ČSN EN 747-1 (910603) Zrušená norma

Nábytek. Patrové postele do interiérů. Část 1: Bezpečnostní požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 747-1:1993. Tato první část EN 747 obsahuje požadavky na patrové postele do interiérů. Jejím účelem je minimalizovat nebezpečí úrazu, které hrozí dětem při používání těchto postelí, přičemž se předpokládá použití jen ke spaní. Tato norma se také vztahuje na jednotlivé postele, u kterých je lehací plocha umístěna ve výšce nejméně 800 mm nebo výše nad úrovní podlahy, měřeno od horní lehací plochy postele k podlaze. Pod lehací plochou postele může být volný prostor. V kap. 4 jsou normalizovány všeobecné požadavky na bezpečnost, a to: Čl.4.1 Materiály. Čl.4.2 Konstrukce. Čl.4.3 Zábrany proti pádu z horní postele. Čl.4.4 Mezery. Čl.4.5 Lehací plocha postele. Čl.4.6 Žebřík. Čl.4.7 Pevnost rámu a upevnění. Čl.4.8 Stabilita. Čl.4.9 Upevnění horní postele k dolní. Každá patrová postel podle této normy musí být dodána s návodem na použití, který kromě jiného musí - pod písm. e) - obsahovat i tuto větu: "Uvědomte si nebezpečí pádu malých dětí (do 6 let) z horní postele". ČSN EN 747-1 (91 0603) byla vydána v březnu 1995. Nahradila text tab. v ČSN 91 1001 z 29.9.1986 a text ČSN 91 1010 z 17.12.1987, které se týkají patrových postelí a patrových postelí přesunutých.

Označení ČSN EN 747-1 (910603)
Katalogové číslo 17307
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 1995
Datum účinnosti 1. 4. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963173078
Norma byla zrušena k 1. 12. 2007
a nahrazena ČSN EN 747-1 (910603)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 747-1 +A1 (910603)
Nábytek - Patrová lůžka a vysoká lůžka - Část 1: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost

ČSN EN 747-2 +A1 (910603)
Nábytek - Patrová lůžka a vysoká lůžka - Část 2: Zkušební metody