ČSN 56 0186-9 (560186) Zrušená norma

Metody zkoušení piva. Část 9: Stanovení stupně dosažitelného prokvašení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN 56 0186 sestává z následujících částí: Část 2: Senzorické zkoušení, Část 3: Stanovení pěnivosti, Část 4: Stanovení zákalu, Část 5: Stanovení alkoholu, Část 6: Stanovení skutečného extraktu a výpočet konvenčního extraktu původní mladiny, Část 7: Stanovení pH, Část 8: Stanovení barvy fotometricky, Část 9: Stanovení stupně dosažitelného prokvašení, Část 10: Stanovení hořkosti, Část 11: Stanovení cukrů, Část 12: Stanovení bílkovin, Část 13: Výpočet využitelné energie, Část 14: Stanovení objemu ve spotřebitelském obalu a Část 15: Stanovení diacetylu a ostatních vicinálních diketonů. Metoda uvádí postup stanovení celkového obsahu zkvasitelných látek v pivu. Lze ji použít pro všechny druhy piva podle ČSN 56 6635, mladiny a sladiny (po tepelné úpravě vzorku). Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy a oblast použití, kapitolu 2 - Podstata zkoušky, kapitolu 3 - Chemikálie, kapitolu 4 - Přístroje a pomůcky, kapitolu 5 - Postup zkoušky a kapitolu 6 - Výpočet a vyjádření výsledků. Podstata metody a postup při provádění normalizované zkoušky je (podrobně) popsán. Norma tedy stanovuje postupy pro provádění některých zkoušek (metod) zjišťování a/nebo ověřování znaků jakosti, důležitých z hlediska hygieny výživy. ČSN 56 0186-9 byla vydána v březnu 1995.

Označení ČSN 56 0186-9 (560186)
Katalogové číslo 17275
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 3. 1995
Datum účinnosti 1. 4. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963172750
Norma byla zrušena k 1. 5. 2014
a nahrazena ČSN 56 0186-9 (560186)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 56 0186-10 (560186)
Metody zkoušení piva - Část 10: Stanovení hořkosti

ČSN 56 0186-11 (560186)
Metody zkoušení piva. Stanovení cukrů

ČSN 56 0186-12 (560186)
Metody zkoušení piva - Část 12: Stanovení celkového dusíku

ČSN 56 0186-14 (560186)
Metody zkoušení piva. Stanovení objemu ve spotřebitelském obalu

ČSN 56 0186-15 (560186)
Metody zkoušení piva - Část 15: Stanovení biacetylu a ostatních vicinálních diketonů

ČSN 56 0186-2 (560186)
Metody zkoušení piva - Část 2: Senzorické zkoušení

ČSN 56 0186-4 (560186)
Metody zkoušení piva - Část 4: Stanovení zákalu

ČSN 56 0186-5 (560186)
Metody zkoušení piva. Stanovení alkoholu

ČSN 56 0186-6 (560186)
Metody zkoušení piva. Stanovení skutečného extraktu a výpočet konvenčního extraktu původní mladiny

ČSN 56 0186-7 (560186)
Metody zkoušení piva. Stanovení pH

ČSN 56 0186-8 (560186)
Metody zkoušení piva - Část 8: Stanovení barvy piva

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 560186-9
  • ČSN 56 01 86-9