ČSN EN 47 (490695) Zrušená norma

Ochranné prostředky na dřevo. Zjišťování hranice účinnosti proti larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) (Laboratorní metoda)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 47:1988. Stanovuje metodu pro zjištění hranice účinnosti ochranného prostředku na dřevo proti larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) po jejich nasazení do předem proimpregnovaného dřeva. Norma uvádí podstatu zkoušky: "Několik sérií zkušebních těles zhotovených z lehce napadnutelné dřeviny se impregnuje řadou koncentrací ochranného prostředku. Larvy Hylotrupes bajulus dané kategorie se nasadí do těchto zkušebních těles a v stanovených časových intervalech ze zjišťuje počet přeživších larev. V kap. 4 Zkušební materiály upozorňujeme na čl.4.2.3 Rozpouštědla nebo ředidla, který stanoví: "Pro ochranné prostředky ředitelné nebo rozpustné v organickém rozpouštědle: vhodné těkavé kapaliny, které pro klimatizaci, následující po ošetření, nezanechávají ve dřevě žádné zbytkové látky, které by mohly mít toxický vliv na hmyz. Pro zdraví škodlivé účinky na osoby provádějící zkoušku se nesmí použít jako rozpouštědlo benzen". Hygienické požadavky obsahuje i čl. 4.3.3, který stanoví: "Laboratorní pracovní prostor, ve kterém se provádí ošetření zkušebních těles, musí být dobře větraný. Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy pro zacházení s hořlavými a toxickými látkami. Mimo to se musí dbát na to, aby rozpouštědla nebo jejich páry nepůsobily nepřiměřeně dlouho na osoby, které vykonávají zkoušku." Konečně se požadavky na ochranu zdraví zmiňují i v Příloze C - Rozlišení jádrového a bělavého dřeva u borovice. Zde, v čl. C.4: "Postup zkoušky", se stanoví: "Připraví se vzorky dřeva s čistým povrchem a odstraní se volné dřevěné piliny. Nátěrem nebo postřikem se nanese roztok na řeznou plochu dřeva. Upozornění: Doporučuje se používat ochranné brýle a při postřiku pracovat v digestoři." ČSN EN 47 (49 0695) byla vydána v březnu 1995.

Označení ČSN EN 47 (490695)
Katalogové číslo 17372
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1995
Datum účinnosti 1. 4. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963173726
Norma byla zrušena k 1. 2. 2006
a nahrazena ČSN EN 47 (490695)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)