ČSN EN 28028 (635410) Zrušená norma

Pryžové a/nebo plastové hadice s koncovkami pro bezvzduchové stříkání nátěrových hmot. Specifikace (ISO 8028:1987)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 28028:1993. Stanoví požadavky pro čtyři typy hadic s koncovkami používané pro bezvzduchové stříkání nátěrových hmot. Příklady rozpouštědel, ředidel, změkčovadel a jiných chemikálií používaných pro nátěrové barvy u různých tříd hadic s koncovkami jsou uvedeny v příloze A. Tam v čl. A.1 se uvádí: Typy A a B se používají pro stříkání nátěrových hmot, které mohou obsahovat tato rozpouštědla, z nichž některá jsou toxická: a) Alkoholy: Butanol. b) Alifatické uhlovodíky: Dipentan. c) Aromatické uhlovodíky: Toluen, xylen. d) Estery: Butylacetát. e) Ketony: Methylethylketon. b) Glykoly: Ethylenglykol. Dále pak čl. A.2 uvádí: Typy C a D se používají pro stříkání nátěrových hmot, které mohou obsahovat tyto látky, z nichž některé jsou toxické: a) Změkčovadla: Dibutylftalát. b) Rozpouštědla, chlorované uhlovodíky: Tetrachormethan, tetrachlorethan, trichlorethylen. c) Kyseliny: Kyselina fosforečná. d) Zásady: Triethylamin. ČSN EN 28028 (63 5410) byla vydána v březnu 1995.

Označení ČSN EN 28028 (635410)
Katalogové číslo 17294
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 1995
Datum účinnosti 1. 4. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963172941
Norma byla zrušena k 1. 5. 2001
a nahrazena ČSN EN ISO 8028 (635410)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)