ČSN (normy i změny) z února 1998

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 31-7/změna Z1 (011300) - únor 1998

Veličiny a jednotky. Část 7: Akustika

Změna byla zrušena k 1. březnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 9614-2/změna Z1 (011617) - únor 1998

Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 2 : Měření skenováním

32 Kč

ČSN IEC 617-11/změna Z1 (013390) - únor 1998

Značky pro elektrotechnická schémata. Část 11: Architektonická a topografická situační schémata rozvodů

Změna byla zrušena k 1. září 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 1327 (054227) - únor 1998

Zařízení pro plamenové svařování - Termoplastové hadice pro svařování a příbuzné procesy

230 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61158-2/změna A2 (184020) - únor 1998

Provozní sběrnice pro použití v systémech průmyslového řízení. Část 2: Specifikace fyzické vrstvy a definice služby

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 9589 (274810) - únor 1998

Pohyblivé schody - Stavební rozměry

125 Kč

ČSN ISO 9248 (277503) - únor 1998

Stroje pro zemní práce - Jednotky technických parametrů a přesnosti jejich měření

125 Kč

ČSN ISO 10533 (277908) - únor 1998

Stroje pro zemní práce - Podpěrná zařízení výložníku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 4.14t

190 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 3007 (313141) - únor 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Šrouby se šestihrannou hlavou, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené. Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2650 (313206) - únor 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, s přímou drážkou, závitem k hlavě, z korozivzdorné oceli, pasivované. Třída: 600 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2653 (313255) - únor 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s přímou drážkou, závitem k hlavě, z korozivzdorné oceli, pasivované. Třída: 600 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2654 (313256) - únor 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s přímou drážkou, závitem k hlavě, mosazné, pocínované. Třída: 380 MPa (při teplotě okolí) / 80 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 3612 (314510) - únor 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Zápichy pro drážkování - Konstrukční norma

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2289 (314760) - únor 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Trubky táhel řízení ze slitiny hliníku - Technická specifikace

190 Kč

ČSN EN 2601 (314765) - únor 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Stavitelné vidlicové koncovky - Technická specifikace

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(411) (330050) - únor 1998

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 411: Točivé stroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.10t

2 590 Kč

ČSN EN 55013 +A12/změna A13 (334228) - únor 1998

Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení způsobeného rozhlasovými a televizními přijímači a přidruženými zařízeními

Změna byla zrušena k 1. září 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN IEC 394-1 (346531) - únor 1998

Lakované tkaniny pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN IEC 394-2 (346531) - únor 1998

Lakované tkaniny pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

350 Kč

ČSN IEC 554-3-1 (346560) - únor 1998

Specifikace celulózových papírů pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Elektrotechnický papír pro všeobecné účely

190 Kč

ČSN IEC 674-1 (346573) - únor 1998

Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.98t

157 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61058-1 +A1/změna Z1 (354107) - únor 1998

Spínače pro spotřebiče. Část 1: Všeobecné požadavky (obsahuje změnu A1:1993)

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 168100 +A1+A2 (358411) - únor 1998

Dílčí specifikace: Křemenné krystalové jednotky (Schválení způsobilosti)

340 Kč

ČSN EN 62326-4 (359074) - únor 1998

Desky s plošnými spoji - Část 4: Neohebné vícevrstvé desky s plošnými spoji s propojením vrstev - Dílčí specifikace

440 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60598-2-2/změna A1 (360600) - únor 1998

Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 2: Zápustná svítidla

Změna byla zrušena k 13. prosinci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60598-2-7/změna A13 (360600) - únor 1998

Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 7: Přenosná svítidla používaná v zahradách

Změna bude zrušena k 30. březnu 2021.

65 Kč

ČSN EN 60335-2-36/změna A1 (361040) - únor 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-36: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, pece, plotny a varné jednotky pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-15 +A1+A2+A3+A52/změna Z1 (361055) - únor 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro spotřebiče pro ohřev tekutin (obsahuje změnu A1, A2, A3 a A52)

Změna byla zrušena k 1. září 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-25 +A51/změna A2 (361055) - únor 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro mikrovlnné trouby (obsahuje změnu A51:1992)

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-30/změna A52 (361055) - únor 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a pro podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro spotřebiče na vytápění místností

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-40/změna A51 (361055) - únor 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače

Změna byla zrušena k 1. únoru 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-9/změna A1 (361950) - únor 1998

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-5/změna A1 (361960) - únor 1998

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 487-1 (367651) - únor 1998

Metody měření zařízení pozemních radioreléových systémů - Část 1: Měření společná pro subsystémy a simulované radioreléové systémy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN 36 8005/změna Z1 (368005) - únor 1998

Požadavky na bezpečnost elektronických zábleskových přístrojů pro fotografické účely

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 118-3 (368860) - únor 1998

Sluchadla - Část 3: Zařízení sluchadel jen z části nošených posluchačem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 118-5 (368860) - únor 1998

Sluchadla - Část 5: Nástavce pro vsuvná sluchátka

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 118-9 (368860) - únor 1998

Sluchadla - Část 9: Metody měření vlastností sluchadel s výstupem na kostní vibrátor

190 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-3 (369642) - únor 1998

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Abstraktní rozhraní pro manipulaci s dokumenty ODA

350 Kč

ČSN ISO/IEC 10181-1 (369694) - únor 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Přehled

340 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10248-1 (421066) - únor 1998 aktuální vydání

Štětovnice válcované za tepla z nelegovaných ocelí - Část 1: Technické dodací podmínky

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 1528-1 (560016) - únor 1998

Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 1: Všeobecně

230 Kč

ČSN EN 1528-2 (560016) - únor 1998

Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 2: Extrakce tuku, pesticidů a PCB a stanovení obsahu tuku

230 Kč

ČSN EN 1528-3 (560016) - únor 1998

Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 3: Metody přečišťování

340 Kč

ČSN EN 1528-4 (560016) - únor 1998

Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 4: Stanovení, konfirmační zkoušky, různé

230 Kč

ČSN EN 12147 (560418) - únor 1998

Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení titrační kyselosti

190 Kč

ČSN EN ISO 11212-1 (566118) - únor 1998

Škrob a deriváty škrobu - Obsah těžkých kovů - Část 1: Stanovení obsahu arsenu atomovou absorpční spektrometrií

190 Kč

ČSN EN ISO 11212-2 (566118) - únor 1998

Škrob a deriváty škrobu - Obsah těžkých kovů - Část 2: Stanovení obsahu rtuti atomovou absorpční spektrometrií

190 Kč

ČSN EN ISO 11212-3 (566118) - únor 1998

Škrob a deriváty škrobu - Obsah těžkých kovů - Část 3: Stanovení obsahu olova atomovou spektrometrií s elektrotermickou atomizací

190 Kč

ČSN EN ISO 11212-4 (566118) - únor 1998

Škrob a deriváty škrobu - Obsah těžkých kovů - Část 4: Stanovení obsahu kadmia atomovou absorpční spektrometrií s elektrotermickou atomizací

190 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 57 0104-3/změna Z1 (570104) - únor 1998

Metody zkoušení mléka a tekutých mléčných výrobků. Stanovení sušiny

Změna byla zrušena k 1. červenci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 57 0105-3/změna Z1 (570105) - únor 1998

Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných. Stanovení obsahu sušiny a vody

Změna byla zrušena k 1. únoru 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 11294 (581331) - únor 1998

Pražená mletá káva - Stanovení obsahu vlhkosti - Metoda stanovení ztráty hmotnosti při 103 °C (Běžná metoda)

125 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 12017 (643413) - únor 1998 aktuální vydání

Plasty - Polymethylmetakrylátové desky s dvojitou a trojitou stěnou

230 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 4320 (681174) - únor 1998

Neionogenní povrchově aktivní látky - Stanovení titračního čísla zákalu - Volumetrická metoda

190 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 1595 (704020) - únor 1998

Tlakové nádoby z boritokřemičitého skla 3,3 - Všeobecné zásady pro konstrukci, výrobu a zkoušení

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0525 (730525) - únor 1998 aktuální vydání

Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady

230 Kč

ČSN 73 0526 (730526) - únor 1998 aktuální vydání

Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Studia a místnosti pro snímání, zpracování a kontrolu zvuku

190 Kč

ČSN 73 1701/změna Z4 (731701) - únor 1998

Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií

Změna byla zrušena k 1. červenci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-Z02 (800135) - únor 1998 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z02: Stálobarevnost vůči kovům v barvicí lázni: železo a měď

125 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 386-1/Cor.1 (872004) - únor 1998

Navrhování zařízení (EE) - Požadavky elektromagnetické kompatibility (EMC) na zařízení veřejné telekomunikační sítě - Část 1: Přehled souboru výrobků, kriteria souladu a zkušební úrovně

60 Kč

ČSN ETS 300 577 ed. 9 (872576) - únor 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 920 ed. 1 (872679) - únor 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Hlediska bezpečnosti utajení dat (GSM 02.09 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 921 ed. 1 (872680) - únor 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Dostupnost služby (GSM 02.11 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 922 ed. 1 (872681) - únor 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Modul identity účastníka (SIM) - Funkční vlastnosti (GSM 02.17 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 923 ed. 1 (872682) - únor 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Popis subsystému informace o platbách (CAI) (GSM 02.24 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 927 ed. 1 (872683) - únor 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Očíslování, adresování a identifikace (GSM 03.03 verze 5.0.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 931 ed. 1 (872684) - únor 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Technická realizace transparentních faksimilních zařízení skupiny 3 (GSM 03.45 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 936 ed. 1 (872685) - únor 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Vrstva 1 - Všeobecné požadavky (GSM 04.04 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 937 ed. 1 (872686) - únor 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Linková vrstva (DL) - Všeobecná hlediska (GSM 04.05 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 938 ed. 1 (872687) - únor 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) - Specifikace linkové vrstvy (DL) (GSM 04.06 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 939 ed. 1 (872688) - únor 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové rozhraní vrstvy 3 - Všeobecná hlediska (GSM 04.07 verze 5.1.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 909 ed. 1 (872694) - únor 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Kódování kanálů (GSM 05.03 verze 5.2.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 910 ed. 1 (872695) - únor 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 5.3.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 913 ed. 1 (872696) - únor 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecně k funkcím přizpůsobení terminálů (TAF) pro pohyblivé stanice (MS) (GSM 07.01 verze 5.3.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 914 ed. 1 (872697) - únor 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Funkce přizpůsobení terminálů (TAF) pro služby využívající asynchronních přenosových možností (GSM 07.02 verze 5.1.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 915 ed. 1 (872698) - únor 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Funkce přizpůsobení terminálů (TAF) pro služby využívající synchronních přenosových možností (GSM 07.03 verze 5.0.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 916 ed. 1 (872699) - únor 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Soubor příkazů AT pro pohyblivé zařízení (ME) GSM (GSM 07.07 verze 5.1.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 940 ed. 1 (872701) - únor 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 5.4.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 948 ed. 1 (872702) - únor 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Protokol řízení skupinového volání (GCC) (GSM 04.68 verze 5.0.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 949 ed. 1 (872703) - únor 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Protokol řízení oběžníkového volání (BCC) (GSM 04.69 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 959 ed. 1 (872704) - únor 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Modulace (GSM 05.04 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 966 ed. 1 (872705) - únor 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s poloviční rychlostí - Funkce zpracování hovoru s poloviční rychlostí (GSM 06.02 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 969 ed. 1 (872706) - únor 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s poloviční rychlostí - Kódování hovoru s poloviční rychlostí (GSM 06.20 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 970 ed. 1 (872707) - únor 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s poloviční rychlostí - Náhrada a umlčení ztracených rámců hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.21 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 971 ed. 1 (872708) - únor 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s poloviční rychlostí - Hlediska vytváření hlukového pozadí hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.22 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 340 ed. 1/změna A1 (875023) - únor 1998

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) přijímačů evropského systému rádiového přenosu zpráv (ERMES)

125 Kč

ČSN ETS 300 445 ed. 1/změna A1 (875038) - únor 1998

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) bezdrátových mikrofonů a podobných vysokofrekvenčních (RF) zařízení pro přenos zvuku

230 Kč

ČSN ETS 300 279 ed. 1/změna A1 (875039) - únor 1998

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) soukromých pozemních pohyblivých rádiových (PMR) a přidružených zařízení (hovorových a/nebo nehovorových)

230 Kč

ČSN ETS 300 385 ed. 1/změna A1 (875045) - únor 1998

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) pevných digitálních rádiových spojů a přidruženého zařízení s přenosovou rychlostí okolo 2 Mbit/s a vyšší

125 Kč

ČSN ETS 300 446 ed. 1 (875049) - únor 1998

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) bezšňůrových telefonních přístrojů druhé generace (CT2) provozovaných v kmitočtovém pásmu 864,1 MHz až 868,1 MHz, včetně služeb veřejného přístupu

340 Kč

ČSN ETS 300 684 ed. 1 (875063) - únor 1998

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) obchodně dostupných radioamatérských zařízení

440 Kč

ČSN ETS 300 447 ed. 1 (875066) - únor 1998

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) rozhlasových vysílačů VHF FM

340 Kč

ČSN ETS 300 673 ed. 1 (875067) - únor 1998

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) koncových zařízení 4/6 GHz a 11/12/14 GHz s velmi malou aperturou (VSAT) a zařízení 11/12/13/14 GHz převozných pozemských stanic (TES) pro družicové shromažďování zpráv (SNG)

340 Kč

ČSN ETS 300 001 ed. 2/změna Z1 (877501) - únor 1998

Připojení k veřejné komutované telefonní síti (PSTN) - Všeobecné technické požadavky na zařízení připojovaná k analogovému účastnickému rozhraní

32 Kč

ČSN ETS 300 384 ed. 1 (879011) - únor 1998 aktuální vydání

Rádiové rozhlasové systémy - Kmitočtově modulované rozhlasové vysílače provozované na velmi vysokých kmitočtech (VHF)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.98t

570 Kč

ČSN ETS 300 384 ed. 1/změna A1 (879011) - únor 1998

Rádiové rozhlasové systémy - Kmitočtově modulované rozhlasové vysílače provozované na velmi vysokých kmitočtech (VHF)

230 Kč

ČSN ETS 300 750 ed. 1 (879017) - únor 1998

Rádiové vysílací systémy - Kmitočtově modulované rozhlasové vysílače, pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) v pásmu 66 MHz až 73 MHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 749 ed. 1 (879019) - únor 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro systémy MMDS pod 10 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč