ČSN ISO 3800 (021006)

Spojovací součásti se závitem - Zkouška únavy osovým zatížením - Zkušební metody a vyhodnocení výsledků

ČSN ISO 3800 Spojovací součásti se závitem - Zkouška únavy osovým zatížením - Zkušební metody a vyhodnocení výsledků
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma stanoví podmínky pro provádění zkoušky únavy osovým zatížením na spojovacích součástech se závitem a současně doporučení pro vyhodnocování výsledků. Pokud není dohodnuto jinak, zkoušky se provádějí při teplotě okolí proměnlivým tahovým zatížením, které působí na střed podélné osy spojovací součásti. Vliv poddajnosti sevřené části na námáhání spojovací součásti není brán v úvahu. Tato metoda dovoluje stanovení pevnosti v únavě spojovacích součástí se závitem. Výsledky zkoušek mohou být ovlivňovány podmínkami zkoušek. Z tohoto důvodu jsou minimální požadavky stanoveny tak, aby oslabily jejich účinky. Dále jsou uvedeny metody kalibrace a metoda kontroly působení zatížení ve středu zkušebního zařízení.

Označení ČSN ISO 3800 (021006)
Katalogové číslo 21910
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 1997
Datum účinnosti 1. 9. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963219103
Dostupnost skladem (tisk na počkání)