ČSN EN 26802 (635222) Zrušená norma

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - s drátovou výztuží. Dynamická tlaková zkouška s ohýbáním (ISO 6802:1991)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 26802:1993. Uvádí metodu ohýbání hydraulických hadic a hadic s koncovkami s drátovou výztuží podle stanoveného cyklu při dynamické zkoušce podle ISO 6803. V normě je normalizován postup zkoušky, který stanoví: "Jeden konec zkušebního vzorku hadice s koncovkami se připojí k otáčivé přípojce zařízení a druhý konec k pevné přípojce a provede se dynamická tlaková zkouška podle ISO 6803. Zkouška pokračuje dokud nedojde k porušení zkušebního vzorku nebo dokud se nedosáhne počtu cyklů stanoveného příslušnou předmětovou normou. Dojde-li k porušení zkušebního vzorku ve vzdálenosti do 25 mm od jedné z koncovek, považuje se to za vadu koncovky a zaznamená se." Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN EN 26802 (63 5222) byla vydána v březnu 1995.

Označení ČSN EN 26802 (635222)
Katalogové číslo 17293
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 1995
Datum účinnosti 1. 4. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963172934
Norma byla zrušena k 1. 6. 2009
a nahrazena ČSN EN ISO 6802 (635222)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)