběžníkové

32 Kč

ČSN 02 7031 (027031) - červenec 1959

Pojištění pístních kroužků

32 Kč

ČSN 02 7201 (027201) - září 1993

Teploměrové jímky. Technické požadavky

125 Kč

ČSN 02 7202 (027202) - květen 1991

Prostředky měření a řízení technologických procesů. Teploměrové jímky s vnitřním závitem. Základní rozměry

125 Kč

ČSN EN ISO 7369 (028301) - listopad 2020 aktuální vydání

Potrubí - Kovové hadice a sestavy hadic - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10807 (028320) - prosinec 1998

Potrubí - Vlnovcové ohebné kovové hadice montované jako ochrana elektrických kabelů ve výbušném prostředí

230 Kč

ČSN EN 16617 (028323) - prosinec 2015

Potrubí - Sestavy vlnovcových ohebných kovových hadic pro hořlavé plyny - Požadavky na provedení, zkoušení a značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15465 (028330) - říjen 2004

Kovové hadice s opletením z pásu a koncovkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 02 8481 (028481) - srpen 1976

Bovdenové hadice. Technické dodacie predpisy

125 Kč

ČSN 02 8590 (028590) - listopad 1956

Koncovky ohebných kovových hadic

65 Kč

ČSN 02 9000 (029000) - říjen 1985

Utěsňování. Názvosloví. Rozdělení. Funkční podmínky

190 Kč

ČSN 02 9001 (029001) - listopad 1982

Těsnění. Názvosloví

230 Kč

ČSN 02 9002 (029002) - červen 1978

Těsnění. Ucpávky. Názvosloví a rozdělení

190 Kč

ČSN 02 9003 (029003) - únor 1979

Mechanické ucpávky. Směrnice pro výpočet

440 Kč

ČSN 02 9010 (029010) - únor 1986

Utěsňování. Průměry těsnicích prostorů

125 Kč

ČSN 02 9011 (029011) - květen 1981

Těsnění. Pryžové manžety. Konstrukční a montážní pokyny

125 Kč

ČSN 02 9051 (029051) - červenec 1983

Těsnění. Přehled těsnicích manžet vrstvených. Použití

65 Kč

ČSN 02 9252 (029252) - prosinec 1992

Těsnění. Usňové těsnicí manžety. Technické požadavky

125 Kč

ČSN 02 9255 (029255) - duben 1961

Těsnění. Montážní délky pro pryžové manžety U

32 Kč

ČSN 02 9256 (029256) - duben 1961

Těsnění. Počet pryžových manžet podle tlaku a montážní délky pro manžety Y

32 Kč

ČSN 02 9261 (029261) - březen 1985

Těsnění. Pryžové manžety U vrstvené. Rozměry

65 Kč

ČSN 02 9262 (029262) - říjen 1990

Těsnění. Usňové manžety U (dvojité)

125 Kč

ČSN 02 9263 (029263) - říjen 1990

Těsnění. Usňové manžety V (střechové)

125 Kč

ČSN 02 9265 (029265) - březen 1985

Těsnění. Pryžové manžety Y vrstvené. Rozměry

65 Kč

ČSN 02 9266 (029266) - říjen 1990

Těsnění. Usňové manžety K (kloboučkové)

125 Kč

ČSN 02 9267 (029267) - říjen 1990

Těsnění. Usňové manžety M (miskové - jednoduché)

125 Kč

ČSN 02 9271 (029271) - březen 1985

Těsnění. Pryžové manžety miskové M vrstvené. Rozměry

65 Kč

ČSN EN 549 (029283) - květen 2020 aktuální vydání

Pryžové materiály pro těsnění a membrány pro spotřebiče plynných paliv a zařízení na plynná paliva

340 Kč

ČSN EN 751-1 (029285) - červenec 1998

Těsnicí materiály pro kovové závitové spoje přicházející do kontaktu s plyny první, druhé a třetí třídy s horkou vodou - Část 1: Anaerobní těsnicí prostředky

190 Kč

ČSN EN 751-2 (029285) - červenec 1998

Těsnicí materiály pro kovové závitové spoje přicházející do kontaktu s plyny první, druhé a třetí třídy s horkou vodou - Část 2: Netvrdnoucí těsnicí prostředky

190 Kč

ČSN EN 751-3 (029285) - červenec 1998

Těsnicí materiály pro kovové závitové spoje přicházející do kontaktu s plyny první, druhé a třetí třídy s horkou vodou - Část 3: Nespékané pásky z PTFE

190 Kč

ČSN 02 9401 (029401) - květen 1989

Těsnění. Hřídelové těsnicí kroužky. Rozměry

190 Kč

ČSN 02 9403 (029403) - květen 1989

Těsnění. Hřídelové těsnicí kroužky. Technické požadavky

230 Kč

ČSN 02 9404 (029404) - květen 1989

Těsnění. Hřídelové těsnicí kroužky. Zkoušení

190 Kč

ČSN 02 9561 (029561) - duben 1961

Těsnění. Přítlačné kovové kroužky pro manžety U se středěním vnějším

65 Kč

ČSN 02 9562 (029562) - duben 1961

Těsnění. Přítlačné kovové kroužky pro manžety U se středěním vnitřním

65 Kč

ČSN 02 9565 (029565) - duben 1961

Těsnění. Přítlačné kovové kroužky pro manžety Y se středěním vnějším

65 Kč

ČSN 02 9566 (029566) - duben 1961

Těsnění. Přítlačné kovové kroužky pro manžety Y se středěním vnitřním

65 Kč

ČSN 02 9567 (029567) - duben 1961

Těsnění. Opěrné kovové kroužky pro manžety Y

65 Kč