ČSN EN 25667-2 (757051) Zrušená norma

Jakost vod. Odběr vzorků. Část 2: Pokyny pro způsoby odběru vzorků (ISO 5667-2:1991)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 25667-2:1993. Tato druhá část obsahuje pokyny pro volbu způsobů odběru vzorků vod. Rozborem odebraných vzorků se získávají údaje o jakosti potřebné k popisu, kontrole a řízení jakosti a k identifikaci zdrojů znečištění vody. Podrobnější návody pro specifické situace odběru vzorků a konkrétní postupy odběru vzorků nejsou v této normě obsaženy. V obecné poloze jsou ovšem popsány jak druhy vzorků, tak odběrová zařízení. ČSN EN 25667-2 (75 7051) byla vydána v březnu 1995. Nahradila spolu s ČSN EN 25667-1, ČSN EN 25667-3 a příslušnou specifickou částí ČSN ISO 5667 - část 2 ČSN 83 0520 z 20.5.1977, dále část 2 ČSN 83 0530 ze 14.4.1981 a konečně část 2 ČSN 83 0540 ze 17.2.1984.

Označení ČSN EN 25667-2 (757051)
Katalogové číslo 17411
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1995
Datum účinnosti 1. 4. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963174112
Norma byla zrušena k 1. 9. 2007
a nahrazena ČSN EN ISO 5667-1 (757051)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)