ČSN ISO 8501-1 (038221) Zrušená norma

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu. Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Oznámení o schválení ISO 8501-1:1988 byla schválena úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k přímému používání jako česká norma ČSN ISO 8501-1 bez jakýchkoli modifikací. Uvedená mezinárodní norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, úsek informatiky. Nic jiného v jednolistové normě uvedeno není. Originál nepřezkoumáván, s největší pravděpodobností neřeší, neobsahuje ani se nedotýká ochrany zdraví. ČSN ISO 8501-1 (03 8221) byla vydána v březnu 1995. Nahradila ČSN 03 8221 z 15.2.1988.

Označení ČSN ISO 8501-1 (038221)
Katalogové číslo 17381
Cena 32 Kč32
Datum schválení 1. 3. 1995
Datum účinnosti 1. 4. 1995
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 2 strany
EAN kód 8590963173818
Norma byla zrušena k 1. 7. 1998
a nahrazena ČSN ISO 8501-1 (038221)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 8501-1 (038221)
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků

ČSN EN ISO 8501-3 (038221)
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 3: Stupně přípravy svarů, hran a ostatních ploch s povrchovými vadami

ČSN EN ISO 8501-4 (038221)
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 4: Výchozí stav povrchu, stupně přípravy a bleskové koroze po vysokotlakém tryskání vodou

ČSN ISO 8501-2 (038221)
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 2: Stupně přípravy dříve natřeného ocelového podkladu po místním odstranění předchozích povlaků