Třída 0210 - Šrouby, matice, podložky. Část obecná

Zobrazit obsah třídy 2 - Strojní součásti

ČSN EN ISO 225 (021001) - červen 2011

Spojovací součásti - Šrouby a matice - Značky a popis rozměrů

440 Kč

ČSN ISO 8992 (021002) - září 2011

Spojovací součásti - Všeobecné požadavky na šrouby a matice

190 Kč

ČSN EN ISO 1891-2 (021003) - srpen 2016 aktuální vydání

Spojovací součásti - Terminologie - Část 2: Termíny a definice povrchových úprav

570 Kč

ČSN EN ISO 1891-4 (021003) - březen 2020 aktuální vydání

Spojovací součásti - Slovník - Část 4: Kontrola, prohlídka, dodání, přijetí a kvalita

550 Kč

ČSN ISO 1891 (021003) - srpen 2011

Spojovací součásti - Terminologie

770 Kč

ČSN 02 1005-6 (021005) - duben 1986

Šrouby a matice. Technické dodací předpisy. Závitořezné šrouby a šrouby do plechu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.96t

222 Kč

ČSN EN ISO 898-1 (021005) - květen 2014 aktuální vydání

Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 1: Šrouby se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč

550 Kč

ČSN EN ISO 898-2 (021005) - listopad 2012

Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 2: Matice se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč

340 Kč

ČSN EN ISO 898-3 (021005) - leden 2019

Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 3: Ploché podložky se specifikovanými třídami pevnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

ČSN EN ISO 898-5 (021005) - březen 2014 aktuální vydání

Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli – Část 5: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti se specifikovanými třídami pevnosti – Hrubá a jemná rozteč

230 Kč

ČSN ISO 898-7 (021005) - květen 1995

Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 7: Zkouška krutem a minimální krouticí momenty pro šrouby se jmenovitým průměrem 1 mm až 10 mm

125 Kč

ČSN ISO 3800 (021006) - srpen 1997

Spojovací součásti se závitem - Zkouška únavy osovým zatížením - Zkušební metody a vyhodnocení výsledků

340 Kč

ČSN EN ISO 3506-1 (021007) - říjen 2020 aktuální vydání

Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 1: Šrouby specifických tříd a pevnostních tříd

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 3506-2 (021007) - říjen 2020 aktuální vydání

Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 2: Matice specifických tříd a pevnostních tříd

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 3506-3 (021007) - červen 2010 aktuální vydání

Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 3: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti nenamáhané tahem

230 Kč

ČSN EN ISO 3506-4 (021007) - červen 2010 aktuální vydání

Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 4: Šrouby do plechu

230 Kč

ČSN EN ISO 4042 (021008) - březen 2019 aktuální vydání

Spojovací součásti - Systémy elektrolyticky vyloučených povlaků

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč

ČSN EN 28839 (021009) - únor 1995

Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Šrouby a matice vyrobené z neželezných kovů

125 Kč

ČSN 02 1010 (021010) - leden 1961

Výchozí materiál pro šrouby a matice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 4.63, Zb 7.63, Zc 2.71, Zd 12.73, Ze 1.82t, Ze 3.82t, opr. 6.82

129 Kč

ČSN EN ISO 2320 (021011) - červenec 2016 aktuální vydání

Spojovací součásti - Samojistné šestihranné matice z oceli - Funkční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 885 (021012) - květen 2014

Obecné účely šroubů - Metrické řady - Poloměry pod hlavou

125 Kč

ČSN EN ISO 10683 (021013) - březen 2019 aktuální vydání

Spojovací součásti - Neelektrolyticky nanášené povlaky ze zinkových mikrolamel

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN ISO 4759-1 (021014) - listopad 2001

Tolerance spojovacích součástí - Část 1: Šrouby a matice - Výrobní třída A, B a C

590 Kč

ČSN EN ISO 4759-3 (021014) - leden 2017 aktuální vydání

Tolerance spojovacích součástí - Část 3: Kruhové podložky pro šrouby a matice - Výrobní třída A, C a F

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16426 (021015) - červenec 2003

Spojovací součásti - Systém prokazování jakosti

340 Kč

ČSN EN 26157-1 (021016) - březen 1995

Spojovací součásti. Povrchové vady. Část 1: Šrouby pro všeobecné použití

190 Kč

ČSN EN 26157-3 (021016) - březen 1995

Spojovací součásti. Povrchové vady. Část 3: Šrouby pro zvláštní použití

230 Kč

ČSN EN ISO 6157-2 (021016) - únor 2005

Spojovací součásti - Povrchové vady - Část 2: Matice

230 Kč

ČSN EN ISO 15330 (021017) - listopad 2000

Spojovací součásti - Zátěžová zkouška pro zjištění vodíkové křehkosti - Metoda rovnoběžné opěrné plochy

230 Kč

ČSN EN ISO 3269 (021018) - březen 2020 aktuální vydání

Spojovací součásti - Přejímací kontrola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 272 (021019) - květen 2014

Spojovací součásti - Šestihranné výrobky - Rozměry pro klíč

125 Kč

ČSN 02 1020 (021020) - prosinec 1973

Válcové zahloubení pro šrouby se šestihrannou hlavou a šestihrannou maticí s podložkou

65 Kč

ČSN 02 1021 (021021) - září 1984

Opěrné plochy pro spojovací součásti

65 Kč

ČSN EN 27721 (021022) - březen 1996

Spojovací součásti. Šrouby se zápustnou hlavou. Rozměry hlavy a jejich kontrola (ISO 7721:1983)

125 Kč

ČSN EN ISO 7721-2 (021022) - červen 1996

Spojovací součásti. Šrouby se zápustnou hlavou. Část 2: Hloubky křížových drážek (ISO 7721-2:1990)

125 Kč

ČSN ISO 7041 (021023) - květen 2014

Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou), typ 2 - Pevnostní třídy 9 a 12

190 Kč

ČSN 02 1024 (021024) - prosinec 1973

Válcové zahloubení pro šrouby s válcovou hlavou

65 Kč

ČSN EN ISO 888 (021025) - leden 2015

Spojovací součásti - Šrouby a závrtné šrouby - Jmenovité délky a délky závitu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.19t

255 Kč

ČSN EN ISO 16048 (021026) - červenec 2003

Pasivace spojovacích součástí z korozivzdorné oceli

125 Kč

ČSN EN ISO 14581 (021027) - duben 2014

Spojovací součásti - Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč

ČSN EN ISO 14582 (021028) - duben 2014

Spojovací součásti - Šrouby se zápustnou vysokou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč

ČSN 02 1029 (021029) - únor 1950

Neobrobené drážky T pro šrouby s hlavou T

32 Kč

ČSN 02 1030 (021030) - březen 1991

Obrobené T - drážky

65 Kč

ČSN EN ISO 4753 (021031) - červen 2012 aktuální vydání

Spojovací součásti - Konce částí s vnějším metrickým závitem ISO

190 Kč

ČSN EN ISO 10684 (021032) - únor 2005

Spojovací součásti - Žárové povlaky zinku nanášené ponorem

350 Kč

ČSN ISO 3508 (021033) - listopad 1995

Spojovací součásti. Výběhy vnějšího závitu součástí se závitem podle ISO 261 a ISO 262

65 Kč

ČSN 02 1034 (021034) - září 1987

Výběhy vnitřního metrického závitu

65 Kč

ČSN EN ISO 15065 (021035) - září 2005

Kuželová zahloubení pro šrouby se zápustnou hlavou podle ISO 7721

190 Kč

ČSN ISO 4755 (021036) - srpen 1997

Spojovací součásti - Drážka pro vnější metrické závity

65 Kč

ČSN 02 1037 (021037) - září 1987

Drážky vnitřního metrického závitu

65 Kč

ČSN EN ISO 4757 (021040) - květen 1996

Spojovací součásti. Křížové drážky pro šrouby (ISO 4757:1983)

190 Kč

ČSN 02 1041 (021041) - leden 1980

Drážky přímé pro šrouby. Rozměry

125 Kč

ČSN EN 14399-1 (021042) - červen 2019 aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 1: Obecné požadavky

440 Kč

ČSN EN 14399-10 (021042) - červen 2019 aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 10: Systém HRC - Sestavy šroubu a matice s kalibrovaným předpětím

350 Kč

ČSN EN 14399-2 (021042) - červen 2019 aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 2: Vhodnost pro předpínání

340 Kč

ČSN EN 14399-3 (021042) - červen 2019 aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 3: Systém HR - Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihrannou maticí

350 Kč

ČSN EN 14399-4 (021042) - červen 2019 aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 4: Systém HV - Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihrannou maticí

340 Kč

ČSN EN 14399-5 (021042) - červen 2019 aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 5: Ploché kruhové podložky

230 Kč

ČSN EN 14399-6 (021042) - červen 2019 aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 6: Ploché kruhové podložky se zkosením

190 Kč

ČSN EN 14399-7 (021042) - únor 2019 aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 7: Systém HR - Sestavy šroubu se zápustnou hlavou a šestihrannou maticí

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

ČSN EN 14399-8 (021042) - únor 2019 aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 8: Systém HV - Sestavy lícovaného šroubu se šestihrannou hlavou a šestihrannou maticí

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN 14399-9 (021042) - červen 2019 aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 9: Systém HR nebo HV - Přímé indikátory napětí pro sestavy šroubu a matice

350 Kč

ČSN EN 15048-1 (021043) - leden 2017 aktuální vydání

Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spoje - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15048-2 (021043) - leden 2017 aktuální vydání

Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spoje - Část 2: Požadavky na použitelnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10664 (021045) - červenec 2015 aktuální vydání

Vnitřní hexalobulár pro šrouby

190 Kč

ČSN EN 20273 (021050) - leden 1996

Spojovací součásti. Díry pro šrouby (ISO 273:1979)

125 Kč

ČSN 02 1051 (021051) - duben 1994

Spojovací součásti. Hloubka děr pro závrtné šrouby

65 Kč

ČSN ISO 7378 (021052) - květen 2014

Spojovací součásti - Šrouby - Díry pro závlačky a dráty

125 Kč

ČSN EN ISO 10666 (021055) - listopad 2000

Samovrtné šrouby se závitem do plechu - Mechanické a funkční vlastnosti

190 Kč

ČSN EN ISO 10644 (021060) - leden 2010 aktuální vydání

Nedemontovatelné sestavy ocelových šroubů a plochých podložek - Hodnoty tvrdosti podložky 200 HV a 300 HV

190 Kč

ČSN 02 1065 (021065) - březen 1953

Šrouby a matice. Lícování závitu

32 Kč

ČSN EN ISO 10484 (021066) - únor 2005

Zkouška matic rozšiřováním

125 Kč

ČSN EN ISO 10485 (021067) - únor 2005

Zkouška matic zkušebním zatížením na kuželové podložce

125 Kč

ČSN 02 1080 (021080) - leden 1984

Skrutky do dreva (vruty). Technicko dodacie predpisy

190 Kč

ČSN EN ISO 16047 (021090) - srpen 2005

Spojovací součásti - Zkoušení točivým momentem/upínací silou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.13t

530 Kč

ČSN EN 14831 (021091) - říjen 2005

Spojovací součásti - Charakteristiky utahování - Zjednodušená metoda zkoušky točivým momentem/úhlem natočení

340 Kč