ČSN EN ISO 7218 (560103)

Mikrobiologie potravin a krmiv - Všeobecné požadavky a doporučení pro mikrobiologické zkoušení

ČSN EN ISO 7218 Mikrobiologie potravin a krmiv - Všeobecné požadavky a doporučení pro mikrobiologické zkoušení
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 1 120 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato česká norma ve srovnání se svým předchozím vydáním nově specifikuje všeobecné požadavky a doporučení určené pro tři hlavní účely použití: uplatňování norem ISO TC 34/SC 9 a ISO TC 34/SC 5 pro průkaz a stanovení počtu mikroorganismů ; správnou laboratorní praxi v mikrobiologických laboratořích; návod pro akreditaci mikrobiologických laboratoří. (Tuto mezinárodní normu lze využít celou nebo částečně jako specifikující technické požadavky v souladu s Přílohou B normy EN ISO/IEC 17025 pro akreditaci mikrobiologických laboratoří národními organizacemi.) V souladu s tím je např. u všech přístrojů a zařízení nově uveden článek týkající se kalibrace a ověřování funkčnosti, u vybraných přístrojů navíc vstupní validace a revalidace. S tím souvisí také nové kapitoly o validaci mikrobiologických metod a o interním a externím hodnocení kvality (zkoušení odborné způsobilosti). Jedna ze zásadních změn proti předchozí normě spočívá v tom, že se pro techniku počítání kolonií musí inokulovat sice nejméně dvě po sobě následující ředění, avšak každé z nich pouze na jednu misku. Toto ustanovení článku 10.2.2 platí s určitým omezením. Nově se v kapitole 12 Metody konfirmace definují podmínky identifikace cílových mikroorganismů za použití sad miniaturizovaných biochemických testů (článek 12.4) a genových sond (článek 12.5). Tato norma je určena pro práci s bakteriemi, kvasinkami a plísněmi a měla by být v budoucnu doplněna o specifická doporučení pro práci s priony, parazity a viry. Účelem této normy zůstává napomoci zajistit validní mikrobiologické zkoušení potravin, přispět k zajištění toho, aby obecně užívané techniky k provádění těchto zkoušení byly stejné ve všech laboratořích, napomoci dosahovat v různých laboratořích homogenní výsledky a přispět k bezpečnosti laboratorních pracovníků předcházením riziku infekce. Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která uvádí v zájmu jednoznačné srozumitelnosti a věcné správnosti informace k článkům 10.2.2, 10.3.2.2, 10.3.2.4.1, 10.3.2.5.1, 10.3.2.5.3 a 10.5.6.2.2.

Označení ČSN EN ISO 7218 (560103)
Katalogové číslo 80639
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 3. 2008
Datum účinnosti 1. 4. 2008
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963806396
Změny a opravy A1 3.14t
Tato norma nahradila ČSN ISO 7218 (560103) z července 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN ISO 21527-2 (560650)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní - Část 2: Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody nižší než nebo rovnou 0,95

ČSN ISO 7251 (560107)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Technika nejvýše pravděpodobného počtu

ČSN ISO 21527-1 (560650)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní - Část 1: Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody vyšší než 0,95