ČSN EN 61032 (330333)

Ochrana osob a zařízení kryty - Sondy pro ověřování

ČSN EN 61032 Ochrana osob a zařízení kryty - Sondy pro ověřování
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61032:1998. Evropská norma EN 61032:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 61032:1997 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato mezinárodní norma stanoví detaily a rozměry zkušebních sond určených pro ověřování ochrany poskytované kryty se zřetelem na: - ochranu osob před přístupem k nebezpečným částem uvnitř krytu; - ochranu zařízení uvnitř krytu před vniknutím pevných cizích těles. Předmětem této normy je: - soustředit v jedné publikaci sondy vniku a sondy dotyku, které jsou v současné době specifikované v jiných normách, spolu s jakýmikoliv potřebnými novými sondami, - poskytnout technickým komisím návod při výběru zkušebních sond, - dát podnět všem zainteresovaným osobám, aby daly přednost použití těch zkušebních sond, které jsou již uvedeny v této normě, než aby upravovaly detaily a rozměry, - omezit další vytváření typů zkušebních sond. Pro účely této normy platí následující definice, z nichž pro účely ochrany zdraví mají význam zejména: Čl.3.1 Kryt: (enclosure) Část zajišťující ochranu zařízení před určitými vnějšími vlivy a ve všech směrech ochranu před dotykem živých částí. Čl.3.2 Nebezpečná část: ( hazardous part) Část, která je nebezpečná při přiblížení nebo dotyku. Čl.3.2.1 Nebezpečná živá část: (hazardous live part) Živá část, která za stanovených podmínek působení vnějších vlivů může způsobit úraz elektrickým proudem (viz budoucí dodatek k IEC 536). Čl.3.2.2 Nebezpečná mechanická část: (hazardous mechanical part) Pohybující část, kromě hladké rotující hřídele, která je nebezpečná při dotyku. Čl.3.2.3: Nebezpečná horká nebo rozžhavená část: (hazardous hot or glowing part) Horká nebo rozžhavená část, která je nebezpečná při dotyku. Norma uvádí tyto kapitoly: kapitolu 1 - Všeobecně, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Třídění zkušebních metod, kapitolu 5 - Seznam zkušebních metod, kapitolu 6 - Zkušební sondy a kapitolu 7 - Konstrukční charakteristiky zkušebních metod. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B a normativní Přílohu ZA. ČSN EN 61032 (33 0333) byla vydána v červnu 1999. Nahradila ČSN IEC 1032 (33 0333) z března 1995.

Označení ČSN EN 61032 (330333)
Katalogové číslo 54761
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 1999
Datum účinnosti 1. 7. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963547619
Tato norma nahradila ČSN IEC 1032 (330333) z března 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)