ICS 21.060.10 - Šrouby, závrtné šrouby, svorníky

ČSN 01 4367 (014367) - duben 1966

Lícování závitů. Mezní úchylky lichoběžníkového nerovnoramenného závitu šroubu

32 Kč

ČSN EN ISO 225 (021001) - červen 2011

Spojovací součásti - Šrouby a matice - Značky a popis rozměrů

440 Kč

ČSN ISO 8992 (021002) - září 2011

Spojovací součásti - Všeobecné požadavky na šrouby a matice

190 Kč

ČSN 02 1005-6 (021005) - duben 1986

Šrouby a matice. Technické dodací předpisy. Závitořezné šrouby a šrouby do plechu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.96t

222 Kč

ČSN EN ISO 898-1 (021005) - květen 2014 aktuální vydání

Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 1: Šrouby se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč

550 Kč

ČSN EN ISO 898-5 (021005) - březen 2014 aktuální vydání

Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli – Část 5: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti se specifikovanými třídami pevnosti – Hrubá a jemná rozteč

230 Kč

ČSN ISO 898-7 (021005) - květen 1995

Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 7: Zkouška krutem a minimální krouticí momenty pro šrouby se jmenovitým průměrem 1 mm až 10 mm

125 Kč

ČSN ISO 3800 (021006) - srpen 1997

Spojovací součásti se závitem - Zkouška únavy osovým zatížením - Zkušební metody a vyhodnocení výsledků

340 Kč

ČSN EN ISO 3506-1 (021007) - říjen 2020 nové vydání

Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 1: Šrouby specifických tříd a pevnostních tříd

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 3506-3 (021007) - červen 2010 aktuální vydání

Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 3: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti nenamáhané tahem

230 Kč

ČSN EN ISO 3506-4 (021007) - červen 2010 aktuální vydání

Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 4: Šrouby do plechu

230 Kč

ČSN EN 28839 (021009) - únor 1995

Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Šrouby a matice vyrobené z neželezných kovů

125 Kč

ČSN 02 1010 (021010) - leden 1961

Výchozí materiál pro šrouby a matice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 4.63, Zb 7.63, Zc 2.71, Zd 12.73, Ze 1.82t, Ze 3.82t, opr. 6.82

129 Kč

ČSN ISO 885 (021012) - květen 2014

Obecné účely šroubů - Metrické řady - Poloměry pod hlavou

125 Kč

ČSN EN ISO 4759-1 (021014) - listopad 2001

Tolerance spojovacích součástí - Část 1: Šrouby a matice - Výrobní třída A, B a C

590 Kč

ČSN EN 26157-1 (021016) - březen 1995

Spojovací součásti. Povrchové vady. Část 1: Šrouby pro všeobecné použití

190 Kč

ČSN EN 26157-3 (021016) - březen 1995

Spojovací součásti. Povrchové vady. Část 3: Šrouby pro zvláštní použití

230 Kč

ČSN EN 27721 (021022) - březen 1996

Spojovací součásti. Šrouby se zápustnou hlavou. Rozměry hlavy a jejich kontrola (ISO 7721:1983)

125 Kč

ČSN EN ISO 7721-2 (021022) - červen 1996

Spojovací součásti. Šrouby se zápustnou hlavou. Část 2: Hloubky křížových drážek (ISO 7721-2:1990)

125 Kč

ČSN 02 1024 (021024) - prosinec 1973

Válcové zahloubení pro šrouby s válcovou hlavou

65 Kč

ČSN EN ISO 888 (021025) - leden 2015

Spojovací součásti - Šrouby a závrtné šrouby - Jmenovité délky a délky závitu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.19t

255 Kč

ČSN EN ISO 14581 (021027) - duben 2014

Spojovací součásti - Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč

ČSN EN ISO 14582 (021028) - duben 2014

Spojovací součásti - Šrouby se zápustnou vysokou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč

ČSN 02 1029 (021029) - únor 1950

Neobrobené drážky T pro šrouby s hlavou T

32 Kč

ČSN 02 1030 (021030) - březen 1991

Obrobené T - drážky

65 Kč

ČSN EN ISO 4753 (021031) - červen 2012 aktuální vydání

Spojovací součásti - Konce částí s vnějším metrickým závitem ISO

190 Kč

ČSN EN ISO 15065 (021035) - září 2005

Kuželová zahloubení pro šrouby se zápustnou hlavou podle ISO 7721

190 Kč

ČSN ISO 4755 (021036) - srpen 1997

Spojovací součásti - Drážka pro vnější metrické závity

65 Kč

ČSN EN ISO 4757 (021040) - květen 1996

Spojovací součásti. Křížové drážky pro šrouby (ISO 4757:1983)

190 Kč

ČSN 02 1041 (021041) - leden 1980

Drážky přímé pro šrouby. Rozměry

125 Kč

ČSN EN ISO 10664 (021045) - červenec 2015 aktuální vydání

Vnitřní hexalobulár pro šrouby

190 Kč

ČSN EN 20273 (021050) - leden 1996

Spojovací součásti. Díry pro šrouby (ISO 273:1979)

125 Kč

ČSN 02 1051 (021051) - duben 1994

Spojovací součásti. Hloubka děr pro závrtné šrouby

65 Kč

ČSN ISO 7378 (021052) - květen 2014

Spojovací součásti - Šrouby - Díry pro závlačky a dráty

125 Kč

ČSN EN ISO 10666 (021055) - listopad 2000

Samovrtné šrouby se závitem do plechu - Mechanické a funkční vlastnosti

190 Kč

ČSN 02 1080 (021080) - leden 1984

Skrutky do dreva (vruty). Technicko dodacie predpisy

190 Kč

ČSN EN 14831 (021091) - říjen 2005

Spojovací součásti - Charakteristiky utahování - Zjednodušená metoda zkoušky točivým momentem/úhlem natočení

340 Kč

ČSN EN 24015 (021101) - březen 1995

Spojovací součásti. Šrouby se šestihrannou hlavou s redukovanou hladkou částí dříku. Výrobní třída B (ISO 4015:1979)

190 Kč

ČSN EN ISO 4014 (021101) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby se šestihrannou hlavou - Výrobní třídy A a B

230 Kč

ČSN ISO 15071 (021102) - květen 2014

Šestihranné šrouby s přírubou - Malá řada - Výrobní třída A

230 Kč

ČSN EN ISO 8765 (021103) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby se šestihrannou hlavou a metrickým závitem s jemnou roztečí - Výrobní třídy A a B

230 Kč

ČSN 02 1104 (021104) - duben 1961

Přesné šrouby se šestihrannou hlavou s pojistným otvorem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.68, Zb 9.70t, Zc 10.73, Zd 8.86t

189 Kč

ČSN 02 1105 (021105) - duben 1961

Přesné šrouby se šestihrannou hlavou se zářezem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 11.63, Zb 7.68, Zc 10.73, Zd 8.86t

97 Kč

ČSN EN 1665 (021106) - duben 1999

Šrouby se šestihrannou hlavou a přírubou - Těžká řada

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

266 Kč

ČSN EN 1662 (021107) - duben 1999

Šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou - Lehká řada

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN ISO 4017 (021108) - červenec 2015 aktuální vydání

Spojovací součásti - Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě - Výrobní třídy A a B

230 Kč

ČSN EN ISO 8676 (021109) - listopad 2011 aktuální vydání

Šrouby se šestihrannou hlavou s metrickým závitem s jemnou roztečí k hlavě - Výrobní třídy A a B

230 Kč

ČSN ISO 4162 (021110) - květen 2014

Šestihranné šrouby s přírubou - Malá řada - Výrobní třída A s prvkem pohonu výrobní třídy B

230 Kč

ČSN 02 1112 (021112) - říjen 2003 aktuální vydání

Lícované šrouby s krátkým závitem

190 Kč

ČSN ISO 7379 (021113) - květen 2014

Lícované šrouby s vnitřním šestihranem

190 Kč

ČSN 02 1115 (021115) - říjen 1952

Odtlačovací šrouby s čípkem

32 Kč

ČSN 02 1116 (021116) - říjen 1952

Odtlačovací šrouby s hrotem

32 Kč

ČSN 02 1121 (021121) - březen 1962

Upínací šrouby s osazeným koncem

65 Kč

ČSN 02 1122 (021122) - březen 1962

Upínací šrouby s nákružkem a s čípkem

65 Kč

ČSN 02 1124 (021124) - březen 1962

Upínací šrouby do obrobených upínacích drážek T

32 Kč

ČSN 02 1128 (021128) - srpen 1986

Šrouby s válcovou hlavou s dírami v hlavě

125 Kč

ČSN 02 1130 (021130) - srpen 1986

Šrouby s malou válcovou hlavou

65 Kč

ČSN EN ISO 1207 (021131) - březen 2012 aktuální vydání

Šrouby s nízkou válcovou hlavou s drážkou - Výrobní třída A

190 Kč

ČSN EN ISO 7048 (021132) - listopad 2011 aktuální vydání

Šrouby s válcovou hlavou s křížovou drážkou

190 Kč

ČSN EN ISO 12474 (021133) - červen 2011

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s jemným metrickým závitem

230 Kč

ČSN 02 1135 (021135) - srpen 1986

Šrouby s válcovou hlavou čočkovitou

125 Kč

ČSN EN ISO 1580 (021137) - duben 2012 aktuální vydání

Šrouby se zaoblenou válcovou hlavou s drážkou - Výrobní třída A

190 Kč

ČSN EN ISO 7045 (021138) - duben 2012 aktuální vydání

Šrouby se zaoblenou válcovou hlavou s křížovou drážkou typu H nebo typu Z - Výrobní třída A

190 Kč

ČSN EN 14219 (021140) - září 2003

Šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou s jemným metrickým závitem - Malá řada

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.07t

210 Kč

ČSN ISO 15072 (021141) - květen 2014

Šestihranné šrouby s přírubou s metrickým jemným závitem - Malá řada - Výrobní třída A

230 Kč

ČSN EN ISO 4762 (021143) - srpen 2004 aktuální vydání

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

230 Kč

ČSN EN ISO 10642 (021144) - duben 2020 aktuální vydání

Spojovací součásti - Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7380-1 (021145) - březen 2012

Šrouby s plochou zaoblenou hlavou - Část 1: Šrouby s plochou zaoblenou hlavou s vnitřním šestihranem

190 Kč

ČSN EN ISO 7380-2 (021145) - březen 2012

Šrouby s plochou zaoblenou hlavou - Část 2: Šrouby s plochou zaoblenou hlavou s vnitřním šestihranem a nákružkem

190 Kč

ČSN 02 1146 (021146) - srpen 1986

Šrouby s půlkulovou hlavou

125 Kč

ČSN EN ISO 14579 (021147) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč

ČSN EN ISO 14580 (021148) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby se sníženou válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč

ČSN EN ISO 14583 (021149) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby se zaoblenou válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč

ČSN EN ISO 14584 (021150) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby s čočkovitou zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč

ČSN EN ISO 2009 (021151) - duben 2012 aktuální vydání

Šrouby se zápustnou hlavou s drážkou - Výrobní třída A

190 Kč

ČSN EN ISO 7046-1 (021152) - duben 2012 aktuální vydání

Šrouby se zápustnou hlavou (společný typ hlavy) s křížovou drážkou typu H nebo typu Z - Výrobní třída A - Část 1: Šrouby z oceli třídy pevnosti 4.8

190 Kč

ČSN EN ISO 7046-2 (021152) - duben 2012 aktuální vydání

Šrouby se zápustnou hlavou (společný typ hlavy) s křížovou drážkou typu H nebo typu Z - Výrobní třída A - Část 2: Šrouby z oceli třídy pevnosti 8.8, šrouby z korozivzdorné oceli a neželezného kovu

190 Kč

ČSN EN ISO 2010 (021155) - duben 2012 aktuální vydání

Šrouby s čočkovitou zápustnou hlavou s drážkou - Výrobní třída A

190 Kč

ČSN EN ISO 7047 (021156) - duben 2012 aktuální vydání

Šrouby s čočkovitou zápustnou hlavou (společný typ hlavy) s křížovou drážkou typu H nebo typu Z - Výrobní třída A

190 Kč

ČSN 02 1161 (021161) - květen 1974

Šrouby s vysokou rýhovanou hlavou

65 Kč

ČSN 02 1162 (021162) - květen 1974

Šrouby s nízkou rýhovanou hlavou

65 Kč

ČSN 02 1165 (021165) - červen 1949

Křídlaté šrouby

32 Kč

ČSN 02 1167 (021167) - červen 1961

Přesné otočné šrouby s okem

65 Kč

ČSN 02 1173 (021173) - březen 1953

Závrtné šrouby do matic pro obrobené upínací drážky T

32 Kč

ČSN EN ISO 2342 (021180) - červenec 2004

Šrouby bez hlavy s drážkou, dříkem a plochým koncem

190 Kč

ČSN EN ISO 4766 (021181) - únor 2012

Šrouby bez hlavy s drážkou a plochým koncem

190 Kč

ČSN EN 27436 (021182) - listopad 1995

Spojovací součásti. Stavěcí šrouby s drážkou a s kuželovým důlkem (ISO 7436:1983)

125 Kč

ČSN EN 27435 (021183) - leden 1996

Spojovací součásti. Stavěcí šrouby s drážkou a s čípkem (ISO 7435:1983)

125 Kč

ČSN EN 27434 (021185) - leden 1996

Spojovací součásti. Stavěcí šrouby s drážkou a s hrotem (ISO 7434:1983)

125 Kč

ČSN 02 1186 (021186) - únor 1967

Stavěcí šrouby se čtyřhrannou hlavou a s kružnicovým ostřím

65 Kč

ČSN 02 1187 (021187) - duben 1973

Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a kuželovým koncem

65 Kč

ČSN EN ISO 4026 (021188) - červenec 2004

Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a plochým koncem

190 Kč

ČSN EN ISO 4028 (021189) - červenec 2004

Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a čípkem

190 Kč

ČSN EN ISO 4027 (021191) - červenec 2004

Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a hrotem

190 Kč

ČSN EN ISO 4029 (021192) - červenec 2004

Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a kuželovým důlkem

190 Kč

ČSN 02 1201 (021201) - září 1964

Přesné šrouby s malou šestihrannou hlavou

65 Kč

ČSN 02 1203 (021203) - září 1964

Přesné šrouby s malou šestihrannou hlavou a s dírou pro závlačku

65 Kč

ČSN 02 1205 (021205) - září 1964

Přesné šrouby s malou šestihrannou hlavou s pojistnou dírou v hlavě

65 Kč

ČSN 02 1207 (021207) - září 1964

Přesné šrouby s malou šestihrannou hlavou se závitem k hlavě

65 Kč

ČSN 02 1208 (021208) - září 1964

Přesné šrouby s malou šestihrannou hlavou s pojistnou dírou a se závitem k hlavě

65 Kč

ČSN 02 1226 (021226) - duben 1966

Závitořezné šrouby s válcovou hlavou

65 Kč

ČSN 02 1227 (021227) - duben 1966

Závitořezné šrouby s půlkulovou hlavou

32 Kč

ČSN 02 1228 (021228) - duben 1966

Zápustné závitořezné šrouby

65 Kč

ČSN 02 1229 (021229) - duben 1966

Zápustné závitořezné šrouby s hlavou čočkovitou

65 Kč

ČSN EN ISO 2702 (021230) - únor 2012 aktuální vydání

Ocelové šrouby do plechu zakalené - Mechanické vlastnosti

190 Kč

ČSN EN ISO 1479 (021231) - březen 2012 aktuální vydání

Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou

190 Kč

ČSN EN ISO 1481 (021232) - březen 2012 aktuální vydání

Šrouby do plechu se zaoblenou válcovou hlavou s drážkou

190 Kč

ČSN ISO 10509 (021233) - květen 2014 aktuální vydání

Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou s přírubou

190 Kč

ČSN EN ISO 7053 (021234) - leden 2020 aktuální vydání

Spojovací součásti - Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou s nákružkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7049 (021235) - březen 2012 aktuální vydání

Šrouby do plechu se zaoblenou válcovou hlavou s křížovou drážkou

190 Kč

ČSN EN ISO 1482 (021236) - březen 2012 aktuální vydání

Šrouby do plechu se zápustnou hlavou s drážkou

190 Kč

ČSN EN ISO 7050 (021237) - březen 2012 aktuální vydání

Šrouby do plechu se zápustnou hlavou s křížovou drážkou

190 Kč

ČSN EN ISO 1483 (021238) - březen 2012 aktuální vydání

Šrouby do plechu s čočkovitou hlavou s drážkou

190 Kč

ČSN EN ISO 7051 (021239) - březen 2012 aktuální vydání

Šrouby do plechu s čočkovitou hlavou s křížovou drážkou

190 Kč

ČSN EN ISO 14585 (021241) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby do plechu se zaoblenou válcovou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč

ČSN EN ISO 14586 (021243) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby do plechu se zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč

ČSN EN ISO 14587 (021244) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby do plechu s čočkovitou zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem

190 Kč

ČSN EN ISO 10510 (021245) - listopad 2011 aktuální vydání

Šrouby do plechu s neztratitelnými plochými podložkami

125 Kč

ČSN EN ISO 15480 (021250) - leden 2020 aktuální vydání

Spojovací součásti - Samovrtné šrouby se závitem do plechu se šestihrannou hlavou a přírubou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15482 (021251) - listopad 2000

Samovrtné šrouby se závitem do plechu se zápustnou hlavou s křížovou drážkou

125 Kč

ČSN EN ISO 15483 (021252) - listopad 2000

Samovrtné šrouby se závitem do plechu se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou

125 Kč

ČSN EN ISO 15481 (021253) - listopad 2000

Samovrtné šrouby se závitem do plechu s válcovou hlavou zaoblenou s křížovou drážkou

125 Kč

ČSN EN ISO 4016 (021301) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby se šestihrannou hlavou - Výrobní třída C

230 Kč

ČSN EN ISO 4018 (021303) - září 2011 aktuální vydání

Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě - Výrobní třída C

230 Kč

ČSN 02 1315 (021315) - leden 1966

Šrouby s půlkulovou hlavou a s nosem, do kovu

32 Kč

ČSN 02 1318 (021318) - leden 1966

Korečkové šrouby s plochou kulovou hlavou

32 Kč

ČSN ISO 8678 (021320) - srpen 1997

Spojovací součásti - Šrouby s nízkou zaoblenou hlavou malou a nízkým čtyřhranem - Výrobní třída B

125 Kč

ČSN 02 1324 (021324) - květen 1984

Zápustné šrouby s nosem

65 Kč

ČSN 02 1326 (021326) - leden 1966

Zápustné šrouby se čtyřhranem do kovu

32 Kč

ČSN 02 1327 (021327) - leden 1966

Zápustné šrouby se čtyřhranem do dřeva

32 Kč

ČSN 02 1329 (021329) - leden 1966

Korečkové šrouby zápustné

32 Kč

ČSN 02 1341 (021341) - leden 1966

Šrouby s hlavou T

125 Kč

ČSN 02 1343 (021343) - leden 1966

Šrouby s hlavou T a se čtyřhranem

65 Kč

ČSN 02 1365 (021365) - leden 1966

Křídlaté šrouby

32 Kč

ČSN 02 1367 (021367) - leden 1966

Hrubé otočné šrouby s okem

32 Kč

ČSN 02 1368 (021368) - leden 1966

Šrouby na zvedání základových šroubů

32 Kč

ČSN 02 1369 (021369) - září 2004 aktuální vydání

Závěsné šrouby

65 Kč

ČSN 02 1371 (021371) - říjen 2003 aktuální vydání

Hrubé šrouby s okem

125 Kč

ČSN 02 1372 (021372) - červenec 1963

Třmenové šrouby

32 Kč

ČSN 02 1391 (021391) - říjen 2003 aktuální vydání

Šrouby do zdiva a do základů

230 Kč

ČSN 02 1393 (021393) - leden 1966

Základové šrouby

32 Kč

ČSN 02 1399 (021399) - leden 1966

Šrouby pro napínače a navařovací konce

32 Kč

ČSN 02 1669 (021669) - září 2004 aktuální vydání

Závěsné matice

65 Kč

ČSN EN ISO 10669 (021705) - listopad 2000

Neztratitelné ploché kruhové podložky pro šrouby se závitem do plechu - Běžná a velká řada - Výrobní třída A

125 Kč

ČSN 02 1810 (021810) - leden 2004 aktuální vydání

Vruty do dřeva se šestihrannou hlavou

65 Kč

ČSN 02 1812 (021812) - leden 2004 aktuální vydání

Vruty do dřeva s půlkulatou hlavou

65 Kč

ČSN 02 1814 (021814) - leden 2004 aktuální vydání

Vruty do dřeva se zápustnou hlavou

65 Kč

ČSN 02 1815 (021815) - leden 2004 aktuální vydání

Vruty do dřeva se zápustnou hlavou čočkovitou

65 Kč

ČSN 02 1822 (021822) - leden 2004 aktuální vydání

Vruty do dřeva s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

65 Kč

ČSN 02 1824 (021824) - leden 2004 aktuální vydání

Vruty do dřeva se zápustnou hlavou s křížovou drážkou

65 Kč

ČSN 02 1826 (021826) - leden 2004 aktuální vydání

Vruty do dřeva se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou

65 Kč

ČSN EN 22340 (022101) - srpen 1995

Spojovací součásti. Čepy bez hlavy (ISO 2340:1986)

125 Kč

ČSN EN 22341 (022109) - září 1995

Spojovací součásti. Čepy s hlavou (ISO 2341:1986)

125 Kč

ČSN EN ISO 13918 (052420) - listopad 2018 aktuální vydání

Svařování - Svorníky a keramické kroužky pro obloukové přivařování svorníků

350 Kč

ČSN 13 1500 (131500) - prosinec 1987

Potrubí. Šrouby a matice pro přírubové spoje potrubí. Použití

65 Kč

ČSN EN 1515-1 (131501) - květen 2001

Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 1: Výběr šroubů a matic

230 Kč

ČSN EN 1515-3 (131501) - duben 2006

Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 3: Klasifikace materiálů šroubů pro příruby z oceli s označením Class

190 Kč

ČSN EN 1515-4 (131501) - červenec 2010

Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 4: Výběr šroubů a matic pro zařízení podléhající směrnici pro tlaková zařízení 97/23/ES

230 Kč

ČSN 13 1505 (131505) - květen 1990

Potrubí. Šrouby a matice pro přírubové spoje potrubí. Technické dodací předpisy

125 Kč

ČSN 13 1520 (131520) - prosinec 1987

Potrubí. Svorníkové šrouby pro přírubové spoje potrubí. Rozměry

190 Kč

ČSN EN ISO 23429 (253370) - srpen 2004

Kontrolování vnitřních šestihranů kalibry

125 Kč