ČSN ISO 7218 (560103) Zrušená norma

Mikrobiologie potravin a krmiv - Všeobecné pokyny pro mikrobiologické zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma uvádí obecné pokyny pro provádění mikrobiologického zkoušení podle specifických norem. Účelem této normy je pomoci zajistit platnost (správnost) zkoušení, zajistit, aby obecně užívané techniky k provádění zkoušení byly ve všech laboratořích navzájem shodné, napomoci získat homogenní výsledky v různých laboratořích a přispět k ochraně zdraví laboratorních pracovníků zábranou rizika infekce. Celou tuto normu nebo její části lze použít pro akreditaci laboratoří národními organizacemi.

Označení ČSN ISO 7218 (560103)
Katalogové číslo 42237
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 7. 1998
Datum účinnosti 1. 8. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963422374
Změny a opravy Z1 8.99t, Amd.1 4.03t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2008
a nahrazena ČSN EN ISO 7218 (560103)
Tato norma nahradila ČSN ISO 7218 (560103) z března 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)