ČSN ISO 6405-1 (277508) Zrušená norma

Stroje pro zemní práce. Značky ovládačů řidiče a jiné sdělovače. Část 1: Všeobecné značky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6405-1:1991. Tato první část normy stanovuje všeobecné značky pro použití na ovládačích řidiče a jiných sdělovačích na strojích pro zemní práce definovaných v ČSN ISO 6165. Tyto značky smí být použity na jiných typech samohybných pracovních strojů navrhovaných pro provoz mimo veřejné komunikace. Předmět normalizace je definován takto: čl.3.1 Značka: "Vizuálně vnímatelný obrazec použitý k přenosu informace nezávisle na jazyce, vyrobený kreslením, tiskem nebo jiným způsobem". Značky musí být používány tak, jak jsou znázorněny v následujících ustanoveních této prvé části ČSN ISO 6405. V čl.5.1 se pak uvádí: "Jsou-li použity osvětlené sdělovače, následující barvy mají uvedený význam: červená - porucha nebo vážná chybná funkce, vyžaduje okamžitou pozornost; žlutá, nebo jantarová - mimo běžný provoz; zelená - běžné pracovní podmínky." Dále pak v čl.5.2 se uvádí, že pro zvláštní funkce sdělovačů jsou použity barvy: modrá - sdělovač hlavních/dálkových světel; červená - sdělovač varující před nebezpečím; zelená - sdělovač směrových světel. Celkem je normalizováno cca 130 značek a jejich popis i použití. ČSN ISO 6405-1 (27 7508) byla vydána v březnu 1995.

Označení ČSN ISO 6405-1 (277508)
Katalogové číslo 17469
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1995
Datum účinnosti 1. 4. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963174693
Norma byla zrušena k 1. 6. 2005
a nahrazena ČSN ISO 6405-1 (277508)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 6405-2 (277508)
Stroje pro zemní práce - Značky ovládačů obsluhy a jiné sdělovače - Část 2: Značky pro specifické stroje, zařízení a příslušenství