ČSN EN ISO 13857 (833212) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami

ČSN EN ISO 13857 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma stanoví hodnoty bezpečných vzdáleností k zamezení dosahu k nebezpečným prostorům strojního zařízení, jak v průmyslovém, tak i neprůmyslovém prostředí. Bezpečné vzdálenosti jsou vhodné pro ochranné konstrukce. Norma uvádí také informace o vzdálenostech, které ztěžují volný přístup dolními končetinami.
Tato mezinárodní norma zahrnuje osoby ve věku 14let a starší (5 percentilů tělesné výšky osob ve věku 14let je přibližně 1 400 mm). Pokud je nutné určit dosah skrz otvory, norma dále uvádí informace pro děti starší než 3 roky a to pouze pro horní končetiny (5 percentilů tělesné výšky osob ve věku 3 roků je přibližně 900 mm).
Vzdálenosti platí tehdy, jestliže odpovídající bezpečnosti může být dosaženo samotnou vzdáleností. Protože bezpečné vzdálenosti závisejí na velikosti, mohou být některé extrémně velké osoby schopné dosáhnout do nebezpečných prostorů i tehdy, jsou-li požadavky této mezinárodní normy splněny.
Bezpečné vzdálenosti jsou určeny k ochraně osob, které se pokoušejí dosáhnout do nebezpečných prostorů za stanovených podmínek.
V Praze dne 23.6.2008
Václav Svoboda - ASFERG
Křenova 268/12
162 00 Praha 6

Označení ČSN EN ISO 13857 (833212)
Katalogové číslo 81701
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 2008
Datum účinnosti 1. 10. 2008
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963817019
Změny a opravy Oprava 1 6.10t
Norma byla zrušena k 1. 6. 2020
a nahrazena ČSN EN ISO 13857 (833212)
Tato norma nahradila ČSN EN 294 (833212) z prosince 1993
ČSN EN 811 (833213) z února 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 349 +A1 (833211)
Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla

ČSN EN ISO 12100 (833001)
Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika

ČSN EN ISO 14120 (833302)
Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů

ČSN EN 60204-1 ed. 2 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN ISO 13855 (833303)
Bezpečnost strojních zařízení - Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla