ČSN EN 205 (668508) Zrušená norma

Zkušební postupy pro lepidla na dřevo pro nekonstrukční stavební díly. Stanovení pevnosti lepeného spojení při tahovém namáhání

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 205:1991. Popisuje hodnocení lepidel na dřevo a dřevité materiály vzhledem k jejich odolnosti vůči různým fyzikálním vlivům. Neplatí pro lepidla pro nosné (konstrukční) stavební díly, pro překližky, vláknité desky a dřevotřísky. Nenahrazuje žádné speciální zkoušky konečných produktů. Metody podle této normy jsou vhodné pro následující a další použití: ke stanovení použitelnosti a jakosti lepidel na dřevo a dřevité materiály; k zatřídění těchto lepidel do skupin D 1 až D 4 podle expozice v souladu s EN 204; ke zhodnocení vlivů na lepivost, které se mohou objevit při výběru podmínek lepení, při různém způsobu kondicionování a při manipulaci se vzorky před a po slepení; k hodnocení pevnosti lepených spojů u tenkých nebo silných vrstev lepidla. Tato evropská norma obsahuje údaje s datovanými i nedatovanými odkazy na požadavky uvedené v jiných publikacích. Tyto odkazy jsou citovány na různých místech textu a příslušné publikace jsou uvedeny dále. K datovaným odkazům náleží změny změny nebo přepracování těchto publikací, které byly užity při přepracování či změnách této evropské normy. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání ve vztahu k dané publikaci. S normou souvisí především EN 204 Posuzování lepidel pro nekonstrukční stavební díly ke spojování dřeva a dřevitých materiálů. Normalizována jsou zejména panely pro přípravu vzorků (kap. 3) a požadavky na zkušební tělesa (kap. 4). Dále norma obsahuje zejména požadavky na vyjadřování výsledků a na zkušební protokol. ČSN EN 205 (66 8508) byla vydána v březnu 1995. Nahradila ČSN 66 8508 z 23.12.1969.

Označení ČSN EN 205 (668508)
Katalogové číslo 17374
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1995
Datum účinnosti 1. 4. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963173740
Norma byla zrušena k 1. 8. 2003
a nahrazena ČSN EN 205 (668508)
Tato norma nahradila ČSN 66 8508 (668508) z prosince 1970
Dostupnost skladem (tisk na počkání)