ČSN EN 14831 (021091)

Spojovací součásti - Charakteristiky utahování - Zjednodušená metoda zkoušky točivým momentem/úhlem natočení

ČSN EN 14831 Spojovací součásti - Charakteristiky utahování - Zjednodušená metoda zkoušky točivým momentem/úhlem natočení
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanovuje zkušební metodu umožňující kontrolu charakteristik utahování v oblasti pružné deformace u spojovacích součástí s metrickým závitem ISO od M6 do M16 šroubů třídy pevnosti 8.8 až 12.9 a matic třídy pevnosti 8 až 12. Vztahuje se na ocelové spojovací součásti s metrickým závitem ISO podle ISO 68-1. Vztahuje se na spojovací součásti se součinitelem tření od 0,06 do 0,18 včetně. Při vyšších hodnotách součinitele tření se zvětšuje rozptyl výsledků zkoušky a zkušební metoda by neměla být použita. Norma se nevztahuje na spojovací součásti s nižšími hodnotami součinitele tření, které jsou určeny pro velmi specifické účely použití a vyžadují zvláštní mazání. Popisovanou porovnávací zkušební metodu lze použít ke sledování stejnoměrnosti výrobního procesu (např. povlakování, mazání, otryskávání) nebo k porovnávání různých výrobních dávek. Rovněž může být použita ke zjišťování spojovacích součástí, které neodpovídají specifikaci. Ve sporných případech je rozhodující zkouška krouticího momentu/upínací síly podle EN ISO 16047. Tento dokument se nevztahuje na posuzování spojovacích součástí ve skutečných podmínkách montáže; není možné měřit součinitele tření u spojovacích součástí v provozu.

Označení ČSN EN 14831 (021091)
Katalogové číslo 74070
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 2005
Datum účinnosti 1. 11. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963740706
Dostupnost skladem (tisk na počkání)