ČSN EN 50084 (361020) Zrušená norma

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Požadavky pro připojování praček, mycích strojů a bubnových sušiček k vodovodnímu potrubí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 50084:1992. Národní odchylky od této evropské normy jsou uvedeny v příloze B. Poznámka 1: V některých zemích existují další požadavky na materiály určené pro styk s pitnou vodou. Poznámka 2: Upozorňuje se na harmonizační práce týkající se materiálů a ochranných zařízení. Poznámka 3: Evropské Direktivy 90/128/EHS pojednávající o materiálech pro styk s potravinami a 80/778/EHS pojednávající o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu, mohou mít rovněž vliv na použití materiálů určených pro styk s pitnou vodou a mohou ovlivnit požadavky této normy. Tato evropská norma stanoví požadavky pro připojování praček, mycích strojů na nádobí a bubnových sušiček k vodovodní síti o tlaku vody nepřesahujícím 1 MPa (10 barů) určených pro domácnost, komerční a podobné využití. Poznámka: Účelem těchto požadavků je zabránit: zpětnému sání nepitné vody do vodovodního potrubí s pitnou vodou, a to i v případě závady; chybnému připojení spotřebiče k vodovodnímu potrubí, což by mohlo způsobit záplavu. Z poměrně rozsáhlé normy vyjímáme pouze Přílohu B (informativní), která v části A - Odchylky stanovuje: "A - odchylka: Národní odchylka způsobená vlivem právních úprav, jejichž změna je v současné době mimo kompetenci člena CENELEC. Tato evropská norma spadá pod direktivu 73/23/EHS." Dále pak stanoví: "A - odchylky v zemi EFTA jsou platné místo příslušných opatření evropské normy v dané zemi, dokud nebudou zrušeny." V dalším textu jsou zmíněny některé obecné odchylky a posléze jsou uvedeny konkrétní odchylky v některých zemích EFTA. ČSN EN 50084 (36 1020) byla vydána v březnu 1995.

Označení ČSN EN 50084 (361020)
Katalogové číslo 17467
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1995
Datum účinnosti 1. 4. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963174679
Norma byla zrušena k 1. 4. 2002
a nahrazena ČSN EN 61770 (361020)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)