ČSN ISO 4831 (560086) Zrušená norma

Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení počtu koliformních bakterií. Technika nejvýše pravděpodobného počtu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 4831:1991. Poskytuje všeobecné pokyny pro stanovení počtu koliformních bakterií ve výrobcích určených pro lidskou výživu nebo ke krmení zvířat. Principem je technika stanovení nejvýše pravděpodobného počtu (MPN) po inkubaci při 30 °C, 35 °C nebo 37 °C v tekutém mediu, přičemž konkretní teplota je předmětem dohody mezi zúčastněnými stranami. Podstata zkoušky je uvedena v šesti článcích kapitoly 4. Norma se vztahuje k problematice zjišťování (ověřování) kvalitativních znaků (jakosti) významných pro hygienu výživy. ČSN ISO 4831 (56 0086) byla vydána v březnu 1995. Nahradila ČSN 56 0086 (obsahuje ST SEV 4250-83) z 18.6.1986.

Označení ČSN ISO 4831 (560086)
Katalogové číslo 17283
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1995
Datum účinnosti 1. 4. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963172835
Norma byla zrušena k 1. 9. 2010
a nahrazena ČSN ISO 4831 (560086)
Tato norma nahradila ČSN 56 0086 (560086) z prosince 1986
Dostupnost skladem (tisk na počkání)