ČSN EN 294 (833212) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení. Bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu k nebezpečným místům horními končetinami

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 294:1992. Tato norma byla vypracována jako harmonizovaná norma ve smyslu Směrnice o strojích (těmi se zřejmě rozumí Direktiva 89/392/EHS) a předpisů EFTA. Norma stanoví hodnoty bezpečných vzdáleností k zabránění dosahu k nebezpečným místům horními končetinami osobami od 3 let věku výše. Tyto vzdálenosti se používají tam, kde lze dosáhnout bezpečnosti samotným uplatněním bezpečných vzdáleností.
Poznámka: Tyto bezpečné vzdálenosti nezajišťují dostatečnou ochranu proti určitým ohrožením, např. zářením a emisí látek. Pro tato rizika je třeba přijmout další doplňují nebo jiná opatření. Významné jsou některé definice v normě, např.3.1 Zábrana: Fyzická překážka, např. ochranný kryt, část stroje, která omezuje pohyb těla nebo jeho částí. Dále 3.2 Bezpečná vzdálenost: Nejmenší vzdálenost, ve které musí být umístěna zábrana od nebezpečného prostoru. V kapitole 4 jsou normalizovány hodnoty bezpečných vzdáleností jednak slovně (výchozí předpoklady, stanovení rizika apod. ), jednak tabelárně (tab. 1 až 6) i nákresy. ČSN EN 294 (83 3212) byla vydána v prosinci 1993. Nahradila ČSN 83 2040 z 13.10.1986.

Označení ČSN EN 294 (833212)
Katalogové číslo 15031
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1993
Datum účinnosti 1. 1. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963150314
Norma byla zrušena k 1. 10. 2008
a nahrazena ČSN EN ISO 13857 (833212)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)