ČSN EN 60895 (359712) Zrušená norma

Vodivé oblečení pro práce pod napětím v sítích s jmenovitým střídavým napětím do 800 kV

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60895:1996. Evropská norma EN 60895:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 895:1987 byl schválen CENELEC jako evropská norma s dohodnutými společnými modifikací. Národní předmluva: Souběžně s touto normou se může používat ČSN IEC 895 (35 9712) Vodivé oblečení pro práce pod napětím v sítích se jmenovitým střídavým napětím z března 1995 pro výrobky, které podle prohlášení výrobce nebo certifikačního orgánu vyhovovaly HD 547 S1:1990 před datem 1. 3.1997, a to až do 1.3. 2002. Tato evropská norma platí pro vodivé oblečení, které si oblékají pracovníci při pracech pod napětím (zvláště při práci na potenciálu) na zařízení se jmenovitým střídavým napětím do 800 kV. Platí pro obleky, rukavice nebo návleky, kapuce, boty a ponožky. Odpovídající hodnoty stejnosměrných napětí se zkoumají. Norma obsahuje tyto oddíly a kapitoly: V oddíle prvním - Všeobecně, kapitolu 1 - Předmět normy a kapitolu 2 - Termíny a definice, v oddíle druhém - Technické požadavky, kapitolu 3 - Technické požadavky na součásti, v oddíle třetím - Typové zkoušky, kapitolu 4 - Pletené nebo tkané látky používané pro obleky, kapuce, ponožky a rukavice a základní stínicí látky používané pro stínění obličeje, kapitolu 5 - Vodivé oblečení (úplná sestava), a oddíle čtvrtém - Zvláštní články, kapitolu 6 - Výběrové zkoušky, kapitolu 7 - Výrobní kusové zkoušky, kapitolu 8 - Přejímací kontroly a zkoušky, kapitolu 9 - Změny a kapitolu 10 - Plán zabezpečování jakosti. Dále norma obsahuje normativní Přílohy A, B, C, D, E a Příloha ZA. ČSN EN 60895 (35 9712) byla vydána v květnu 1998.

Označení ČSN EN 60895 (359712)
Katalogové číslo 51154
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 5. 1998
Datum účinnosti 1. 6. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963511542
Změny a opravy opr. 5.98, Z1 7.04t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2006
a nahrazena ČSN EN 60895 ed. 2 (359712)
Tato norma nahradila ČSN IEC 895 (359712) z března 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)