ČSN ISO/IEC 8880-1 (369217) Zrušená norma

Informační technika. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Kombinace protokolů pro poskytnutí a zajištěnost síťové služby OSI. Část 1: Obecné principy

ČSN ISO/IEC 8880-1 Informační technika. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Kombinace protokolů pro poskytnutí a zajištěnost síťové služby OSI. Část 1: Obecné principy
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO/IEC 8880:1990. ISO/IEC 8880 sestává z následujících částí pod společným názvem Informační technika - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Kombinace protokolů pro poskytnutí a zajištěnost síťové služby OSI: Část 1: Obecné principy. Část 2: Poskytování a zajištěnost síťové služby v režimu se spojením. Část 3: Poskytování a zajištěnost síťové služby v režimu bez spojení. Tato první část ISO/IEC 8880 specifikuje kombinace protokolů, které mají být použity pro zajištěnost síťové služby OSI definované v ISO 8348 a v jejím dodatku 1. Pole použití této části ISO/IEC 8880 je pole prostředí definované v jiných částech ISO/IEC 8880. Pole použití může být rozšířeno začleněním nového prostředí, jak je zde specifikováno. ČSN ISO/IEC 8880-1 (36 9217) byla vydána v březnu 1995.

Označení ČSN ISO/IEC 8880-1 (369217)
Katalogové číslo 17365
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1995
Datum účinnosti 1. 4. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963173658
Norma byla zrušena k 1. 8. 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)