Třída 0211 - Šrouby přesné a střední

Zobrazit obsah třídy 2 - Strojní součásti

ČSN EN 24015 (021101) - březen 1995

Spojovací součásti. Šrouby se šestihrannou hlavou s redukovanou hladkou částí dříku. Výrobní třída B (ISO 4015:1979)

190 Kč

ČSN EN ISO 4014 (021101) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby se šestihrannou hlavou - Výrobní třídy A a B

230 Kč

ČSN ISO 15071 (021102) - květen 2014

Šestihranné šrouby s přírubou - Malá řada - Výrobní třída A

230 Kč

ČSN EN ISO 8765 (021103) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby se šestihrannou hlavou a metrickým závitem s jemnou roztečí - Výrobní třídy A a B

230 Kč

ČSN 02 1104 (021104) - duben 1961

Přesné šrouby se šestihrannou hlavou s pojistným otvorem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.68, Zb 9.70t, Zc 10.73, Zd 8.86t

189 Kč

ČSN 02 1105 (021105) - duben 1961

Přesné šrouby se šestihrannou hlavou se zářezem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 11.63, Zb 7.68, Zc 10.73, Zd 8.86t

97 Kč

ČSN EN 1665 (021106) - duben 1999

Šrouby se šestihrannou hlavou a přírubou - Těžká řada

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

266 Kč

ČSN EN 1662 (021107) - duben 1999

Šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou - Lehká řada

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN ISO 4017 (021108) - červenec 2015 aktuální vydání

Spojovací součásti - Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě - Výrobní třídy A a B

230 Kč

ČSN EN ISO 8676 (021109) - listopad 2011 aktuální vydání

Šrouby se šestihrannou hlavou s metrickým závitem s jemnou roztečí k hlavě - Výrobní třídy A a B

230 Kč

ČSN ISO 4162 (021110) - květen 2014

Šestihranné šrouby s přírubou - Malá řada - Výrobní třída A s prvkem pohonu výrobní třídy B

230 Kč

ČSN 02 1111 (021111) - říjen 2003 aktuální vydání

Lícované šrouby s dlouhým závitem

190 Kč

ČSN 02 1112 (021112) - říjen 2003 aktuální vydání

Lícované šrouby s krátkým závitem

190 Kč

ČSN ISO 7379 (021113) - květen 2014

Lícované šrouby s vnitřním šestihranem

190 Kč

ČSN 02 1115 (021115) - říjen 1952

Odtlačovací šrouby s čípkem

32 Kč

ČSN 02 1116 (021116) - říjen 1952

Odtlačovací šrouby s hrotem

32 Kč

ČSN 02 1121 (021121) - březen 1962

Upínací šrouby s osazeným koncem

65 Kč

ČSN 02 1122 (021122) - březen 1962

Upínací šrouby s nákružkem a s čípkem

65 Kč

ČSN 02 1124 (021124) - březen 1962

Upínací šrouby do obrobených upínacích drážek T

32 Kč

ČSN 02 1128 (021128) - srpen 1986

Šrouby s válcovou hlavou s dírami v hlavě

125 Kč

ČSN 02 1130 (021130) - srpen 1986

Šrouby s malou válcovou hlavou

65 Kč

ČSN EN ISO 1207 (021131) - březen 2012 aktuální vydání

Šrouby s nízkou válcovou hlavou s drážkou - Výrobní třída A

190 Kč

ČSN EN ISO 7048 (021132) - listopad 2011 aktuální vydání

Šrouby s válcovou hlavou s křížovou drážkou

190 Kč

ČSN EN ISO 12474 (021133) - červen 2011

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s jemným metrickým závitem

230 Kč

ČSN 02 1135 (021135) - srpen 1986

Šrouby s válcovou hlavou čočkovitou

125 Kč

ČSN EN ISO 1580 (021137) - duben 2012 aktuální vydání

Šrouby se zaoblenou válcovou hlavou s drážkou - Výrobní třída A

190 Kč

ČSN EN ISO 7045 (021138) - duben 2012 aktuální vydání

Šrouby se zaoblenou válcovou hlavou s křížovou drážkou typu H nebo typu Z - Výrobní třída A

190 Kč

ČSN EN 14219 (021140) - září 2003

Šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou s jemným metrickým závitem - Malá řada

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.07t

210 Kč

ČSN ISO 15072 (021141) - květen 2014

Šestihranné šrouby s přírubou s metrickým jemným závitem - Malá řada - Výrobní třída A

230 Kč

ČSN EN ISO 4762 (021143) - srpen 2004 aktuální vydání

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

230 Kč

ČSN EN ISO 10642 (021144) - duben 2020 aktuální vydání

Spojovací součásti - Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7380-1 (021145) - březen 2012

Šrouby s plochou zaoblenou hlavou - Část 1: Šrouby s plochou zaoblenou hlavou s vnitřním šestihranem

190 Kč

ČSN EN ISO 7380-2 (021145) - březen 2012

Šrouby s plochou zaoblenou hlavou - Část 2: Šrouby s plochou zaoblenou hlavou s vnitřním šestihranem a nákružkem

190 Kč

ČSN 02 1146 (021146) - srpen 1986

Šrouby s půlkulovou hlavou

125 Kč

ČSN EN ISO 14579 (021147) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč

ČSN EN ISO 14580 (021148) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby se sníženou válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč

ČSN EN ISO 14583 (021149) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby se zaoblenou válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč

ČSN EN ISO 14584 (021150) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby s čočkovitou zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč

ČSN EN ISO 2009 (021151) - duben 2012 aktuální vydání

Šrouby se zápustnou hlavou s drážkou - Výrobní třída A

190 Kč

ČSN EN ISO 7046-1 (021152) - duben 2012 aktuální vydání

Šrouby se zápustnou hlavou (společný typ hlavy) s křížovou drážkou typu H nebo typu Z - Výrobní třída A - Část 1: Šrouby z oceli třídy pevnosti 4.8

190 Kč

ČSN EN ISO 7046-2 (021152) - duben 2012 aktuální vydání

Šrouby se zápustnou hlavou (společný typ hlavy) s křížovou drážkou typu H nebo typu Z - Výrobní třída A - Část 2: Šrouby z oceli třídy pevnosti 8.8, šrouby z korozivzdorné oceli a neželezného kovu

190 Kč

ČSN EN ISO 2010 (021155) - duben 2012 aktuální vydání

Šrouby s čočkovitou zápustnou hlavou s drážkou - Výrobní třída A

190 Kč

ČSN EN ISO 7047 (021156) - duben 2012 aktuální vydání

Šrouby s čočkovitou zápustnou hlavou (společný typ hlavy) s křížovou drážkou typu H nebo typu Z - Výrobní třída A

190 Kč

ČSN 02 1161 (021161) - květen 1974

Šrouby s vysokou rýhovanou hlavou

65 Kč

ČSN 02 1162 (021162) - květen 1974

Šrouby s nízkou rýhovanou hlavou

65 Kč

ČSN 02 1165 (021165) - červen 1949

Křídlaté šrouby

32 Kč

ČSN 02 1167 (021167) - červen 1961

Přesné otočné šrouby s okem

65 Kč

ČSN 02 1169 (021169) - říjen 2003 aktuální vydání

Šrouby pro přivařování

125 Kč

ČSN 02 1173 (021173) - březen 1953

Závrtné šrouby do matic pro obrobené upínací drážky T

32 Kč

ČSN 02 1174 (021174) - říjen 2003 aktuální vydání

Závrtné šrouby do oceli (délka závrtného konce ~ 1d)

125 Kč

ČSN 02 1176 (021176) - říjen 2003

Závrtné šrouby do litiny (délka závrtného konce ~ 1,25 d)

125 Kč

ČSN 02 1178 (021178) - říjen 2003 aktuální vydání

Závrtné šrouby do slitin hliníku (délka závrtného konce ~ 2d)

125 Kč

ČSN EN ISO 2342 (021180) - červenec 2004

Šrouby bez hlavy s drážkou, dříkem a plochým koncem

190 Kč

ČSN EN ISO 4766 (021181) - únor 2012

Šrouby bez hlavy s drážkou a plochým koncem

190 Kč

ČSN EN 27436 (021182) - listopad 1995

Spojovací součásti. Stavěcí šrouby s drážkou a s kuželovým důlkem (ISO 7436:1983)

125 Kč

ČSN EN 27435 (021183) - leden 1996

Spojovací součásti. Stavěcí šrouby s drážkou a s čípkem (ISO 7435:1983)

125 Kč

ČSN EN 27434 (021185) - leden 1996

Spojovací součásti. Stavěcí šrouby s drážkou a s hrotem (ISO 7434:1983)

125 Kč

ČSN 02 1186 (021186) - únor 1967

Stavěcí šrouby se čtyřhrannou hlavou a s kružnicovým ostřím

65 Kč

ČSN 02 1187 (021187) - duben 1973

Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a kuželovým koncem

65 Kč

ČSN EN ISO 4026 (021188) - červenec 2004

Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a plochým koncem

190 Kč

ČSN EN ISO 4028 (021189) - červenec 2004

Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a čípkem

190 Kč

ČSN EN ISO 4027 (021191) - červenec 2004

Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a hrotem

190 Kč

ČSN EN ISO 4029 (021192) - červenec 2004

Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a kuželovým důlkem

190 Kč