ČSN ISO 4832 (560085) Zrušená norma

Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení počtu koliformních bakterií. Technika počítání kolonií

ČSN ISO 4832 Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení počtu koliformních bakterií. Technika počítání kolonií
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 4832:1991. Poskytuje všeobecné pokyny pro stanovení počtu koliformních bakterií ve výrobcích určených pro lidskou výživu nebo ke krmení zvířat. Principem je technika počítání kolonií vyrostlých v pevné selektivní půdě pro inkubaci při 30 °C, 35 °C nebo 37 °C, přičemž konkrétní teplota je předmětem dohody mezi zúčastněnými stranami. Podstata zkoušky: Do dvou misek se očkuje určený objem zkušebního vzorku, je-li výrobek tekutý nebo určený objem výchozí suspenze u ostatních výrobků. Inokulum se zalévá agarovou selektivní kultivační půdou. Stejně se postupuje při očkování desetinásobných zředění zkušebního vzorku nebo výchozí suspenze. Naočkované plotny se inkubují při 30 °C, 35 °C nebo 37 °C (jak bylo dohodnuto) po dobu 24 h. Stanoví se počet koliformních bakterií v mililitru nebo gramu vzorku se stanoví z počtu charakteristických kolonií vyrostlých na plotnách vybraných k hodnocení. Norma se vztahuje k problematice zjišťování (ověřování) kvalitativních znaků ( jakosti) významných pro hygienu výživy. ČSN ISO 4832 (56 0085) byla vydána v březnu 1995. Nahradila ČSN 56 0085 (obsahuje ST SEV 4249-83) z 18.6.1986.

Označení ČSN ISO 4832 (560085)
Katalogové číslo 17266
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1995
Datum účinnosti 1. 4. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963172668
Norma byla zrušena k 1. 10. 2010
a nahrazena ČSN ISO 4832 (560085)
Tato norma nahradila ČSN 56 0085 (560085) z prosince 1986
Dostupnost skladem (tisk na počkání)