ČSN ISO 4833 (560083) Zrušená norma

Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení celkového počtu mikroorganismů. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 4833:1991. Poskytuje všeobecné pokyny pro stanovení celkového počtu mikroorganismů ve výrobcích určených pro lidskou výživu nebo ke krmení zvířat. Principem je technika počítání kolonií vyrostlých v pevné půdě po aerobní inkubaci při 30 °C. Podstata zkoušky: Do dvou misek se očkuje určený objem zkušebního vzorku, je-li výrobek tekutý nebo určený objem výchozí suspenze u ostatních výrobků. Inokulum se zalévá studenou kultivační půdou. Stejně se postupuje při očkování desetinásobných zředění analytického vzorku nebo výchozí suspenze. Naočkované plotny se inkubují při 30 °C po dobu 72 h. Stanoví se počet mikroorganismů v mililitru nebo gramu vzorku z počtu kolonií vyrostlých na vybraných půdách. Poměrně stručná norma nepopisuje nijak podrobně analytickou metody (nebo metody) ale stanovuje dosti podrobné podmínky pro způsoby jejího provádění tak, aby výsledky byly porovnatelné, jak je ostatně uvedeno v úvodu. Norma se vztahuje k problematice zjišťování ( ověřování) kvalitativních znaků (jakosti) významných pro hygienu výživy. ČSN ISO 4833 (56 0083) byla vydána v březnu 1995. Nahradila ČSN 56 0083 z 18.6.1986.

Označení ČSN ISO 4833 (560083)
Katalogové číslo 17282
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 1995
Datum účinnosti 1. 4. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963172828
Norma byla zrušena k 1. 12. 2003
a nahrazena ČSN EN ISO 4833 (560083)
Tato norma nahradila ČSN 56 0083 (560083) z prosince 1986
Dostupnost skladem (tisk na počkání)