ČSN EN ISO 1891-2 (021003) Aktuální vydání

Spojovací součásti - Terminologie - Část 2: Termíny a definice povrchových úprav

ČSN EN ISO 1891-2 Spojovací součásti - Terminologie - Část 2: Termíny a definice povrchových úprav
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 1891 specifikuje termíny a definice týkající se povlaků spojovacích součástí, které byly vytvořeny především z důvodu ochrany proti korozi a pro funkční účely.
Tyto termíny jsou určeny především pro použití spolu s ISO 4042, ISO 10683 a ISO 10684.
Vícejazyčný seznam termínů v abecedním pořadí je uveden v příloze A.
POZNÁMKA 1 - Další obecné termíny týkající se povrchových úprav viz například ISO 1461 a ISO 2080.
POZNÁMKA 2 - Další termíny týkající se spojovacích součástí viz například ISO 225, ISO 1891, ISO 4753 a ISO 14588.
POZNÁMKA 3 - Kromě termínů používaných ve třech oficiálních jazycích ISO (angličtině, francouzštině a ruštině) jsou v této mezinárodní normě uvedeny odpovídající termíny v čínštině, němčině, italštině, japonštině, španělštině a švédštině; ty jsou publikovány na žádost technické komise ISO/TC 2/SC 14 pod odpovědností členských orgánů pro Čínu (SAC), Německo (DIN), Itálii (UNI), Japonsko (JISC), Španělsko (AENOR) a Švédsko (SIS). Pouze termíny uvedené v oficiálních jazycích však mohou být považovány za termíny ISO.
Postupné pořadí jazyků:
cs: čeština
en: angličtina
fr: francouzština
ru: ruština
de: němčina
zh: čínština
it: italština
ja: japonština
es: španělština
sv: švédština

Označení ČSN EN ISO 1891-2 (021003)
Katalogové číslo 99667
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 8. 2016
Datum účinnosti 1. 9. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963996677
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 1891-2 (021003) z června 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 1891-4 (021003)
Spojovací součásti - Slovník - Část 4: Kontrola, prohlídka, dodání, přijetí a kvalita

ČSN ISO 1891 (021003)
Spojovací součásti - Terminologie