ČSN 35 9700 (359700) Zrušená norma

Dielektrické ochranné a pracovní pomůcky pro elektrotechniku

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu a zkoušení pomůcek pro práci a obsluhu elektrických zařízení v sítích se jmenovitým napětím nad 1 kV, dále jen "pomůcek", které se používají k: a) indikaci napětí, ověřování souhlasných fází, měření izolátorů; b) manipulaci se zařízením pod napětím; c) zajišťování pracoviště a zvýšení bezpečnosti práce. Norma stanoví přesné postupy při kontrolních zkouškách, přípustné elektrické hodnoty a vlastnosti, způsob kontroly v provozu a povinné lhůty provádění kontrol pomůcek. Této normě musí odpovídat veškeré pomůcky - i dovezené - používané pro práce na vn, vvn a zvn zařízeních v ČR. Norma nezahrnuje speciální pracovní a ochranné pomůcky, které jsou používané pro práci na živých částech elektrického zařízení pod napětím (např. izolované nářadí, izolační žebříky, izolační lana, ochranné vodivé obleky pro práci na potenciálu apod.). Nezahrnuje také bezdotykové indikátory napětí. Pro tyto pomůcky a pro práci s nimi platí samostatné normy, technické podmínky a předpisy. Čl.2.7 Dielektrické rukavice: Pryžové ochranné rukavice pro elektrotechniku - rukavice, sloužící k osobní ochraně pracovníků jako doplňková izolace při obsluze nebo práci na elektrických zařízeních pod napětím. Čl.2.8 Dielektrická obuv: Ochranná pryžová obuv pro elektrotechniku - pryžová galošová obuv nebo holeňová, sloužící k osobní ochraně pracovníků jako doplňková izolace při obsluze nebo práci na elektrických zařízeních pod napětím. Dále vyjímáme z normy kap. 3 Všeobecně, kde stojí za pozornost čl.3.1 "Pomůcky musí být navrženy a vyráběny tak, aby byly pro uživatele bezpečné za předpokladu, že budou používány podle ČSN 34 3100, přidružených norem a návodů výrobce". Následuje čl.3.2 "Hlavním vodítkem pro volbu pomůcky jsou: účel použití , nejvyšší napětí pro zařízení podle ČSN IEC 38, klimatická třída podle ČSN 33 2350. Dále norma obsahuje kap. 4 Technické požadavky, kap. 5 Zkoušení a konečně kap. 6 Kontrola v provozu. ČSN 35 9700 byla vydána v březnu 1995. Nahradila ČSN 35 9700 z 9.4.1979.

Označení ČSN 35 9700 (359700)
Katalogové číslo 17260
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 3. 1995
Datum účinnosti 1. 4. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963172606
Norma byla zrušena k 1. 12. 2003
Tato norma nahradila ČSN 35 9700 (359700) z června 1980
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 35 97 00
  • ČSN 359700
  • ČSN 35 97 00 : 1995
  • ČSN 359700:1995
  • ČSN 35 9700:1995