ČSN EN 14399-9 (021042) Aktuální vydání

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 9: Systém HR nebo HV - Přímé indikátory napětí pro sestavy šroubu a matice

ČSN EN 14399-9 Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 9: Systém HR nebo HV - Přímé indikátory napětí pro sestavy šroubu a matice
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument společně s EN 14399-1 a EN 14399-2 specifikuje požadavky na přímé indikátory napětí, podložky pod matice (HN) a podložky pod šrouby (HB) jako část sestav vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů vhodných pro předpjaté spoje.
Tyto přímé indikátory napětí jsou specifikovány jako část sestav vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů systému HR nebo HV v souladu s EN 14399-3, EN 14399-4, EN 14399-7 nebo EN 14399-8 s jmenovitými rozměry závitu M12 až do včetně M36 a třídy pevnosti 8.8/8 nebo 8.8/10 a 10.9/10.
Specifikuje dvě označení vlastností H8 a H10 pro přímé indikátory napětí spolu s obecnými rozměry, tolerancemi, materiály a funkčními vlastnostmi.
Sestavy šroubového spoje v souladu s tímto dokumentem byly navrženy s dovoleným předpětím nejméně 0,7fub × As ) v souladu s EN 1993-1-8 (Eurokód 3) a aby se dosáhlo předpětí plastické deformace šroubu pro systém HR v souladu s EN 14399-3 nebo EN 14399-7, nebo plastické deformace vzájemně dosedajících závitů systému HV v souladu s EN 14399-4 nebo EN 14399-8.
Sestavy šroubového spoje vyhovující tomuto dokumentu mohou zahrnovat podložku (podložky) v souladu s EN 14399-6 nebo EN 14399-5 (pouze pod matice).
POZNÁMKA 1: Je třeba věnovat pozornost na důležitost zajištění správného používání sestavy šroubového spoje, má-li být dosaženo spolehlivých výsledků. Doporučení týkající se správné aplikace jsou v odkazu EN 1090-2.
Obecné požadavky a požadavky pro zkoušku vhodnosti pro předpínání jsou specifikovány v EN 14399-2 společně s kapitolou 5 tohoto dokumentu.
POZNÁMKA 2: Přímé indikátory napětí jsou také známy jako podložky indikující zatížení.

Označení ČSN EN 14399-9 (021042)
Katalogové číslo 506807
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 6. 2019
Datum účinnosti 1. 7. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135068074
Tato norma nahradila ČSN EN 14399-9 (021042) z listopadu 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 14399-1 (021042)
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 14399-10 (021042)
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 10: Systém HRC - Sestavy šroubu a matice s kalibrovaným předpětím

ČSN EN 14399-2 (021042)
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 2: Vhodnost pro předpínání

ČSN EN 14399-3 (021042)
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 3: Systém HR - Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihrannou maticí

ČSN EN 14399-4 (021042)
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 4: Systém HV - Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihrannou maticí

ČSN EN 14399-5 (021042)
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 5: Ploché kruhové podložky

ČSN EN 14399-6 (021042)
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 6: Ploché kruhové podložky se zkosením

ČSN EN 14399-7 (021042)
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 7: Systém HR - Sestavy šroubu se zápustnou hlavou a šestihrannou maticí

ČSN EN 14399-8 (021042)
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 8: Systém HV - Sestavy lícovaného šroubu se šestihrannou hlavou a šestihrannou maticí