ČSN ETS 300 673 ed. 1 (875067)

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) koncových zařízení 4/6 GHz a 11/12/14 GHz s velmi malou aperturou (VSAT) a zařízení 11/12/13/14 GHz převozných pozemských stanic (TES) pro družicové shromažďování zpráv (SNG)

ČSN ETS 300 673 ed. 1 Rádiová zařízení a systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) koncových zařízení 4/6 GHz a 11/12/14 GHz s velmi malou aperturou (VSAT) a zařízení 11/12/13/14 GHz převozných pozemských stanic (TES) pro družicové shromažďování zpráv (SNG)
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská telekomunikační norma (ETS) se vztahuje na posuzování koncových zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) a zařízení převozných pozemských stanic (TES) pro družicové shromažďování zpráv (SNG) s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Technické specifikace týkající se anténního vstupu a emisí z krytu zařízení pro kmitočty nad 1 000 MHz nejsou součástí této ETS. Takovéto specifické technické specifikace lze nalézt v příslušných normách výrobků týkajících se efektivního využívání rádiového spektra. Tato ETS specifikuje využitelné zkoušky EMC, meze a minimální kritéria funkční způsobilosti pro následující pozemské stanice (ES), definované v příloze B. Klasifikace prostředí použitá v této ETS odpovídá klasifikaci prostředí použité v kmenových normách EN 50081-1 1 a EN 50082-1 2 . Požadavky na EMC byly zvoleny tak, aby byla zajištěna odpovídající úroveň kompatibility pro přístroje v prostředí obydlí, obchodů, lehkého průmyslu a vozidel. Úrovně však nepokrývají vyjímečné případy, které se mohou vyskytnout v libovolném místě, avšak s nízkou pravděpodobností výskytu.
Tato ETS nemůže pokrývat ty případy, při nichž je potenciální zdroj interference, který produkuje jednotlivě opakované přechodové jevy nebo spojité jevy, například stanoviště radiolokátoru nebo vysílače, trvale v blízkém okolí přítomen. V takovém případě může být nezbytné použít speciální ochrany a aplikovat je buď na zdroj interference nebo na rušenou část nebo na obojí. Dodržení požadavků této ETS u zařízení VSAT neznamená dodržení jakýchkoliv požadavků, vztahujících se na používání zařízení (tj. povolovacích požadavků).

Označení ČSN ETS 300 673 ed. 1 (875067)
Katalogové číslo 51747
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 3. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran
EAN kód 8590963517476
Dostupnost skladem (tisk na počkání)