ČSN ISO 4831 (560086) Aktuální vydání

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu koliformních bakterií - Technika nejvýše pravděpodobného počtu

ČSN ISO 4831 Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu koliformních bakterií - Technika nejvýše pravděpodobného počtu
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato česká norma specifikuje horizontální metodu průkazu a stanovení počtu koliformních bakterií technikou nejvýše pravděpodobného počtu (MPN). Platí pro výrobky určené pro lidskou výživu a ke krmení zvířat a pro vzorky z prostředí, kde se potraviny vyrábějí a kde se s nimi manipuluje. Inkubační teplota je nově pouze dvojí, tj. 30 °C nebo 37 °C, je předmětem dohody mezi zúčastněnými stranami. V případě mléka a mléčných výrobků je inkubační teplota 30 °C. Využití techniky MPN k průkazu koliformních bakterií je v této normě nově. Vychází se z požadované meze průkazu a tomu odpovídající objem x tekutého vzorku (nebo výchozí suspenze v případě vzorků jiné konzistence) se inokuluje do selektivní pomnožovací půdy. Ta se inkubuje předepsaným způsobem a sledují se projevy růstu a tvorba plynu. Důležité je, že i když je tvorba plynu v tomto stupni zjištěna, vždy se subkultivuje do tekuté konfirmační půdy. Za pozitivní se považují zkumavky, v nichž byla konfirmací zjištěna fermentace laktózy s tvorbou plynu. Jako výsledek se konstatuje přítomnost nebo nepřítomnost koliformních bakterií ve vzorku o hmotnosti x g nebo objemu x ml výrobku. Při stanovení počtu technikou MPN se postupuje, jak je popsáno v ČSN EN ISO 7218, obvykle se inokulují tři zkumavky každým ředěním připravené série. Následuje inkubace selektivní pomnožovací půdy pak se bez ohledu na tvorbu plynu vždy subkultivuje do tekuté konfirmační půdy. Za pozitivní se považují zkumavky, v nichž byla konfirmací zjištěna fermentace laktózy s tvorbou plynu. Jako výsledek se uvádí nejvýše pravděpodobný počet (MPN) koliformních bakterií vypočtený na základě počtu pozitivních zkumavek z každého ředění. V normě je explicitní upozornění na omezenou aplikovatelnost techniky MPN pro stanovení počtu, což je dáno tendencí této techniky k vysokému stupni variability. Informace uvedené v kapitole 11 poskytují návod pro aplikaci techniky MPN a interpretaci výsledků.

Označení ČSN ISO 4831 (560086)
Katalogové číslo 86555
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 2010
Datum účinnosti 1. 9. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963865553
Tato norma nahradila ČSN ISO 4831 (560086) z března 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)