ČSN 26 7408 (267408)

Bezpečnostní předpisy pro automatické malé regálové zakladače

ČSN 26 7408 Bezpečnostní předpisy pro automatické malé regálové zakladače
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Obsahem této normy je technický předpis Evropské federace pro vnitropodnikovou dopravu FEM 9.754. Čl.4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 a 5.6 této normy jsou podle § 3 zák. č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zák. č. 632/1992 Sb., závazné na základě požadavku Českého úřadu bezpečnosti práce. Tyto předpisy platí pro malé regálové zakladače, použité pro automatickou obsluhu regálů, kam patří malé regálové zakladače, které pracují v uzavřeném prostoru s max. výškou 12,5 m, max. nosností 315 kg a nemanipulují žádné neskladné náklady (celkové rozměry délka + šířka + výška menší než 2,5 m). Tyto malé regálové zakladače nemají žádné zařízení pro spolujízdu osob. Zakladače, které neodpovídají těmto charakteristikám, nespadají pod níže uvedená doporučení a musí odpovídat ustanovením FEM 9.753 "Bezpečnostní předpisy pro regálové zakladače". Z normy vyjímáme kap. 3 Provedení a vybavení, která stanoví: "Zakladače musí být provedeny tak, aby odpovídaly použitému materiálu , konstrukci, provedení a vybavení dle stavu techniky a zejména předpisům stanoveným v dokumentech sekce IX FEM a zákonným ustanovením země uživatele". Dále vyjímáme kap. 5 Bezpečnostní zařízení, která stanoví: "Tato opatření a zařízení jsou určena k tomu , aby byla zajištěna bezpečnost osob a nákladu při dodržování platných zákonných předpisů země provozovatele, týkajících se určení příčin nebezpečí (včetně nebezpečí v souvislosti s údržbou a odstraňováním poruch). Prostředky k zabránění úrazů musí být uplatňovány v následujícím pořadí: Zabránění úrazů tím, že se již ve stádiu návrhu zakladače brání vzniku nebezpečí; není-li to možné, stanovení ochranných opatření. Za pozornost stojí v kapitole 5 ještě např. čl.5.1 Odnímatelná ochranná zařízení, dále čl.5.5 Zajištění proti vykolejení, překlopení a převržení, čl.5.6 Elektrická ochranná zařízení, čl.5.6.2 Zařízení pro nouzové vypnutí a čl.5.7 Osvětlení. Konečně zaznamenáváme kap. 6 Údržba, kontrola a opravy, čl.6.1 Údržba zařízení musí být prováděna v pravidelných obdobích. Norma končí Přílohou A (informativní), která stanoví: "V zemích Evropské federace pro vnitropodnikovou dopravu, které předpisy FEM 9.754 schválily, je tato norma závazná v celém rozsahu." ČSN 26 7408 byla vydána v březnu 1995.

Označení ČSN 26 7408 (267408)
Katalogové číslo 17414
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 1995
Datum účinnosti 1. 4. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963174143
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 26 74 08
  • ČSN 267408
  • ČSN 26 74 08 : 1995
  • ČSN 267408:1995
  • ČSN 26 7408:1995