ČSN 26 7407 (267407)

Bezpečnostní předpisy pro regálové zakladače

ČSN 26 7407 Bezpečnostní předpisy pro regálové zakladače
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Obsahem této normy je technický předpis Evropské federace pro vnitropodnikovou dopravu FEM 9.753. Čl.3.1.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.5 a 5.7 této normy jsou podle § 3 zák. č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zák. č. 632/1992 Sb., závazné na základě požadavku Českého úřadu bezpečnosti práce. Tyto předpisy platí pro všechny druhy regálových zakladačů vedených po kolejnici a k nim příslušných přesuven. Z normy vyjímáme kap. 2 Konstrukce a vybavení, pravidla; která stanoví: "Zakladač musí odpovídat použitým materiálem, druhem, provedením a vybavením předpisům FEM, stavu techniky a rovněž příslušným předpisům země uživatele." Dále zaznamenáváme kap. 3 Regálové zakladače a v ní čl.3.1 Stanoviště obsluhy, čl.3.1.1 Ovládací zařízení, čl.3.1.2 Přístup a opuštění stanoviště obsluhy, čl.3.1.3 Provedení, dimenzování, stanoviště obsluhy, dále čl.3.1.4 Výstražná zařízení, čl.3.1.5 Osvětlení, 3.2 Zdvihové ústrojí, 3.2.4 Zajištění proti uvolnění lana a řetězu, čl.3.3 Pojezdové ústrojí, čl.3.3.3 Zajištění proti vykolejení, překlopení a převrhnutí, čl.3.6 Elektrická bezpečnost. Dále zaznamenáváme kap. 4 Přesuvny, a v ní čl.4.1 Bezpečnost proti klopení, kap. 5 Manipulační ulička a v ní čl.5.2 Bezpečné vzdálenosti, čl.5.6 Štítky, výstražná označení, konečně kap. 9 Zkoušky a průkaz a kap. 10 Podmínky pro řádný a bezpečný provoz zařízení. Norma končí Přílohou A (informativní), která stanoví: "V zemích Evropské federace pro vnitropodnikovou dopravu, které předpisy FEM 9.753 schválily, je tato norma závazná v celém rozsahu." ČSN 26 7407 byla vydána v březnu 1995.

Označení ČSN 26 7407 (267407)
Katalogové číslo 17413
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1995
Datum účinnosti 1. 4. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963174136
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 26 74 07
  • ČSN 267407
  • ČSN 26 74 07 : 1995
  • ČSN 267407:1995
  • ČSN 26 7407:1995