ČSN IEC 1032 (330333) Zrušená norma

Zkušební sondy na ověření ochrany krytem

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje zprávu IEC 1032:1990 (včetně její opravenky ze září 1990) a zavádí HD S1:1991. Tato zpráva stanoví detaily a rozměry zkušebních sond určených na ověření ochrany poskytované kryty se zřetelem na: ochranu osob před přístupem k nebezpečným částem uvnitř krytu; ochranu zařízení uvnitř krytu před vniknutím pevných cizích předmětů. Pro účely této zprávy a v souladu s IEC 529 platí následující definice, z nichž pro účely ochrany zdraví mají význam zejména: Čl.3.1 Kryt: Část zajišťující ochranu zařízení před určitými vnějšími vlivy a ve všech směrech ochranu před dotykem živých částí. Čl.3.2 Nebezpečná část: Část, která je nebezpečná při přiblížení nebo dotyku. Čl.3.2.1 Nebezpečná živá část: Živá část, která za stanovených podmínek působení vnějších vlivů může způsobit úraz elektrickým proudem (viz budoucí dodatek k IEC 536). Čl.3.2.2 Nebezpečná mechanická část: Pohyblivá část, jiná než hladký rotující hřídel, která je nebezpečná při dotyku. Čl.3.2.3: Nebezpečná horká nebo rozžhavená část: Horká nebo rozžhavená část, která je nebezpečná při dotyku. Dále je normalizována klasifikace zkušebních sond (kap. 4), seznam zkušebních sond (kap. 5) a požadavky na zkušební sondy (kap. 6). ČSN IEC 1032 (33 0333) byla vydána v březnu 1995.

Označení ČSN IEC 1032 (330333)
Katalogové číslo 17278
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1995
Datum účinnosti 1. 4. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963172781
Norma byla zrušena k 1. 7. 1999
a nahrazena ČSN EN 61032 (330333)