ČSN ISO 10774 (061202) Zrušená norma

Spotřebiče pevných paliv k vytápění. Zkušební metoda pro zjišťování přípustných vzdáleností od povrchu hořlavých hmot

ČSN ISO 10774 Spotřebiče pevných paliv k vytápění. Zkušební metoda pro zjišťování přípustných vzdáleností od povrchu hořlavých hmot
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 10774:1992. Stanoví zkušební metodu pro zjišťování přípustných vzdáleností od hořlavých povrchů u samostatných a vestavných spotřebičů pevných paliv pro domácnost k vytápění, které je možno před přepravou na určené stanoviště sestavit. Tato norma neplatí pro spotřebiče, které se musí sestavovat na určeném stanovišti, a pro spotřebiče určené pro umístění do výklenků z betonu nebo do výklenků z nehořlavého zdiva. Vzdálenosti určené těmito zkušebními metodami jsou založeny na přijatelných výsledcích zkoušek požární bezpečnosti spotřebiče vzhledem ke dřevěné konstrukci. Ověřuje se, zda by dále uvedené přípustné teplotní meze nemohly být vhodné i pro jiné materiály, např. plasty, polyvinyly apod. Jsou popsány podmínky pro zkoušení těchto materiálů za účelem stanovení jejich přijatelnosti. Normalizován je princip metody takto: "Zkušební metoda je založena na umístění spotřebiče v předepsaném prostředí, provozování podle stanovených postupů, sledování teplot v určených bodech a porovnání s nejvyššími přípustnými hodnotami." Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 10774 (06 1202) byla vydána v březnu 1995.

Označení ČSN ISO 10774 (061202)
Katalogové číslo 17317
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1995
Datum účinnosti 1. 4. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963173177
Norma byla zrušena k 1. 6. 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 10 774
  • ČSN ISO 10774:1995
  • ČSN ISO 10 774:1995