ČSN ISO 3506 (021007) Zrušená norma

Spojovací součásti. Spojovací součásti z korozivzdorných ocelí. Technické požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Norma udává specifikace pro šrouby, závrtné šrouby a matice vyrobené z austenitických, feritických a martenzitických tříd ocelí odolných korozi.
Norma platí pouze pro hotové spojovací součásti:
- s jmenovitým průměrem závitu od 1,6 mm do 39 mm;
- pro všechny metrické závity ISO;
- z jakýchkoliv výchozích profilů.
Dále platí pro matice všech tvarů za předpokladu, že:
- rozměr pro klíč nebo vnější průměry nejsou menší než 1,45krát jmenovitý průměr;
- nosná délka závitu je aspoň 0,6krát jmenovitý průměr.
Norma obsahuje identifikaci druhů oceli a pevnostní třídy, označování, provedení a magnetické vlastnosti spojovacích součástí, chemické složení a mechanické vlastnosti ocelí a zkušební metody (určení meze pevnosti v tahu, meze kluzu určená z trvalé deformace pod zatížením, celkového prodloužení při přetržení, kroutícího momentu při porušení, zkouška zkušebním zatížením pro matice a zkouška tvrdosti). Norma nedefinuje odolnost vůči korozi v jednotlivých prostředích.
Přílohy A až D uvádějí chemické složení korozivzdorných ocelí, korozivzdorné oceli pro tváření protlačováním za studena, výpočtový průřez závitu šroubu a celkové prodloužení při přetržení.

Označení ČSN ISO 3506 (021007)
Katalogové číslo 17356
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1995
Datum účinnosti 1. 4. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963173566
Norma byla zrušena k 1. 2. 1999
a nahrazena ČSN EN ISO 3506-1 (021007), ČSN EN ISO 3506-2 (021007), ČSN EN ISO 3506-3 (021007)