ČSN ISO 2718 (650338) Zrušená norma

Požadavky na uspořádání základních údajů v normách na plynovou chromatografii

ČSN ISO 2718 Požadavky na uspořádání základních údajů v normách na plynovou chromatografii
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 2718:1974. Seznam charakteristik uvedený v této normě by neměl být považován za vyčerpávající. Ani není cílem, aby všechny charakteristiky byly použity a vysvětleny v publikacích a metodách. Autoři nebo vydavatelé takových dokumentů by měly vybrat z tohoto seznamu charakteristiky nezbytné k jednomu nebo druhému výše zmíněnému účelu. Zejména z hlediska standardizace by měly být detaily uváděné v podrobné normě definitivně určeny na konci experimentálního zkoumání prováděného v několika laboratořích a po porovnávací analýze výsledků. Požadavky na uspořádání: 1 Název. 2 Předmět normy a rozsah použití. 3 Chemikálie nebo materiály. 4 Přístroj a pomůcky. 5 Vzorek. 6 Postup zkoušky. 7 Vyjádření výsledků. 8 Protokol o zkoušce. 9 Upozornění na nebezpečí. Norma je tedy jakousi osnovou jiných konkrétních norem pro plynovou chromatografii. Z normy podle našeho názoru zasluhuje z hlediska požadavků ochrany zdraví zejména pozornosti kap. 3 Chemikálie nebo materiály, která nabádá, aby norma obsahovala: "Zmínku o jakémkoli nebezpečí a odkaz na kap. 9 "Upozornění na nebezpečí". Zmíněná kap. 9 (Upozornění na nebezpečí) stanoví, že příslušná norma má zohlednit tyto údaje a skutečnosti: "Látky uváděné jako nebezpečné jsou zařazeny ve vhodné kap., obvykle v kap.3. V dodatku jsou všechny nebezpečné látky shrnuty a podrobně uvedeny v kap. 9 pod vhodným nadpisem, společně s informací o bezpečnostním opatření nebo s odkazem na příslušný zdroj takové informace. Příklady nadpisů, které se doporučují: Toxická nebezpečí. Nebezpečí výbuchu. Radioaktivní nebezpečí." Konečně příloha A k normě obsahuje výpočtové vzorce k jednotlivým používaným kalibračním metodám. ČSN ISO 2718 (65 0338) byla vydána v březnu 1995.

Označení ČSN ISO 2718 (650338)
Katalogové číslo 17261
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1995
Datum účinnosti 1. 4. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963172613
Norma byla zrušena k 1. 8. 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)