ČSN EN 24672 (635213) Zrušená norma

Pryžové a plastové hadice. Zkoušky ohebnosti při teplotách nižších než teplota okolí (ISO 4672:1988)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 24672:1993. Specifikuje dvě metody pro posouzení zda pryžová nebo plastová hadice zachovává odpovídající ohebnost při teplotách nižších než teplota okolí. Metoda A je použitelná pro nezploštitelné hadice až do vnitřního průměru 25 mm včetně. Měří nárůst tuhosti vztažený k ohebnosti při standardní laboratorní teplotě. Metoda B je jednodušší metoda vhodná pro kontrolní zkoušky jakosti a je použitelná pro hadice s vnitřním průměrem až do 100 mm včetně. Norma neřeší, neobsahuje, ani se nedotýká ochrany zdraví. ČSN EN 24672 (63 5213) byla vydána v březnu 1995.

Označení ČSN EN 24672 (635213)
Katalogové číslo 17258
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 1995
Datum účinnosti 1. 4. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963172583
Norma byla zrušena k 1. 6. 2000
a nahrazena ČSN EN ISO 4672 (635213)