ČSN EN ISO 11126-1 (038236) Zrušená norma

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 1: Obecný úvod a klasifikace

ČSN EN ISO 11126-1 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 1: Obecný úvod a klasifikace
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11126-1:1997. Evropská norma EN ISO 11126-1:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 11126-1:1993, včetně technických oprav 1:1997 a 2: 1997,byl přijat CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. ISO 11126 se sestává z těchto částí: - Část 1: Obecný úvod a klasifikace, - Část 2: Křemičitý písek, - Část 3: Měděná struska, - Část 4: Uhelná vysokopecní struska, - Část 5: Niklová struska, - Část 6: Železná vysokopecní struska, - Část 7: Tavený oxid hlinitý, - Část 8: Olivínový písek, - Část 9: Staurolit, - Část 10: Garnet. Tato první část (ČSN EN) ISO 11126 popisuje klasifikaci nekovových otryskávacích prostředků určených pro přípravu povrchu ocelového podkladu před nanášením nátěrových hmot a podobných produktů. Specifikuje charakteristiky požadované pro komplexní posuzování jakéhokoliv otryskávacího prostředku. Tato první část (ČSN EN) ISO 11126 je určena pouze pro nové, nepoužité prostředky. Není využitelná pro tryskací prostředky během jejich používání nebo po jejich použití. Protože tryskací prostředky představují hygienické nebezpečí, stojí za pozornost toto - v úvodní části normy uvedené - Upozornění: Zařízení, používané materiály a otryskávací prostředky mohou být nebezpečné při nedostatečné opatrnosti. Pro prostředky, které mohou být v průběhu používání, nebo po použití nebezpečné, existuje celá řada národních předpisů, jako např. pro volné silikáty nebo toxické a karcinogenní látky. Tyto předpisy je nutno mít na zřeteli. Je důležité zajistit, aby takovéto odpovídající instrukce zahrnovaly požadavky na potřebnou opatrnost. Norma dále obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Definice, kapitolu 3 - Klasifikace, kapitolu 4 - Označování otryskávacích prostředků, kapitolu 5 - Označování a identifikace, a konečně normativní Přílohu A. ČSN EN ISO 11126-1 (03 8236) byla vydána v únoru 1998.

Označení ČSN EN ISO 11126-1 (038236)
Katalogové číslo 51270
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 3. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963512709
Norma byla zrušena k 1. 6. 2019
a nahrazena ČSN EN ISO 11126-1 (038236)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 11126-10 (038236)
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 10: Almandin

ČSN EN ISO 11126-3 (038236)
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 3: Měděná struska

ČSN EN ISO 11126-4 (038236)
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 4: Uhelná vysokopecní struska

ČSN EN ISO 11126-5 (038236)
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 5: Niklová struska

ČSN EN ISO 11126-6 (038236)
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 6: Železné a ocelové strusky

ČSN EN ISO 11126-7 (038236)
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 7: Tavený oxid hlinitý

ČSN EN ISO 11126-8 (038236)
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 8: Olivín

ČSN EN ISO 11126-9 (038236)
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 9: Staurolit