ČSN EN 10027-2 (420012) Zrušená norma

Systémy označování ocelí. Část 2: Systém číselného označování

ČSN EN 10027-2 Systémy označování ocelí. Část 2: Systém číselného označování
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část evropské normy EN 10027 stanoví pravidla pro systém číselného označování ocelí. Pojednává o stavbě čísel ocelí, organizaci jejich registrace, přidělování a rozšiřování. Tato čísla platí jako doplňková ke značkám ocelí podle EN 10027- 1. Pro všechny oceli obsažené v evropských normách se stanoví číslo podle zde stanoveného systému. Na přání mohou být čísla přidělena také ocelím vyráběným podle národních popř. podnikových norem.
POZNÁMKA - Přestože použití systému bylo omezeno na oceli, je možné tento systém použít i pro jiné průmyslově vyráběné materiály.

Označení ČSN EN 10027-2 (420012)
Katalogové číslo 17375
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1995
Datum účinnosti 1. 4. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963173757
Změny a opravy Z1 11.97t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2016
a nahrazena ČSN EN 10027-2 (420012)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 10027-1 (420011)
Systémy označování ocelí - Část 1: Stavba značek oceli

ČSN EN 10027-2 (420011)
Systémy označování ocelí - Část 2: Systém číselného označování