ČSN EN 48 (490696) Zrušená norma

Ochranné prostředky na dřevo. Zjištění likvidačního účinku proti larvám Anobium punctatum (De Geer) (Laboratorní metoda)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 48:1988. Stanovuje metodu pro zjištění likvidačního účinku ochranného prostředku na dřevo proti larvám Anobium punctatum (DE GEER). Norma uvádí podstatu zkoušky: "Do jedné nebo více sérií zkušebních těles z lehce napadnutelné dřeviny se nasadí larvy Anobium punctatum. Po zahlodání larev se tato zkušební tělesa ošetří ochranným prostředkem štětcem nebo pipetou. Po požadované době působení ochranného prostředku se zjistí úmrtnost larev porovnáním s úmrtností larev v neošetřených kontrolních zkušebních tělesech." V kap. 4 Zkušební materiály upozorňujeme na čl.4.3.2, který stanoví: "Laboratorní pracovní prostor, ve kterém se provádí ošetření zkušebních těles, musí být dobře větraný. Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy pro zacházení s hořlavými a toxickými látkami." Dále se hygienické požadavky objevují i v příloze B - Rozlišení jádrového a bělavého dřeva u borovice. Zde, v čl. B.4: "Postup zkoušky", se stanoví: "Připraví se vzorky dřeva s čistým povrchem a odstraní se volné dřevěné piliny. Nátěrem nebo postřikem se nanese roztok na řeznou plochu dřeva. Upozornění: Doporučuje se používat ochranné brýle a při postřiku pracovat v digestoři." Zmínka o bezpečnosti je i v Příloze C - Bezpečnostní opatření proti napadení roztoči. V tomto případě jde spíše o samotný zkušební kmen parazita, který může být ohrožen roztoči. Konečně se požadavky na ochranu zdraví zmiňují i v Příloze D - Způsob chovu Anobium punctatum. Zde se v čl. D.6 - Všeobecná hygienická opatření při chovu uvádí: "Aby se zabránilo napadení cizopasníky, především roztoči z rodu Pyemotes nebo blanokřídlým hmyzem např. Theocolax formiciformis nebo Spathius exarator, je potřebné přísně dodržovat speciální bezpečnostní opatření." Z textu je opět patrno , že jde o ochranu zkušebního kmene Anobium punctatum, nikoliv o ochranu osob. ČSN EN 48 (49 0696) byla vydána v březnu 1995.

Označení ČSN EN 48 (490696)
Katalogové číslo 17373
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1995
Datum účinnosti 1. 4. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963173733
Norma byla zrušena k 1. 12. 2005
a nahrazena ČSN EN 48 (490696)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)