ČSN ISO 6937-2 +A1 (369110) Zrušená norma

Zpracování informací. Kódované soubory znaků pro přenos textu. Část 2: Latinské abecední a neabecední grafické znaky (obsahuje změnu A1:1989)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6937-2:1983 včetně změny A1:1989. Tato část ISO 6937 a) definuje repertoár latinských abecedních a neabecedních znaků pro přenos textu v evropských jazycích; b) specifikuje kódové reprezentace pro grafické znaky; c) specifikuje pravidla pro definování a používání subrepertoárů grafických znaků, tj. podmnožin definovaného repertoáru znaků. Dále uvádí v přílohách: a) definice tří standardních subrepertoárů (příloha A); b) přehled použití nemezerových diakritických znamének v kombinaci s písmeny základní latinské abecedy (příloha B); c) popis použití nemezerového znaku podtržení (příloha C); d) přehled použití znaků latinské abecedy (příloha D); e) doporučení pro náhradní prezentace (příloha E); f) přehled rozdílů v doporučení CCITT T.61 a T.100 (příloha F). ČSN ISO 6937-2 (36 9110) byla vydána v březnu 1995.

Označení ČSN ISO 6937-2 +A1 (369110)
Katalogové číslo 17020
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 3. 1995
Datum účinnosti 1. 4. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran
EAN kód 8590963170206
Norma byla zrušena k 1. 4. 1998
a nahrazena ČSN ISO/IEC 6937 (369110)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 6937 (369110)
Informační technologie - Kódovaný soubor grafických znaků pro přenos textu - Latinská abeceda